Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نخستین پرواز "موتر پرنده" با یک سرنشین انجام شد

پس از چندین دهه تلاش، رویای پرواز به آسمان‌‌‌ها مانند سفر در شاهراه ها اکنون ممکن است کمتر غیر واقعی خوانده شود. 

شرکت اسکای دریاو جاپانی یکی از پروژه‌های موترهای پرنده در جهان است و اکنون نخستین پرواز آزمایشی‌اش را با یک سرنشین، انجام داده‌است. هرچند این آزمایش در حد وسط بود، اما قدمی به پیش به سوی موفقیت در این راستا تلقی می‌شود.

در تصویری که به خبرنگاران نشان داده شد، یک موتر پرنده را نشان می‌دهد که با یک سر نشین در یک منطقۀ احاطه شده یک یا دو متر از زمین بالا پرواز می‌کند. 

یک مقام این پروژه در این باره گفته‌است که از میان صد پروژه موترهای پرنده، تنها شمار اندک آنان توانسته‌اند با سرنشین پرواز آزمایشی شان را انجام دهند.

به گفتۀ مسؤولان این پروژه، موتری که آنان ساخته‌اند، می‌تواند برای پنج تا ده دقیقه پرواز کند، اما می‌تواند این زمان تا ۳۰ دقیقه افزایش یابد.

شرکت اسکای درایو می‌خواهد تا سال ۲۰۲۳ میلادی نوع تجاری این پرنده با دو چوکی را به بازار بفرستد. 

اما به‌گفتۀ کارشناسان، اندازۀ باتری، ترافیک هوایی، و دیگر موارد زیربنایی چالش‌های جدی فراراه این گونه پروژه‌ها استند.

نخستین پرواز "موتر پرنده" با یک سرنشین انجام شد

شرکت جاپانی "اسکای درایو" می‌خواهد تا سال ۲۰۲۳ میلادی نوع تجاری این موتر پرنده با دو چوکی را به بازار بفرستد. 

Thumbnail

پس از چندین دهه تلاش، رویای پرواز به آسمان‌‌‌ها مانند سفر در شاهراه ها اکنون ممکن است کمتر غیر واقعی خوانده شود. 

شرکت اسکای دریاو جاپانی یکی از پروژه‌های موترهای پرنده در جهان است و اکنون نخستین پرواز آزمایشی‌اش را با یک سرنشین، انجام داده‌است. هرچند این آزمایش در حد وسط بود، اما قدمی به پیش به سوی موفقیت در این راستا تلقی می‌شود.

در تصویری که به خبرنگاران نشان داده شد، یک موتر پرنده را نشان می‌دهد که با یک سر نشین در یک منطقۀ احاطه شده یک یا دو متر از زمین بالا پرواز می‌کند. 

یک مقام این پروژه در این باره گفته‌است که از میان صد پروژه موترهای پرنده، تنها شمار اندک آنان توانسته‌اند با سرنشین پرواز آزمایشی شان را انجام دهند.

به گفتۀ مسؤولان این پروژه، موتری که آنان ساخته‌اند، می‌تواند برای پنج تا ده دقیقه پرواز کند، اما می‌تواند این زمان تا ۳۰ دقیقه افزایش یابد.

شرکت اسکای درایو می‌خواهد تا سال ۲۰۲۳ میلادی نوع تجاری این پرنده با دو چوکی را به بازار بفرستد. 

اما به‌گفتۀ کارشناسان، اندازۀ باتری، ترافیک هوایی، و دیگر موارد زیربنایی چالش‌های جدی فراراه این گونه پروژه‌ها استند.

هم‌رسانی کنید