تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مشت زن افغان به فرد شماره یک بوکس حرفه‌یی در آلمان مبدل شد

یما سعیدی، ورزش‌کار افغان به فرد شماره یک بوکس حرفه‌یی در آلمان مبدل شد.

یما سعیدی، مشت زن افغان که در کشور آلمان زنده‌گی می‌کند در تازه‌ترین رده‌بندی جهانی فدراسیون مشت زنی جهان، در صدر بهترین مشت زنان وزن هفتاد و دو کیلو گرام در آلمان و در ردۀ سی و ششم جهان قرار گرفته‌است.

سعیدی، یکی از فعال‌ترین مشت زنان افغان مقیم آلمان است که تا اکنون دو کمربند اروپایی را از سازمان‌های جهانی در این قاره بدست آورده‌است و از ۱۸مسابقۀ حرفه‌یی خود تنها یک شکست در کارنامه دارد.

او هفتۀ پیش، حریف گانادایی خود را در هشت روند شکست داد.

مشت زن افغان به فرد شماره یک بوکس حرفه‌یی در آلمان مبدل شد

سعیدی، یکی از فعال‌ترین مشت زنان افغان مقیم آلمان است که تا اکنون دو کمربند اروپایی را از سازمان‌های جهانی در این قاره بدست آورده‌است.

تصویر بندانگشتی

یما سعیدی، ورزش‌کار افغان به فرد شماره یک بوکس حرفه‌یی در آلمان مبدل شد.

یما سعیدی، مشت زن افغان که در کشور آلمان زنده‌گی می‌کند در تازه‌ترین رده‌بندی جهانی فدراسیون مشت زنی جهان، در صدر بهترین مشت زنان وزن هفتاد و دو کیلو گرام در آلمان و در ردۀ سی و ششم جهان قرار گرفته‌است.

سعیدی، یکی از فعال‌ترین مشت زنان افغان مقیم آلمان است که تا اکنون دو کمربند اروپایی را از سازمان‌های جهانی در این قاره بدست آورده‌است و از ۱۸مسابقۀ حرفه‌یی خود تنها یک شکست در کارنامه دارد.

او هفتۀ پیش، حریف گانادایی خود را در هشت روند شکست داد.

هم‌رسانی کنید