Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آماده‌گی شناگر افغان برای المپیک ۲۰۲۱ توکیو

فهیم انوری، عضو تیم ملی شنای کشور برای نخستین بار در رقابت‌های المپیک ۲۰۲۱ توکیو اشتراک خواهد کرد.

آقای انوری می‎گوید شش سال است که برای رقابت های توکیو ۲۰۲۱ آمادگی گرفته است و پیش از این در یک رقابت داخلی از میان ۳۰ شناگر کشور مقام نخست را بدست آورده است.

قرار است وی تا چند روز دیگر برای اشتراک در اردوگاه تمرینی به روسیه برود.

او می گوید که تا کمتر از یک هفته‌ دیگر کابل را برای ایجاد اردوگاه تمرینی، به قصد شهر کازان روسیه، ترک خواهد کرد.

فهیم انوری با ایجاد کمپ تمرینی به گونه انفرادی و گروهی در تلاش درخشیدن در رقابت‎های ۲۰۲۱ توکیوی جاپان به سود افغانستان است.

او که از چندی به اینسو زیر نظر فدراسیون شنای افغانستان، تمرینات آماده گی اش را آغاز کرده است امیدوار است که نتیجه‌ خوبی را در رقابت‎های بین المللی برای کشور رقم بزند.

پیش از این فهیم انوری در یک رقابت داخلی از میان ۳۰ شناگر کشور مقام نخست را بدست آورده بود.

آقای انوری گفت: «امیدواری زیاد است که نماینده گی خوبی از افغانستان کنیم و قرار است برای مدت هفت تا هشت ماه در روسیه تمرینات خود را ادامه بدهیم تحت نظر مربی های جهانی.»

محمد امان حمیدی، عضو تیم ملی شنا، گفت: «ماه هفته پنج بار تمرین داریم. فهیم یکی از زحمتکش ترین عضو تیم ماست.»

مسؤولان فدراسیون شنا تمرینات ورزشکاران شنا به ویژه این ملی پوش کشور را قناعت بخش می دانند و از تلاش ها برای موفقیت وی در رقابت های بین المللی به ویژه پیکار های توکیوی جاپان سخن می زنند.

علی قاسم حمیدی، رییس فدراسیون شنا، گفت: «مسابقات المپیک یکی از بلندترین مسابقات در سطح جهان است... مطمئن استم که فهیم نماینده گی خوب خواهد کرد.»

قرار است که فهیم انوری پیش از حضور در رقابت‌های توکیوی جاپان چندین رقابت ها را در کشور های امارات متحده ی عربی و روسیه در برابر حریفانش انجام دهد.
 

آماده‌گی شناگر افغان برای المپیک ۲۰۲۱ توکیو

فهیم انوری با ایجاد کمپ تمرینی به گونه انفرادی و گروهی در تلاش درخشیدن در رقابت‎های ۲۰۲۱ توکیوی جاپان به سود افغانستان است.

تصویر بندانگشتی

فهیم انوری، عضو تیم ملی شنای کشور برای نخستین بار در رقابت‌های المپیک ۲۰۲۱ توکیو اشتراک خواهد کرد.

آقای انوری می‎گوید شش سال است که برای رقابت های توکیو ۲۰۲۱ آمادگی گرفته است و پیش از این در یک رقابت داخلی از میان ۳۰ شناگر کشور مقام نخست را بدست آورده است.

قرار است وی تا چند روز دیگر برای اشتراک در اردوگاه تمرینی به روسیه برود.

او می گوید که تا کمتر از یک هفته‌ دیگر کابل را برای ایجاد اردوگاه تمرینی، به قصد شهر کازان روسیه، ترک خواهد کرد.

فهیم انوری با ایجاد کمپ تمرینی به گونه انفرادی و گروهی در تلاش درخشیدن در رقابت‎های ۲۰۲۱ توکیوی جاپان به سود افغانستان است.

او که از چندی به اینسو زیر نظر فدراسیون شنای افغانستان، تمرینات آماده گی اش را آغاز کرده است امیدوار است که نتیجه‌ خوبی را در رقابت‎های بین المللی برای کشور رقم بزند.

پیش از این فهیم انوری در یک رقابت داخلی از میان ۳۰ شناگر کشور مقام نخست را بدست آورده بود.

آقای انوری گفت: «امیدواری زیاد است که نماینده گی خوبی از افغانستان کنیم و قرار است برای مدت هفت تا هشت ماه در روسیه تمرینات خود را ادامه بدهیم تحت نظر مربی های جهانی.»

محمد امان حمیدی، عضو تیم ملی شنا، گفت: «ماه هفته پنج بار تمرین داریم. فهیم یکی از زحمتکش ترین عضو تیم ماست.»

مسؤولان فدراسیون شنا تمرینات ورزشکاران شنا به ویژه این ملی پوش کشور را قناعت بخش می دانند و از تلاش ها برای موفقیت وی در رقابت های بین المللی به ویژه پیکار های توکیوی جاپان سخن می زنند.

علی قاسم حمیدی، رییس فدراسیون شنا، گفت: «مسابقات المپیک یکی از بلندترین مسابقات در سطح جهان است... مطمئن استم که فهیم نماینده گی خوب خواهد کرد.»

قرار است که فهیم انوری پیش از حضور در رقابت‌های توکیوی جاپان چندین رقابت ها را در کشور های امارات متحده ی عربی و روسیه در برابر حریفانش انجام دهد.
 

هم‌رسانی کنید