Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

استرالیا؛ پیروز جام جهانی کریکت

تیم ملی کریکت استرالیا، قهرمان جام بازی‌های ۵۰ آوره، کریکت شد.

دو تیم ملی کریکت هند و استرالیا، در دیدار نهایی پیکارهای جام جهانی سال ۲۰۲۳ میلادی، پس از چاشت امروز (یک‌شنبه) برابر هم در تقابل قرار گرفتند.

این بازی میان دو تیم ملی کریکت هند و استرالیا، در ورزشگاه کریکت "نریندرامودی" شهر احمدآباد هند، با توپ‌زنی آبی پوشان هند، در نخست آغاز شد.

بازیکنان هند در ۵۰‌آور بازی با از دست دادن تمامی ویکت‌های خود، برای ملی پوشان استرالیا ۲۴۱ دوش هدف تعیین کردند و به توپ‌زنی شان پایان دادند.

در مرحله دوم این دیدار تماشایی، بازیکنان کریکت استرالیا، به منظور پوره کردن هدف داده شده‌ی هند، میزبان مسابقات جام جهانی به دست گرفتند.

سرانجام کریکت‌بازان استرالیا با از دست دادن چهار بازیکن در آور ۴۳ هدف داده شده‌ی هند را پوره کردند و در نهایت با تفاوت ۶ویکت این بازی را پیروز شدند و جام جهانی سال ۲٠۲۳ را به دست آوردند.

جام جهانی یک روزه‌ی کریکت به میزبانی هند از پنجم اکتوبر در میان ده کشور به شمول تیم افغانستان در بخش‌های گونه‌گون هند برگزار شده بود.

استرالیا؛ پیروز جام جهانی کریکت

دو تیم ملی کریکت هند و استرالیا، در دیدار نهایی پیکارهای جام جهانی سال ۲۰۲۳ میلادی، پس از چاشت امروز (یک‌شنبه) برابر هم در تقابل قرار گرفتند.

تصویر بندانگشتی

تیم ملی کریکت استرالیا، قهرمان جام بازی‌های ۵۰ آوره، کریکت شد.

دو تیم ملی کریکت هند و استرالیا، در دیدار نهایی پیکارهای جام جهانی سال ۲۰۲۳ میلادی، پس از چاشت امروز (یک‌شنبه) برابر هم در تقابل قرار گرفتند.

این بازی میان دو تیم ملی کریکت هند و استرالیا، در ورزشگاه کریکت "نریندرامودی" شهر احمدآباد هند، با توپ‌زنی آبی پوشان هند، در نخست آغاز شد.

بازیکنان هند در ۵۰‌آور بازی با از دست دادن تمامی ویکت‌های خود، برای ملی پوشان استرالیا ۲۴۱ دوش هدف تعیین کردند و به توپ‌زنی شان پایان دادند.

در مرحله دوم این دیدار تماشایی، بازیکنان کریکت استرالیا، به منظور پوره کردن هدف داده شده‌ی هند، میزبان مسابقات جام جهانی به دست گرفتند.

سرانجام کریکت‌بازان استرالیا با از دست دادن چهار بازیکن در آور ۴۳ هدف داده شده‌ی هند را پوره کردند و در نهایت با تفاوت ۶ویکت این بازی را پیروز شدند و جام جهانی سال ۲٠۲۳ را به دست آوردند.

جام جهانی یک روزه‌ی کریکت به میزبانی هند از پنجم اکتوبر در میان ده کشور به شمول تیم افغانستان در بخش‌های گونه‌گون هند برگزار شده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره