تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان باختن ۶۱۴۸ بیمار کووید نزده در ۲۴ ساعت گذشته در هند

هند امروز (پنج‌شنبه،۲۰ جوزا) از مرگ ۶۱۴۸ بیمار کووید نزده و مبتلا شدن ۹۴ هزار و ۵۲ تن دیگر به این بیماری در ۲۴ ساعت گذشته، خبر داده‌است.

آمارهای وزارت صحت هند نشان می‌دهند که شمار مجموعی مبتلایان کووید نزده در هند به ۲۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسیده و ۳۵۹ هزار و ۶۷۶ تن مبتلایان تاکنون در این کشور، جان باخته‌اند.

از سویی دیگر، مقام‌ها و متخصصان بخش صحت در هند از تصمیم دولت این کشور مبنی بر واکسین تمام افراد بالاتر از سن ۱۸ سال، استقبال کرده‌اند.

نارندار مودی، نخست وزیر هند روز دوشنبه گفت که دولت فدرال این کشور برنامۀ ایمن سازی را در ایالت‌های این کشور آغاز خواهد کرد که بر بنیاد آن به تمام افراد بالاتر از سن ۱۸، واکسین رایگان پیشکش خواهد شد.

هند در حال حاضر حد اوسط ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دوز واکسین را در یک روز تطبیق می‌کند.

مقام‌های صحی هند گفته‌اند که این رقم برای کشور بزرگی چون هند، بسنده نیست.

حکومت‌داران هند به‌علت توزیع و تطبیق نکردن واکسین کافی برای مردم این کشور، مورد انتقال قرار گرفته‌اند.

گیریدهارا بابو، عضو شورای پژوهش‌های طبی هند به خبرگزاری رویترز گفت: "ما باید ۷ الی ۸ میلیون تن را در یک روز واکسین کنیم تا به هدف تعین شدۀ خود که همانا رسیده‌گی به همۀ افراد نیازمند پیش از پایان ماه دسمبر سال روان میلادی می‌باشد، برسیم."

در حالی که آمار مرگ مبتلایان ویروس کرونا در هند بلند است؛ اما رویدادهای تازه این ویروس در حال کاهش می‌باشد.

دولت هند تلاش می‌کند تا با استفاده از واکسین‌های آسترا زنکا که در انستیتیوت سیروم هند تولید شده و کواکس که توسط یک شرکت هندی به نام بهارت بیونتیک ساخته شده، مردم‌اش را در برابر ویروس کرونا ایمن بسازد.

قرار است هند در وسط‌های ماه جون سال روان میلادی واکسین روسی سپوتنیک را به‌گونۀ تجارتی آن برای شهروندان این کشور، پیشکش کند.

جان باختن ۶۱۴۸ بیمار کووید نزده در ۲۴ ساعت گذشته در هند

در حالی که آمار مرگ مبتلایان ویروس کرونا در هند بلند است؛ اما رویدادهای تازه در حال کاهش می‌باشد.

Thumbnail

هند امروز (پنج‌شنبه،۲۰ جوزا) از مرگ ۶۱۴۸ بیمار کووید نزده و مبتلا شدن ۹۴ هزار و ۵۲ تن دیگر به این بیماری در ۲۴ ساعت گذشته، خبر داده‌است.

آمارهای وزارت صحت هند نشان می‌دهند که شمار مجموعی مبتلایان کووید نزده در هند به ۲۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسیده و ۳۵۹ هزار و ۶۷۶ تن مبتلایان تاکنون در این کشور، جان باخته‌اند.

از سویی دیگر، مقام‌ها و متخصصان بخش صحت در هند از تصمیم دولت این کشور مبنی بر واکسین تمام افراد بالاتر از سن ۱۸ سال، استقبال کرده‌اند.

نارندار مودی، نخست وزیر هند روز دوشنبه گفت که دولت فدرال این کشور برنامۀ ایمن سازی را در ایالت‌های این کشور آغاز خواهد کرد که بر بنیاد آن به تمام افراد بالاتر از سن ۱۸، واکسین رایگان پیشکش خواهد شد.

هند در حال حاضر حد اوسط ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دوز واکسین را در یک روز تطبیق می‌کند.

مقام‌های صحی هند گفته‌اند که این رقم برای کشور بزرگی چون هند، بسنده نیست.

حکومت‌داران هند به‌علت توزیع و تطبیق نکردن واکسین کافی برای مردم این کشور، مورد انتقال قرار گرفته‌اند.

گیریدهارا بابو، عضو شورای پژوهش‌های طبی هند به خبرگزاری رویترز گفت: "ما باید ۷ الی ۸ میلیون تن را در یک روز واکسین کنیم تا به هدف تعین شدۀ خود که همانا رسیده‌گی به همۀ افراد نیازمند پیش از پایان ماه دسمبر سال روان میلادی می‌باشد، برسیم."

در حالی که آمار مرگ مبتلایان ویروس کرونا در هند بلند است؛ اما رویدادهای تازه این ویروس در حال کاهش می‌باشد.

دولت هند تلاش می‌کند تا با استفاده از واکسین‌های آسترا زنکا که در انستیتیوت سیروم هند تولید شده و کواکس که توسط یک شرکت هندی به نام بهارت بیونتیک ساخته شده، مردم‌اش را در برابر ویروس کرونا ایمن بسازد.

قرار است هند در وسط‌های ماه جون سال روان میلادی واکسین روسی سپوتنیک را به‌گونۀ تجارتی آن برای شهروندان این کشور، پیشکش کند.

هم‌رسانی کنید