تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تیم اکادمی ملی به دور نهایی رقابت‌‎های کرکت زیر۱۶ سال راه یافت

در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های کریکت زیر ۱۶ سال  اکادمی‎های رسمی در کابل، تیم اکادمی ملی با تفاوت ۲۲ دوش تیم کرکیت نبی را شکست داد و به دور نهایی این رقابت‎ها راه یافت.

این رقابت‎ها از چند روز پیش میان تیم های اکادمی رسمی کابل برگزار شده اند.

قرار است روز شنبه تیم های اکادمی ملی و سلیم کاروان درمرحله نهایی در برابر هم رقابت کنند.

در بازی روز پنجشنبه، نخست تیم اکادمی ملی  توپ زنی را آغازکرد وبا درخشش صیف الله ۱۵۲ دوش را برای تیم نبی هدف تعین کرد که توپ اندازان اکادمی نبی نتوانستند هدف داده شده را برآورده سازند.

هدف از برگزاری این رقابت‎ها شناسایی چهره‎های برتر برای راه یابی تیم زیر ۱۶ سال گفته شده است.

مسوولان انکشافی بورد کرکت می گویند با همکاری اکادمی‎های رسمی بورد کرکت توانسته اند استعدادهای برتر زیر ۱۶ سال را گزینش کنند و این یک دست آورد خوب برای آینده بورد کرکت افغانستان است.

صیف‎ الله، بازیکن تیم ملی، با به دست آوردن ۴۸ دوش و دو ویکت از سوی کادرفنی این رقابت‎ها بهترین بازی کن میدان شناخته شد. 

در فرجامین رقابت‎ها تیم‎های سلیم کاروان و اکادمی ملی شنبه هفته آینده بخت آزمایی خواهند کرد.

تیم اکادمی ملی به دور نهایی رقابت‌‎های کرکت زیر۱۶ سال راه یافت

قرار است روز شنبه تیم های اکادمی ملی و سلیم کاروان در مرحله نهایی در برابر هم رقابت کنند.

تصویر بندانگشتی

در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های کریکت زیر ۱۶ سال  اکادمی‎های رسمی در کابل، تیم اکادمی ملی با تفاوت ۲۲ دوش تیم کرکیت نبی را شکست داد و به دور نهایی این رقابت‎ها راه یافت.

این رقابت‎ها از چند روز پیش میان تیم های اکادمی رسمی کابل برگزار شده اند.

قرار است روز شنبه تیم های اکادمی ملی و سلیم کاروان درمرحله نهایی در برابر هم رقابت کنند.

در بازی روز پنجشنبه، نخست تیم اکادمی ملی  توپ زنی را آغازکرد وبا درخشش صیف الله ۱۵۲ دوش را برای تیم نبی هدف تعین کرد که توپ اندازان اکادمی نبی نتوانستند هدف داده شده را برآورده سازند.

هدف از برگزاری این رقابت‎ها شناسایی چهره‎های برتر برای راه یابی تیم زیر ۱۶ سال گفته شده است.

مسوولان انکشافی بورد کرکت می گویند با همکاری اکادمی‎های رسمی بورد کرکت توانسته اند استعدادهای برتر زیر ۱۶ سال را گزینش کنند و این یک دست آورد خوب برای آینده بورد کرکت افغانستان است.

صیف‎ الله، بازیکن تیم ملی، با به دست آوردن ۴۸ دوش و دو ویکت از سوی کادرفنی این رقابت‎ها بهترین بازی کن میدان شناخته شد. 

در فرجامین رقابت‎ها تیم‎های سلیم کاروان و اکادمی ملی شنبه هفته آینده بخت آزمایی خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید