Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انفجاری در عراق ۳۰ کشته به جا گذاشت

شمار تلفات یک انفجار نیرومند درعراق به دست کم سی تن رسید.

ارتش عراق می گوید که این انفجار دربازار مزدهم وحیلات بغداد درحالی رخ داد که مردم سرگرم خرید عید بودند.

این مرگبار ترین انفجار درعراق درشش ماه گذشته بوده است. درهمین حال گروه داعش مسوولیت این انفجار را بردوش گرفته است.

باشنده گان بغداد به یاد قربانیان انفجار نیرومند شب عید شمع روشن کردند.
انفجاری که در بازار مزدحم وحیلات بغداد جان های دست کم سی تن به شمول کودکان را گرفت و بیش ازده تن دیگر را زخمی کرد.

قربانیان این انفجار کسانی اند که برای خرید عید آمده بودند.

علی، گواه رویداد، گفت: «این یک حمله انتحاری بود. انفجار درست در ساعت مزدحم  بازار اتفاق افتاد. به خدا بزرگ قسم ، روی بدن های جان باخته گان راه می رفتی بدن همه جا جسدها بود.»

باشنده گان بغداد نیروهای امنیتی را سخت انتقاد می کنند که چه گونه چنین انفجار نیرومند دریک بخش مزدحم رخ داده است؟

حکومت عراق مسوول امنیت این بخش بغداد را ازکار برکنار ودستور انجام بررسی های کامل را داده است.

درسال روان این سومین انفجار دراین منطقه بغداد است.

گواه رویداد گفت: «انفجار دربازار درجریان ساعت مزدحم رخ داد. شمار بزرگی ازمردم برای خرید عید آمده بودند که انفجار رخ داد.»

مقام های امنیتی عراق انفجار را برخاسته ازمواد کارگذاری شده می گویند اما گروه داعش ادعا می کند انفجار ازسوی یک مهاجم انتحاری انجام شده است.

انفجاری در عراق ۳۰ کشته به جا گذاشت

این مرگبار ترین انفجار درعراق درشش ماه گذشته بوده است. داعش مسوولیت این انفجار را بر دوش گرفته است.

Thumbnail

شمار تلفات یک انفجار نیرومند درعراق به دست کم سی تن رسید.

ارتش عراق می گوید که این انفجار دربازار مزدهم وحیلات بغداد درحالی رخ داد که مردم سرگرم خرید عید بودند.

این مرگبار ترین انفجار درعراق درشش ماه گذشته بوده است. درهمین حال گروه داعش مسوولیت این انفجار را بردوش گرفته است.

باشنده گان بغداد به یاد قربانیان انفجار نیرومند شب عید شمع روشن کردند.
انفجاری که در بازار مزدحم وحیلات بغداد جان های دست کم سی تن به شمول کودکان را گرفت و بیش ازده تن دیگر را زخمی کرد.

قربانیان این انفجار کسانی اند که برای خرید عید آمده بودند.

علی، گواه رویداد، گفت: «این یک حمله انتحاری بود. انفجار درست در ساعت مزدحم  بازار اتفاق افتاد. به خدا بزرگ قسم ، روی بدن های جان باخته گان راه می رفتی بدن همه جا جسدها بود.»

باشنده گان بغداد نیروهای امنیتی را سخت انتقاد می کنند که چه گونه چنین انفجار نیرومند دریک بخش مزدحم رخ داده است؟

حکومت عراق مسوول امنیت این بخش بغداد را ازکار برکنار ودستور انجام بررسی های کامل را داده است.

درسال روان این سومین انفجار دراین منطقه بغداد است.

گواه رویداد گفت: «انفجار دربازار درجریان ساعت مزدحم رخ داد. شمار بزرگی ازمردم برای خرید عید آمده بودند که انفجار رخ داد.»

مقام های امنیتی عراق انفجار را برخاسته ازمواد کارگذاری شده می گویند اما گروه داعش ادعا می کند انفجار ازسوی یک مهاجم انتحاری انجام شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره