Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رقابت‌های مشت‌زنی با حضور ۳۱۷ ورزشکار در کابل برگزار شد

رقابت‌‌های مشت‌زنی نونهالان و نوجوانان روز دوشنبه (۱۹ عقرب) با حضور ۳۱۷ ورزشکار از تمامی باشگاه‌‌های شهر کابل به‌هدف کسب مقام قهرمانی تیم منتخب کابل، راه اندازی شد.

این رقابت‌‌ها برای ده روز ادامه دارند و ۵۲ ورزشکار به تیم منتخب کابل، راه خواهند یافت.

ویسودین غوثی، مسؤول نشرات فدراسیون مشت‌زنی دربارۀ این رقابت ها می گوید: "ما توانستیم رقابت‌های منتخب نونهالان و نوجوانان را با حضور ۳۱۷ ورزشکار، برگزار کنیم و جای خوشی است که ما از میان نوجوانان و نونهالان بتوانیم چهره‌های برتر را گزینش کنیم و راهی رقابت‌های ملی و بین المللی بسازیم."

مشت زنان که در این رقابت‌ها شرکت کرده‌اند، راه اندازی این رقابت‌ها را از رهگذر آماده‌گی‌ها و کسب تجربه به هدف درخشیدن در رقابت‌های ملی و بین المللی برای شان، قناعت بخش می‌دانند.

شبیر، مشت زن می‌گوید: "می‌خواهیم در رقابت‌های بیرون مرزی اشتراک کنیم و من می‌خواهم ورزش کنم تا هم رده‌هایم ببیند تا تشویق شوند."

الیاس، مشت زن دیگر نیز می گوید: "من می‌توانم یک مشت زن قوی باشم و افتخارات را به وطنم به‌دست بیاورم".

قرار است مشت زنان برتر این رقابت‌ها به تیم‌های ملی نونهالان و نوجوانان به پشتیبانی از تیم‌های ملی جوانان و بزرگ سالان، گزینش شوند.

رقابت‌های مشت‌زنی با حضور ۳۱۷ ورزشکار در کابل برگزار شد

این رقابت‌‌ها برای ده روز ادامه دارند و ۵۲ ورزشکار به تیم منتخب کابل، راه خواهند یافت.

Thumbnail

رقابت‌‌های مشت‌زنی نونهالان و نوجوانان روز دوشنبه (۱۹ عقرب) با حضور ۳۱۷ ورزشکار از تمامی باشگاه‌‌های شهر کابل به‌هدف کسب مقام قهرمانی تیم منتخب کابل، راه اندازی شد.

این رقابت‌‌ها برای ده روز ادامه دارند و ۵۲ ورزشکار به تیم منتخب کابل، راه خواهند یافت.

ویسودین غوثی، مسؤول نشرات فدراسیون مشت‌زنی دربارۀ این رقابت ها می گوید: "ما توانستیم رقابت‌های منتخب نونهالان و نوجوانان را با حضور ۳۱۷ ورزشکار، برگزار کنیم و جای خوشی است که ما از میان نوجوانان و نونهالان بتوانیم چهره‌های برتر را گزینش کنیم و راهی رقابت‌های ملی و بین المللی بسازیم."

مشت زنان که در این رقابت‌ها شرکت کرده‌اند، راه اندازی این رقابت‌ها را از رهگذر آماده‌گی‌ها و کسب تجربه به هدف درخشیدن در رقابت‌های ملی و بین المللی برای شان، قناعت بخش می‌دانند.

شبیر، مشت زن می‌گوید: "می‌خواهیم در رقابت‌های بیرون مرزی اشتراک کنیم و من می‌خواهم ورزش کنم تا هم رده‌هایم ببیند تا تشویق شوند."

الیاس، مشت زن دیگر نیز می گوید: "من می‌توانم یک مشت زن قوی باشم و افتخارات را به وطنم به‌دست بیاورم".

قرار است مشت زنان برتر این رقابت‌ها به تیم‌های ملی نونهالان و نوجوانان به پشتیبانی از تیم‌های ملی جوانان و بزرگ سالان، گزینش شوند.

هم‌رسانی کنید