Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسابقات سرتاسری «ددلفت» در کابل برگزار شد

برای نخستین‌بار مسابقات انتخابی ورزش‌های قدرتی در بخش ددلفت زیر نام «جام پیروزی» میان ورزشکاران مرکز و ولایات امروز (شنبه) در کابل برگزار شد.

مسوولان فدراسیون ورزش‌های قدرتی می‌گویند که در این مسابقات ۱۵۰ ورزشکار در یازده رده‌ وزنی اشتراک کرده اند و به هدف کسب لقب قهرمانی و راهیابی به تیم ملی برای دو روز در برابر هم پیکار می‌کنند.

فواد شیرین سخن، معاون فدراسیون ورزش‌های قدرتی گفت: «این رشته در سال ۲۰۲۰ وارد افغانستان شد و به دلیل ویروس کرونا سال پیش برگزار نشد. این نخستین‌بار است که رقابت‌های این رشته میان ورزشکاران سراسر افغانستان راه‌اندازی می‌شود.»

زاهد الله، عضو تیم ورزش‌های قدرتی کابل گفت: «از امارت اسلامی می‌خواهیم که ما را مورد حمایت قرار بدهد، تا در مسابقات بین المللی اشتراک کنیم و مردم جهان هم بداند که افغانستان هم قهرمانان از خود دارد.»

از سویی هم، ورزشکاران مرکز و ولایات، راه‌اندازی این چنین رقابت‌ها را به هدف توانمندی و کسب تجربه‌ برای شان مهم می ‌دانند و از مسوولان و بازرگان می‌خواهند تا ورزش‌کاران را حمایت کنند.

جان محمد حیدری، عضو تیم ورزش‌های قدرتی غور گفت: «ما خواهان این هستیم که ورزشکاران را در سطح کشور مسوولان ورزش و بازرگانان باید حمایت کنند، تا ما بتوانیم دست‌آوردهای بزرگی را از بیرون کشور نصیب افغانستان کنیم.»

 وحیدالله، عضو تیم ورزش‌های قدرتی خوست گفت: «نخستین‌بار است که این مسابقات برگزار شده است. ما به امید پیروزی این جا آمدیم، تا از این رقابت‌ها نتیجه کسب کنیم و این مسابقات ما را به رویداد‌های بیرونی کمک می‌کند.»

قرار است در پایان این رقابت‌ها، ۴۵ ورزشکار برتر در رده‌های وزنی گونه‌گون به تیم ملی ورزش‌های قدرتی جذب شوند.
 

  
 

 

مسابقات سرتاسری «ددلفت» در کابل برگزار شد

قرار است در پایان این رقابت‌ها، ۴۵ ورزشکار برتر در رده‌های وزنی گونه‌گون به تیم ملی ورزش‌های قدرتی جذب شوند.

تصویر بندانگشتی

برای نخستین‌بار مسابقات انتخابی ورزش‌های قدرتی در بخش ددلفت زیر نام «جام پیروزی» میان ورزشکاران مرکز و ولایات امروز (شنبه) در کابل برگزار شد.

مسوولان فدراسیون ورزش‌های قدرتی می‌گویند که در این مسابقات ۱۵۰ ورزشکار در یازده رده‌ وزنی اشتراک کرده اند و به هدف کسب لقب قهرمانی و راهیابی به تیم ملی برای دو روز در برابر هم پیکار می‌کنند.

فواد شیرین سخن، معاون فدراسیون ورزش‌های قدرتی گفت: «این رشته در سال ۲۰۲۰ وارد افغانستان شد و به دلیل ویروس کرونا سال پیش برگزار نشد. این نخستین‌بار است که رقابت‌های این رشته میان ورزشکاران سراسر افغانستان راه‌اندازی می‌شود.»

زاهد الله، عضو تیم ورزش‌های قدرتی کابل گفت: «از امارت اسلامی می‌خواهیم که ما را مورد حمایت قرار بدهد، تا در مسابقات بین المللی اشتراک کنیم و مردم جهان هم بداند که افغانستان هم قهرمانان از خود دارد.»

از سویی هم، ورزشکاران مرکز و ولایات، راه‌اندازی این چنین رقابت‌ها را به هدف توانمندی و کسب تجربه‌ برای شان مهم می ‌دانند و از مسوولان و بازرگان می‌خواهند تا ورزش‌کاران را حمایت کنند.

جان محمد حیدری، عضو تیم ورزش‌های قدرتی غور گفت: «ما خواهان این هستیم که ورزشکاران را در سطح کشور مسوولان ورزش و بازرگانان باید حمایت کنند، تا ما بتوانیم دست‌آوردهای بزرگی را از بیرون کشور نصیب افغانستان کنیم.»

 وحیدالله، عضو تیم ورزش‌های قدرتی خوست گفت: «نخستین‌بار است که این مسابقات برگزار شده است. ما به امید پیروزی این جا آمدیم، تا از این رقابت‌ها نتیجه کسب کنیم و این مسابقات ما را به رویداد‌های بیرونی کمک می‌کند.»

قرار است در پایان این رقابت‌ها، ۴۵ ورزشکار برتر در رده‌های وزنی گونه‌گون به تیم ملی ورزش‌های قدرتی جذب شوند.
 

  
 

 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره