Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بیش از ۱۶۰ کشور جهان پیمان جهانی برای مهاجرت را تأیید کردند

بیش از ۱۶۰ کشور جهان در نشستی در مراکش نخستین پیمان جهانی را در باره مهاجرت که انتظار می‌رود به کاهش مهاجرت‌های غیرقانونی بیانجامد، تأیید کردند. 
 
هرچند عملی ساختن این پیمان از رهگذر قانونی لازمی نیست؛ اما انتظار می‌رود که حمایت بیشتر کشورها از آن زمینه مهاجرت‌های مصوون، منظم و انسانی را فراهم بسازد.
 
نخست وزیر آلمان که از سال ۲۰۱۵ میلادی به این سو اجازه ورود صدها هزار مهاجر را به این کشور داده است از سخنرانان مطرح این نشست بود. 
 
انگلا مرکل، نخست وزیر آلمان، گفت: «باید به دوباره به یاد بیاوریم که سازمان ملل متحد به علت جنگ جهانی دوم به وجود آمد. من به حیث نخست وزیر جمهوری فدرال آلمان امروز همچون نماینده کشوری در برابر شما ایستاده‌ام که در آن زمان به علت سوسیالیزم ملی، به بشریت زیان‌های بزرگی رسانید.»
 
در همین حال انتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد می‌گوید که در هژده سال اخیر، بیش از ۶۰ هزار مهاجر در راه مهاجرت جان باخته اند که به گفته او، شرم‌آور است.
 
در این نشست، کشورهای جهان از سیاست‌های بهتر مهاجرتی حمایت می‌کنند.
 
چارلز میشل، نخست وزیر بلجیم، گفت: «در ماه سپتمبر در سازمان ملل متحد من به نماینده‌گی از کشورم بر تعهد بلجیم برای حمایت از این پیمان برای مهاجرت تأکید کردم. در هفته‌های آینده، در چندین کشور به شمول بلجیم در این باره گفتگوهایی انجام خواهد شد.»
 
این در حالی است که ایالات متحده از این پیمان حمایت نکرده است.
 
بر بنیاد گزارش‌ها، برخی از کشورها مانند ایتالیا، پولند و هنگری هم از سال ۲۰۱۵ میلادی به این سو که بیش از یک میلیون مهاجر از سوریه، عراق، افغانستان و کشورهای افریقایی به اروپا رفته اند سیاست‌های شان را تغییر داده اند و اکنون حکومت‌های ضد مهاجرت دارند

بیش از ۱۶۰ کشور جهان پیمان جهانی برای مهاجرت را تأیید کردند

گزارش‌ها می‌رسانند که ایالات متحده امریکا از این پیمان که در نشستی در مراکش تأیید شد پشتیبانی نمی‌کند.

تصویر بندانگشتی

بیش از ۱۶۰ کشور جهان در نشستی در مراکش نخستین پیمان جهانی را در باره مهاجرت که انتظار می‌رود به کاهش مهاجرت‌های غیرقانونی بیانجامد، تأیید کردند. 
 
هرچند عملی ساختن این پیمان از رهگذر قانونی لازمی نیست؛ اما انتظار می‌رود که حمایت بیشتر کشورها از آن زمینه مهاجرت‌های مصوون، منظم و انسانی را فراهم بسازد.
 
نخست وزیر آلمان که از سال ۲۰۱۵ میلادی به این سو اجازه ورود صدها هزار مهاجر را به این کشور داده است از سخنرانان مطرح این نشست بود. 
 
انگلا مرکل، نخست وزیر آلمان، گفت: «باید به دوباره به یاد بیاوریم که سازمان ملل متحد به علت جنگ جهانی دوم به وجود آمد. من به حیث نخست وزیر جمهوری فدرال آلمان امروز همچون نماینده کشوری در برابر شما ایستاده‌ام که در آن زمان به علت سوسیالیزم ملی، به بشریت زیان‌های بزرگی رسانید.»
 
در همین حال انتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد می‌گوید که در هژده سال اخیر، بیش از ۶۰ هزار مهاجر در راه مهاجرت جان باخته اند که به گفته او، شرم‌آور است.
 
در این نشست، کشورهای جهان از سیاست‌های بهتر مهاجرتی حمایت می‌کنند.
 
چارلز میشل، نخست وزیر بلجیم، گفت: «در ماه سپتمبر در سازمان ملل متحد من به نماینده‌گی از کشورم بر تعهد بلجیم برای حمایت از این پیمان برای مهاجرت تأکید کردم. در هفته‌های آینده، در چندین کشور به شمول بلجیم در این باره گفتگوهایی انجام خواهد شد.»
 
این در حالی است که ایالات متحده از این پیمان حمایت نکرده است.
 
بر بنیاد گزارش‌ها، برخی از کشورها مانند ایتالیا، پولند و هنگری هم از سال ۲۰۱۵ میلادی به این سو که بیش از یک میلیون مهاجر از سوریه، عراق، افغانستان و کشورهای افریقایی به اروپا رفته اند سیاست‌های شان را تغییر داده اند و اکنون حکومت‌های ضد مهاجرت دارند

هم‌رسانی کنید