Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

محکوم شدن دو مرد پاکستانی به اعدام به اتهام تجاوز گروهی بر یک زن

دادگاهی در شهر لاهور پاکستان، دو مرد را که به تجاوز گروهی، آدم ربایی، دزدی و هراس‌افگنی متهم بودند، به اعدام محکوم کرده‌است.

این رویداد که سال گذشته میلادی در کنار یک شاهراه در اسلام‌آباد رخ داد، پاکستان را تکان داد و به اعتراض‌های سراسری انجامید.

دو متهم این قضیه در اتهام‌های تجاوز گروهی، آدم ربایی، دزدی و هراس‌افگنی به اعدام محکوم شده اند؛ اما حق استیناف طلبی دارند.

شارق‌جمیل خان، افسر پولیس در این باره گفت: "امروز (شنبه، ۳۰ حوت) قاضی به دو متهم، عابد عالی و شفق علی، حکم اعدام داد."

این زن در ما سپتمبر سال گذشته میلادی هنگامی که سوخت موترش تمام شده بود و در کنار جاده ایستاده بود تا پولیس به کمکش برسد، در برابر چشمان فرزندانش از سوی این مردان مورد تجاوز قرار گرفت.

وقار بهاتی، سارنوال در این باره گفت: "قاضی هنگام صدور حکم به متهمان، گفت که می‌تواند در جریان هفت روز در دادگاۀ عالی استیناف طلب شود. وقتی قضیه به دادگاه عالی برود، سارنوال خواهد کوشید که از قضیه دفاع کند تا همین حکم حفظ شود."

این رویداد اعتراض‌های گسترده را در سراسر پاکستان به ویژه از سوی زنان در پی داشت. فعالان حقوق زن خواهان تغییر قوانین در این کشور استند.

نهاد مبارزه با تجاوز در پاکستان می‌گوید که تنها سه درصد رویدادهای تجاوز جنسی در این کشور، به دادگاه می‌رسند.

محکوم شدن دو مرد پاکستانی به اعدام به اتهام تجاوز گروهی بر یک زن

دو متهم این قضیه در اتهام‌های تجاوز گروهی، آدم ربایی، دزدی و هراس‌افگنی به اعدام محکوم شده اند؛ اما حق استیناف طلبی دارند.

Thumbnail

دادگاهی در شهر لاهور پاکستان، دو مرد را که به تجاوز گروهی، آدم ربایی، دزدی و هراس‌افگنی متهم بودند، به اعدام محکوم کرده‌است.

این رویداد که سال گذشته میلادی در کنار یک شاهراه در اسلام‌آباد رخ داد، پاکستان را تکان داد و به اعتراض‌های سراسری انجامید.

دو متهم این قضیه در اتهام‌های تجاوز گروهی، آدم ربایی، دزدی و هراس‌افگنی به اعدام محکوم شده اند؛ اما حق استیناف طلبی دارند.

شارق‌جمیل خان، افسر پولیس در این باره گفت: "امروز (شنبه، ۳۰ حوت) قاضی به دو متهم، عابد عالی و شفق علی، حکم اعدام داد."

این زن در ما سپتمبر سال گذشته میلادی هنگامی که سوخت موترش تمام شده بود و در کنار جاده ایستاده بود تا پولیس به کمکش برسد، در برابر چشمان فرزندانش از سوی این مردان مورد تجاوز قرار گرفت.

وقار بهاتی، سارنوال در این باره گفت: "قاضی هنگام صدور حکم به متهمان، گفت که می‌تواند در جریان هفت روز در دادگاۀ عالی استیناف طلب شود. وقتی قضیه به دادگاه عالی برود، سارنوال خواهد کوشید که از قضیه دفاع کند تا همین حکم حفظ شود."

این رویداد اعتراض‌های گسترده را در سراسر پاکستان به ویژه از سوی زنان در پی داشت. فعالان حقوق زن خواهان تغییر قوانین در این کشور استند.

نهاد مبارزه با تجاوز در پاکستان می‌گوید که تنها سه درصد رویدادهای تجاوز جنسی در این کشور، به دادگاه می‌رسند.

هم‌رسانی کنید