Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دیدار وزیر خارجه امریکا با گروه از جامعۀ مدنی در هند

انتونی بلنکین، وزیر خارجه امریکا به هند رفته‌است تا دربارۀ مسایل مختلف مهم جهان به‌شمول افغانستان، با رهبران این کشور گفتگو کند.

او روز گذشته (سه‌شنبه ۵ اسد) به دهلی نو رسید، قراراست با نارندرا مودی، نخست وزیر، وزیر خارجه هند و مشاور امنیت ملی این کشور، دیدار و گفتگو کند.

او امروز با گروه از جامعۀ مدنی نیز، دیدار و گفتگو کرده‌است.

بلینکن در نخستین روز سفرش به هند، گفت که امریکا و هند ارزش‌های دیموکراتیک مشترک دارند و این کشور شریک راهبردی امریکا است.

او افزود که مردمان امریکا و هند به کرامت انسانی، برابری فرصت‌ها، حاکمیت قانون و آزادی‌های اساسی از جمله آزادی باورهای مذهبی، اعتقاد دارند.

او تأکید کرد: "ما با ارزش‌های مشترک و به اعتقاد من آرزوهای مشترکی متصل هستیم که در بین مردم ما مشترک اند. مردم هند و مردم امریکا به کرامت انسانی و برابری فرصت‌ها، قانون و آزادی‌های اساسی از جمله آزادی مذهبی، اعتقاد دارند."

واشنگتن از دیر زمانی به‌ این‌سو، به‌دنبال نزدیک‌تر شدن با هند در اوضاعی است که نفوذ چین در منطقه، به‌گونۀ فزاینده در گُسترش است.

آقای بلنکین نیز گفته‌است: "من واقعاً اینجا هستم تا اهمیت روابط بین كشورهای‌مان را مورد تأكید قرار دهم و برای عمیق‌تر شدن روابط و گُسترش همکاری‌های‌مان، تلاش کنم. فکر می‌کنم یافتن کشورهایی با کارهای بیشتر مشترک در زمینه‌‌های مختلف به غیر از ایالات متحده و هند، دُشوار است."

امریکا و هند در کنار جاپان و آسترالیا، گروهی را به نام "کواد" ایجاد کرده‌اند و می‌کوشند با قدرت اقتصادی و نظامی چین، مبارزه کنند.

گفتگو دربارۀ آیندۀ همکاری‌های واشنگتن و دهلی نو با پایان مأموریت جنگی امریکا در افغانستان، بخشی از بحث‌های بلینکن با مقام‌های هندی خواهد بود.

دیدار وزیر خارجه امریکا با گروه از جامعۀ مدنی در هند

گفتگو دربارۀ آیندۀ همکاری‌های واشنگتن و دهلی نو با پایان مأموریت جنگی امریکا در افغانستان بخشی از بحث‌های وزیر خارجه امریکا با مقام‌های هند خواه بود.

Thumbnail

انتونی بلنکین، وزیر خارجه امریکا به هند رفته‌است تا دربارۀ مسایل مختلف مهم جهان به‌شمول افغانستان، با رهبران این کشور گفتگو کند.

او روز گذشته (سه‌شنبه ۵ اسد) به دهلی نو رسید، قراراست با نارندرا مودی، نخست وزیر، وزیر خارجه هند و مشاور امنیت ملی این کشور، دیدار و گفتگو کند.

او امروز با گروه از جامعۀ مدنی نیز، دیدار و گفتگو کرده‌است.

بلینکن در نخستین روز سفرش به هند، گفت که امریکا و هند ارزش‌های دیموکراتیک مشترک دارند و این کشور شریک راهبردی امریکا است.

او افزود که مردمان امریکا و هند به کرامت انسانی، برابری فرصت‌ها، حاکمیت قانون و آزادی‌های اساسی از جمله آزادی باورهای مذهبی، اعتقاد دارند.

او تأکید کرد: "ما با ارزش‌های مشترک و به اعتقاد من آرزوهای مشترکی متصل هستیم که در بین مردم ما مشترک اند. مردم هند و مردم امریکا به کرامت انسانی و برابری فرصت‌ها، قانون و آزادی‌های اساسی از جمله آزادی مذهبی، اعتقاد دارند."

واشنگتن از دیر زمانی به‌ این‌سو، به‌دنبال نزدیک‌تر شدن با هند در اوضاعی است که نفوذ چین در منطقه، به‌گونۀ فزاینده در گُسترش است.

آقای بلنکین نیز گفته‌است: "من واقعاً اینجا هستم تا اهمیت روابط بین كشورهای‌مان را مورد تأكید قرار دهم و برای عمیق‌تر شدن روابط و گُسترش همکاری‌های‌مان، تلاش کنم. فکر می‌کنم یافتن کشورهایی با کارهای بیشتر مشترک در زمینه‌‌های مختلف به غیر از ایالات متحده و هند، دُشوار است."

امریکا و هند در کنار جاپان و آسترالیا، گروهی را به نام "کواد" ایجاد کرده‌اند و می‌کوشند با قدرت اقتصادی و نظامی چین، مبارزه کنند.

گفتگو دربارۀ آیندۀ همکاری‌های واشنگتن و دهلی نو با پایان مأموریت جنگی امریکا در افغانستان، بخشی از بحث‌های بلینکن با مقام‌های هندی خواهد بود.

هم‌رسانی کنید