تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

نهمین دور رقابت‌های «شب ‌نبرد» در کابل برگزار شد

نهمین دور رقابت‌های مبارزات آزاد «شب‌ نبرد»، جمعه شب (۲۶میزان) با حضور ورزشکاران خارجی در کابل برگزار شد.

در این دور رقابت‌ها، شش ورزشکار از افغانستان و دو ورزشکار دیگر از کشورهای بلاروس و آذربایجان شرکت کرده بودند.

در نُخستین رقابت جمعه شب، توریالی مل‌کزاده، توانست پس از سه روند با تفاوت امتیاز، فضل ربی امام زاده را شکست بدهد.

دومین دیدار، میان عبدالاحد فاروقی و شفیق عزیزی برگزار شد. در این دیدار نیز پس روند عبدالاحد فاروقی با تفاوت امتیاز برنده شد.

درسومین و دیدار نیمه مرکزی این رقابت‌ها، اسماعیل حیدری از افغانستان در مقابل علی شنکو از بلاروس به میدان رفت. اسماعیل حیدری در دقیقۀ سوم روند نخست حریف بلاروسی‌اش را «ناک اوت» کرد.

به همین ترتیب، در چهارمین دیدار که دیدار مرکزی این رقابت‌ها بود، عبدالعظیم بدخشی توانست بختیار ازیمانوف از کشور آذربایجان را در نُخستین دقیقۀ روند دوم «ناک اوت» کند.

رقابت‌های شب نبرد، هر دو ماه یک بار از سوی موبی گروپ با همکاری سازمان (سی ال اف سی) به منظور پیشرفت ورزش مبارزات آزاد، در افغانستان برگزار می‌شوند.

این پیکارها از طریق تلویزیون‌های طلوع و لمر به‌گونۀ زنده پخش می‌شودند.

ورزش

نهمین دور رقابت‌های «شب ‌نبرد» در کابل برگزار شد

رقابت‌های شب نبرد، هر دو ماه یک بار از سوی موبی گروپ با همکاری سازمان (سی ال اف سی) به منظور پیشرفت ورزش مبارزات آزاد، در افغانستان برگزار می‌شوند.

تصویر بندانگشتی

نهمین دور رقابت‌های مبارزات آزاد «شب‌ نبرد»، جمعه شب (۲۶میزان) با حضور ورزشکاران خارجی در کابل برگزار شد.

در این دور رقابت‌ها، شش ورزشکار از افغانستان و دو ورزشکار دیگر از کشورهای بلاروس و آذربایجان شرکت کرده بودند.

در نُخستین رقابت جمعه شب، توریالی مل‌کزاده، توانست پس از سه روند با تفاوت امتیاز، فضل ربی امام زاده را شکست بدهد.

دومین دیدار، میان عبدالاحد فاروقی و شفیق عزیزی برگزار شد. در این دیدار نیز پس روند عبدالاحد فاروقی با تفاوت امتیاز برنده شد.

درسومین و دیدار نیمه مرکزی این رقابت‌ها، اسماعیل حیدری از افغانستان در مقابل علی شنکو از بلاروس به میدان رفت. اسماعیل حیدری در دقیقۀ سوم روند نخست حریف بلاروسی‌اش را «ناک اوت» کرد.

به همین ترتیب، در چهارمین دیدار که دیدار مرکزی این رقابت‌ها بود، عبدالعظیم بدخشی توانست بختیار ازیمانوف از کشور آذربایجان را در نُخستین دقیقۀ روند دوم «ناک اوت» کند.

رقابت‌های شب نبرد، هر دو ماه یک بار از سوی موبی گروپ با همکاری سازمان (سی ال اف سی) به منظور پیشرفت ورزش مبارزات آزاد، در افغانستان برگزار می‌شوند.

این پیکارها از طریق تلویزیون‌های طلوع و لمر به‌گونۀ زنده پخش می‌شودند.

هم‌رسانی کنید