تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامه درگیری‌های پراکنده در مرز تاجیکستان و قرغیزستان پس ازآتش‌بس

گزارش های می‌رسانند که با وجود اعلام آتش‌بس میان تاجیکستان و قرغیزستان، هنوز هم صدای تیراندازی در مرز دو کشور شنیده می‌شود.

با وجود گزارش ها درباره ادامه تیراندازی های پراکنده در مرز تاجیکستان و قرغیزستان، مقام های دو کشور از تعهد شان به آتش بس اطمینان داده اند.

قرغیزستان می‌گوید که در این درگیری آسیب بسیاری دیده و کم از کم ۷۰۰۰ تن از باشنده‌گان محل مجبور شده اند تا خانه های شان را ترک کنند.

اما نخست وزیر قرغیزستان که سفرش را به روسیه ناتمام گذاشت تا به این مشکل رسیدگی کند، از تفاهم با دوشنبه سخن می گوید.

اولوبیک ماریپوف، نخست‌وزیر قرغیزستان: "دیروز در مرز قرغیزستان و تاجیکستان درگیری رخ داد. ما این موضوع را با قاهر رسول زاده، نخست وزیر تاجیکستان بحث کردیم و توافق کردیم که این موضوه را از راه صلح آمیز و مذاکرات دیپلوماتیک از میان برداریم. قرغیزستان از آتش بس میان دو کشور ستایش می کند."

مقام های تاجیکستان و قرغیزستان در سال های گذشته چندین بار برای از میان برداشتن اختلاف های مرزی گفتگو کرده اند؛ اما در این کار موفق نشده اند.

تنش اخیر روز چهارشنبه گذشته هنگامی آغاز شد که مقام های تاجیکستانی کوشیدند برای نظارت بر منابع آبی، کمره های نظارتی نصب کنند؛ اما باشنده گان آن سوی مرز در قرغیزستان با این کار مخالفت کردند؛ زیرا دو طرف درباره تقسیم آب اختلاف دارند.

پس از آغاز درگیری غیرنظامیان، نظامیان دو کشور وارد جنگ شدند.

برا ساس گزارش ها، در این درگیری ها نزدیک به ۴۰ تن جان باخته اند و بیش از ۱۷۰ تن دیگر زخم برداشته اند.

چین که در همسایگی قرغزیستان و تاجیکستان قرار دارد، می‌گوید که امیدوار است این دو کشور به زودی بتوانند میان همدیگر اعتماد سازی کنند.

وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین: "می‌دانیم که قرغیزستان و تاجیکستان درباره آتش بس به توافق رسیده اند و رهبران دو طرف گفته اند که این تنش ها را از راه مذاکره حل می کنند. قرغیزستان و تاجیکستان هر دو همسایه، دوست و همکاران راهبردی چین استند. امیدواریم که بتوانند با اعتمادسازی، اختلاف ها را از میان بردارند و یکجا، صلح و ثبات منطقه یی را حفظ کنند."

قرغیزستان و تاجیکستان هر دو با مسکو روابط نزدیکی دارند و میزبان پایگاه های نظامی این کشور استند.

روسیه هم گفته است که از درگیری ها نگران است و ولادیمیر پوتین حاضر است برای حل اختلاف ها میانجی‌گری کند.

ادامه درگیری‌های پراکنده در مرز تاجیکستان و قرغیزستان پس ازآتش‌بس

بر اساس گزارش‌ها، در این درگیری‌ها نزدیک به ۴۰ تن جان باخته اند و بیش از ۱۷۰ تن دیگر زخم برداشته اند.

تصویر بندانگشتی

گزارش های می‌رسانند که با وجود اعلام آتش‌بس میان تاجیکستان و قرغیزستان، هنوز هم صدای تیراندازی در مرز دو کشور شنیده می‌شود.

با وجود گزارش ها درباره ادامه تیراندازی های پراکنده در مرز تاجیکستان و قرغیزستان، مقام های دو کشور از تعهد شان به آتش بس اطمینان داده اند.

قرغیزستان می‌گوید که در این درگیری آسیب بسیاری دیده و کم از کم ۷۰۰۰ تن از باشنده‌گان محل مجبور شده اند تا خانه های شان را ترک کنند.

اما نخست وزیر قرغیزستان که سفرش را به روسیه ناتمام گذاشت تا به این مشکل رسیدگی کند، از تفاهم با دوشنبه سخن می گوید.

اولوبیک ماریپوف، نخست‌وزیر قرغیزستان: "دیروز در مرز قرغیزستان و تاجیکستان درگیری رخ داد. ما این موضوع را با قاهر رسول زاده، نخست وزیر تاجیکستان بحث کردیم و توافق کردیم که این موضوه را از راه صلح آمیز و مذاکرات دیپلوماتیک از میان برداریم. قرغیزستان از آتش بس میان دو کشور ستایش می کند."

مقام های تاجیکستان و قرغیزستان در سال های گذشته چندین بار برای از میان برداشتن اختلاف های مرزی گفتگو کرده اند؛ اما در این کار موفق نشده اند.

تنش اخیر روز چهارشنبه گذشته هنگامی آغاز شد که مقام های تاجیکستانی کوشیدند برای نظارت بر منابع آبی، کمره های نظارتی نصب کنند؛ اما باشنده گان آن سوی مرز در قرغیزستان با این کار مخالفت کردند؛ زیرا دو طرف درباره تقسیم آب اختلاف دارند.

پس از آغاز درگیری غیرنظامیان، نظامیان دو کشور وارد جنگ شدند.

برا ساس گزارش ها، در این درگیری ها نزدیک به ۴۰ تن جان باخته اند و بیش از ۱۷۰ تن دیگر زخم برداشته اند.

چین که در همسایگی قرغزیستان و تاجیکستان قرار دارد، می‌گوید که امیدوار است این دو کشور به زودی بتوانند میان همدیگر اعتماد سازی کنند.

وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین: "می‌دانیم که قرغیزستان و تاجیکستان درباره آتش بس به توافق رسیده اند و رهبران دو طرف گفته اند که این تنش ها را از راه مذاکره حل می کنند. قرغیزستان و تاجیکستان هر دو همسایه، دوست و همکاران راهبردی چین استند. امیدواریم که بتوانند با اعتمادسازی، اختلاف ها را از میان بردارند و یکجا، صلح و ثبات منطقه یی را حفظ کنند."

قرغیزستان و تاجیکستان هر دو با مسکو روابط نزدیکی دارند و میزبان پایگاه های نظامی این کشور استند.

روسیه هم گفته است که از درگیری ها نگران است و ولادیمیر پوتین حاضر است برای حل اختلاف ها میانجی‌گری کند.

هم‌رسانی کنید