تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

راه‌اندازی گردهمایی بزرگ ضد حکومتی در پاکستان

با وجود مخالفت حکومت پاکستان، هزاران تن از هواداران احزاب سیاسی و مذهبی به‌شمول حزب مردم پاکستان، حزب مسلم لیگ شاخۀ نواز شریف، جماعت علمای اسلام، یک گردهمایی بزرگ را بر ضد حکومت پاکستان، در شهر "ملتان" برگزار کردند.

این احزاب، حکومت عمران خان را به حکومت‌داری بد و ناتوانی در عملی سازی وعده‌های اقتصادی، متهم می‌سازند و خواهان کناره‌گیری او شده‌اند.

اما عمران خان این انتقادهای مخالفانش را نمی‌پذیرد.

مریم نواز، دختر نواز شریف، نخست وزیر پیشین پاکستان و از رهبران جنبش اتحاد دموکراسی پاکستان، عمران خان را ویروس کووید۱۸ می‌خواند که اشاره‌یی به پیروزی او در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ میلادی است.

او افزود: "اکنون مردم پاکستان، عمران خان را منزوی خواهند ساخت. این مهم است که پیش از رسیده‌گی به کووید ۱۹، به کووید ۱۸ رسیده‌گی کنیم و او را به خانه بفرستیم."

یک روز پیش از برگزاری این گردهمایی، حکومت پاکستان آن را ممنوع اعلام کرد و صدها تن از هواداران احزاب گونه‌گون از سوی پولیس بازداشت شدند.

اما این کارها نتوانستند مانع برگزاری این گردهمایی شوند.

آصفه بهوتو زرداری، از رهبران جنبش اتحاد دموکراسی پاکستان می گوید: "امروز از شما سپاسگزاری می‌کنم که با وجود تمامی موانع و وحشت حکومت، با این شمار بزرگ به این گردهمایی آمدید و تصمیم گرفتید که عمران خان کنار برود."

در جنبش اتحاد دموکراسی پاکستان نه تنها احزاب سیاسی گرد آمده‌اند، بل احزاب مذهبی مانند جماعت علمای اسلام نیز گرد آمده‌اند؛ احزابی که سال‌ها با دموکراسی مخالفت کرده‌اند و آن را مخالف عقایدشان گفته‌اند.

راه‌اندازی گردهمایی بزرگ ضد حکومتی در پاکستان

احزاب، حکومت عمران خان را به حکومت‌داری بد و ناتوانی در عملی سازی وعده‌های اقتصادی، متهم می‌سازند و خواهان کناره‌گیری او شده‌اند.

Thumbnail

با وجود مخالفت حکومت پاکستان، هزاران تن از هواداران احزاب سیاسی و مذهبی به‌شمول حزب مردم پاکستان، حزب مسلم لیگ شاخۀ نواز شریف، جماعت علمای اسلام، یک گردهمایی بزرگ را بر ضد حکومت پاکستان، در شهر "ملتان" برگزار کردند.

این احزاب، حکومت عمران خان را به حکومت‌داری بد و ناتوانی در عملی سازی وعده‌های اقتصادی، متهم می‌سازند و خواهان کناره‌گیری او شده‌اند.

اما عمران خان این انتقادهای مخالفانش را نمی‌پذیرد.

مریم نواز، دختر نواز شریف، نخست وزیر پیشین پاکستان و از رهبران جنبش اتحاد دموکراسی پاکستان، عمران خان را ویروس کووید۱۸ می‌خواند که اشاره‌یی به پیروزی او در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ میلادی است.

او افزود: "اکنون مردم پاکستان، عمران خان را منزوی خواهند ساخت. این مهم است که پیش از رسیده‌گی به کووید ۱۹، به کووید ۱۸ رسیده‌گی کنیم و او را به خانه بفرستیم."

یک روز پیش از برگزاری این گردهمایی، حکومت پاکستان آن را ممنوع اعلام کرد و صدها تن از هواداران احزاب گونه‌گون از سوی پولیس بازداشت شدند.

اما این کارها نتوانستند مانع برگزاری این گردهمایی شوند.

آصفه بهوتو زرداری، از رهبران جنبش اتحاد دموکراسی پاکستان می گوید: "امروز از شما سپاسگزاری می‌کنم که با وجود تمامی موانع و وحشت حکومت، با این شمار بزرگ به این گردهمایی آمدید و تصمیم گرفتید که عمران خان کنار برود."

در جنبش اتحاد دموکراسی پاکستان نه تنها احزاب سیاسی گرد آمده‌اند، بل احزاب مذهبی مانند جماعت علمای اسلام نیز گرد آمده‌اند؛ احزابی که سال‌ها با دموکراسی مخالفت کرده‌اند و آن را مخالف عقایدشان گفته‌اند.

هم‌رسانی کنید