Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ورزشکاران معلول هرات: نبود امکانات جلو پیشرفت ما را گرفته‌است

ورزشکاران معلول در هرات می‌گویند که بی‌توجهی دولت و نبود امکانات مورد نیاز جلو پیشرفت آنان را گرفته‌اند.

به گفتۀ این ورزشکاران اگر امکانات مورد نیاز در اختیار شان قرار داده شود، آنان می‌توانند در میدان‌های جهانی برای افغانستان مدال کسب کنند.

عبدالرحیم رادمنش، یکی از این ورزشکاران گفت: «نبود حمایت باعث می‌شود که مسیر برای ورزشکاران دارای معلولیت بلندتر شود و دیرتر به هدفی که دارند برسند. در صورتی‌که همکاری باشد، باور داریم که زودتر به اهداف مان می‌رسیم.»

فرهاد محمدی، ورزشکار دیگر نیز بیان داشت: «ما قبلأ با ویلچرهایی بازی می‌کردیم که اصلأ استندرد نبودند. وقتی به مسابقات بیرونی می‌رفتیم ما را طعنه می‌دادند.»

در همین حال، نهاد کمک‌کنندۀ ترکیه در هرات (تیکا) به ده رشته ورزشی مربوط به معلولان در هرات وسایل مورد نیاز ورزشی و اداری کمک کرده‌است.

مسؤولان این دفتر می‌گویند که برای رشد ورزش افغانستان، حکومت ترکیه کمک‌هایش را به ورزشکاران افغان ادامه می‌دهد.

نبود ویلچرهای معیاری و میدان‌های بازی از چالش‌های اصلی ورزشکاران معلول در هرات شمرده می‌شوند.

نادرشاه حیدری، مسؤول فدراسیون پارالمپیک هرات اظهار داشت: «دوازده دانه ویلچری‌که می‌شود از آن‌ها در رشته‌های مختلف استفاده کرد، به ما کمک شده و همین‌طور وسایل اداری مثل میز و کمپیوتر است.»

شطرنج، ویلچر بسکتبال، والیبال نشسته، پاورلفتینگ، بدمنتون و فتسال از مهم‌ترین رشته‌ های ورزشی معلولان در هرات استند که نزدیک به یک‌هزار ورزشکار در این رشته‌ها ورزش می‌کنند. بیشتر اعضای تیم ملی پارالمپیک کشور از ورزشکاران هرات استند که تاکنون در چندین رقابت بین‌المللی شرکت کرده‌اند و برای افغانستان مدال آورده‌اند.

ورزشکاران معلول هرات: نبود امکانات جلو پیشرفت ما را گرفته‌است

شطرنج، ویلچر بسکتبال، والیبال نشسته، پاورلفتینگ، بدمنتون و فتسال از مهم‌ترین رشته‌‌های ورزشی معلولان در هرات استند.

تصویر بندانگشتی

ورزشکاران معلول در هرات می‌گویند که بی‌توجهی دولت و نبود امکانات مورد نیاز جلو پیشرفت آنان را گرفته‌اند.

به گفتۀ این ورزشکاران اگر امکانات مورد نیاز در اختیار شان قرار داده شود، آنان می‌توانند در میدان‌های جهانی برای افغانستان مدال کسب کنند.

عبدالرحیم رادمنش، یکی از این ورزشکاران گفت: «نبود حمایت باعث می‌شود که مسیر برای ورزشکاران دارای معلولیت بلندتر شود و دیرتر به هدفی که دارند برسند. در صورتی‌که همکاری باشد، باور داریم که زودتر به اهداف مان می‌رسیم.»

فرهاد محمدی، ورزشکار دیگر نیز بیان داشت: «ما قبلأ با ویلچرهایی بازی می‌کردیم که اصلأ استندرد نبودند. وقتی به مسابقات بیرونی می‌رفتیم ما را طعنه می‌دادند.»

در همین حال، نهاد کمک‌کنندۀ ترکیه در هرات (تیکا) به ده رشته ورزشی مربوط به معلولان در هرات وسایل مورد نیاز ورزشی و اداری کمک کرده‌است.

مسؤولان این دفتر می‌گویند که برای رشد ورزش افغانستان، حکومت ترکیه کمک‌هایش را به ورزشکاران افغان ادامه می‌دهد.

نبود ویلچرهای معیاری و میدان‌های بازی از چالش‌های اصلی ورزشکاران معلول در هرات شمرده می‌شوند.

نادرشاه حیدری، مسؤول فدراسیون پارالمپیک هرات اظهار داشت: «دوازده دانه ویلچری‌که می‌شود از آن‌ها در رشته‌های مختلف استفاده کرد، به ما کمک شده و همین‌طور وسایل اداری مثل میز و کمپیوتر است.»

شطرنج، ویلچر بسکتبال، والیبال نشسته، پاورلفتینگ، بدمنتون و فتسال از مهم‌ترین رشته‌ های ورزشی معلولان در هرات استند که نزدیک به یک‌هزار ورزشکار در این رشته‌ها ورزش می‌کنند. بیشتر اعضای تیم ملی پارالمپیک کشور از ورزشکاران هرات استند که تاکنون در چندین رقابت بین‌المللی شرکت کرده‌اند و برای افغانستان مدال آورده‌اند.

هم‌رسانی کنید