تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

ثبت دو واقعۀ مثبت ویروس کرونا در پاکستان

مقام های بهداشتی پاکستان روز پنج شنبه (۸ حوت) می گویند که دو رویداد مثبت ویروس کرونا در این کشور، ثبت شده اند.

 این در حالی است که در چند هفتۀ اخیر، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در بیرون از چین، افزایش یافته است.

سازمان جهانی بهداشت از شیوع بیشتر ویروس کرونا در ایران، کوریای جنوبی و ایتالیا، ابراز نگرانی کرده است.

این سازمان می گوید که اگر کشور های جهان در برابر این ویروس پیکار کنند، از گُسترش و همه گیر شدن این ویروس، جلوگیری خواهد شد.

تاکنون مقام های بهداشتی ایران، مرگ نزده تن را که به این ویروس دچار بودند را تأیید کرده است و نزدیک به ۱۴۰ تن دیگر به این ویروس در این کشور، مبتلا استند.

ایران دومین کشور پس از چین است که شمار بزرگ قربانیان ویروس کرونا را دارد.

در ایتالیا هم شمار مبتلایان به ویروس کرونا به ۴۰۰ رسیده است و در کوریای جنوبی هم بیش از ۱۵۰۰ تن به این ویروس، دچار استند.

هم زمان با این، چهار تن در شهر کرکوک عراق تازه به این ویروس، دچار شده اند.

این ویروس اکنون در بیش از ۳۰ کشور جهان، شیوع پیدا کرده است.

در چین که ولایت هوبی این کشور خواست گاه آن است، شمار قربانیان این ویروس، به نزدیک به ۲۸۰۰ تن رسیده است، و ۷۶ هزار تن دیگر، دچار استند.

برای نخستین بار در امریکا  پزشکان یک کلینیک می کوشند که دارویی را برای درمان بیماری این ویروس، در یابد.

پزشکان این کلینیک می گویند که آنان در حال آزمایش یک داروی تازه بر بیمارانی استند که به این ویروس، دچار استند.

در همین حال، چین می گوید که این کشور آماده است تا با کشور های دیگر برای پیکار در برابر این ویروس، همکاری کند.

جهان

ثبت دو واقعۀ مثبت ویروس کرونا در پاکستان

به‎ گفتۀ مقام های پاکستانی کسانی که به ویروس کرونا دچار شده اند، به ایران رفت و آمد داشته اند.

Thumbnail

مقام های بهداشتی پاکستان روز پنج شنبه (۸ حوت) می گویند که دو رویداد مثبت ویروس کرونا در این کشور، ثبت شده اند.

 این در حالی است که در چند هفتۀ اخیر، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در بیرون از چین، افزایش یافته است.

سازمان جهانی بهداشت از شیوع بیشتر ویروس کرونا در ایران، کوریای جنوبی و ایتالیا، ابراز نگرانی کرده است.

این سازمان می گوید که اگر کشور های جهان در برابر این ویروس پیکار کنند، از گُسترش و همه گیر شدن این ویروس، جلوگیری خواهد شد.

تاکنون مقام های بهداشتی ایران، مرگ نزده تن را که به این ویروس دچار بودند را تأیید کرده است و نزدیک به ۱۴۰ تن دیگر به این ویروس در این کشور، مبتلا استند.

ایران دومین کشور پس از چین است که شمار بزرگ قربانیان ویروس کرونا را دارد.

در ایتالیا هم شمار مبتلایان به ویروس کرونا به ۴۰۰ رسیده است و در کوریای جنوبی هم بیش از ۱۵۰۰ تن به این ویروس، دچار استند.

هم زمان با این، چهار تن در شهر کرکوک عراق تازه به این ویروس، دچار شده اند.

این ویروس اکنون در بیش از ۳۰ کشور جهان، شیوع پیدا کرده است.

در چین که ولایت هوبی این کشور خواست گاه آن است، شمار قربانیان این ویروس، به نزدیک به ۲۸۰۰ تن رسیده است، و ۷۶ هزار تن دیگر، دچار استند.

برای نخستین بار در امریکا  پزشکان یک کلینیک می کوشند که دارویی را برای درمان بیماری این ویروس، در یابد.

پزشکان این کلینیک می گویند که آنان در حال آزمایش یک داروی تازه بر بیمارانی استند که به این ویروس، دچار استند.

در همین حال، چین می گوید که این کشور آماده است تا با کشور های دیگر برای پیکار در برابر این ویروس، همکاری کند.

هم‌رسانی کنید