تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سفر رییس‌جمهور ترکیه به امریکا ازبهر گفت‌وگو دربارۀ سوریه

رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه که به امریکا رفته‌است با همتایی امریکایی‌اش با دانلد ترمپ دربارۀ مساله سوریه گفت وگو کرد.

این نخستین سفر اردوغان به امریکا پس از آغاز عملیات نظامی ترکیه بر بخش‌های شمالی سوریه است.

دانلد ترمپ، دیدار با اردوغان را در کاخ سفید سازنده توصیف کرد: «ما روابط خوبی با کُردان سوری داشتیم. ما با آن یکجا موفقانه در برابر داعش جنگدیم. ما اکنون نیز با آنان استیم و در کنار آنان استیم. فکر می‌کنم که رییس‌جمهور اردوغان با برخی از کُردان مشکل داشته باشد، اما فکر کنم که رییس‌جمهور اردوغان با کُردان روابط خوب دارد؛ زیرا بسیاری از کرُدان هنوز هم د ر ترکیه زنده‌گی می‌کنند و این کُردان شادمان استند.»

در همین حال، اردوغان نیز گفت که ترکیه با کُردانی که در ترکیه استند مشکل ندارد و یگانه مشکل ترکیه گروه‌های هراس‌افگنی است که ضد حکومت ترکیه استند: «فکر می‌کنم میان دو چیز باید فرق بگذاریم. ما هیچ مشکلی با کُردان نداریم، ما با گروه‌های هراس‌افگن مشکل داریم. هراس افگنانی که جدا از کُردان می‌آیند. آنان کی استند؟ آنان چه استند؟ آنان نیروهای دموکراتیک سوریه، نیروهای حفاظت از مردم حزب کارگران کردستان استند!»

رییسان جمهور دو کشور دربارۀ خرید سپر دفاعی موشکی «اس ۴۰۰روسی» از سویی ترکیه نیز گفت گو کردند.

ایالات متحدۀ امریکا، مخالف خرید سپر دفاع موشکی «اس ۴۰۰ روسی» از سویی ترکیه‌ است. به گفتۀ واشنگتن، خرید این سپر دفاع موشکی از سویی ترکیه، مخالف توافق‌نامه‌های ناتو و یک تهدید در برابر جنگده‌های «اف ۳۵» امریکایی است.

امریکا می‌گوید که با خرید سپر دفاع موشکی «اس ۴۰۰روسی» از سوی ترکیه، انقره جنگدۀ «اف ۳۵» را از امریکا بدست نخواهد آورد.

سفر رییس‌جمهور ترکیه به امریکا ازبهر گفت‌وگو دربارۀ سوریه

این نخستین سفر اردوغان به امریکا پس از آغاز عملیات نظامی ترکیه بر بخش‌های شمالی سوریه است.

تصویر بندانگشتی

رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه که به امریکا رفته‌است با همتایی امریکایی‌اش با دانلد ترمپ دربارۀ مساله سوریه گفت وگو کرد.

این نخستین سفر اردوغان به امریکا پس از آغاز عملیات نظامی ترکیه بر بخش‌های شمالی سوریه است.

دانلد ترمپ، دیدار با اردوغان را در کاخ سفید سازنده توصیف کرد: «ما روابط خوبی با کُردان سوری داشتیم. ما با آن یکجا موفقانه در برابر داعش جنگدیم. ما اکنون نیز با آنان استیم و در کنار آنان استیم. فکر می‌کنم که رییس‌جمهور اردوغان با برخی از کُردان مشکل داشته باشد، اما فکر کنم که رییس‌جمهور اردوغان با کُردان روابط خوب دارد؛ زیرا بسیاری از کرُدان هنوز هم د ر ترکیه زنده‌گی می‌کنند و این کُردان شادمان استند.»

در همین حال، اردوغان نیز گفت که ترکیه با کُردانی که در ترکیه استند مشکل ندارد و یگانه مشکل ترکیه گروه‌های هراس‌افگنی است که ضد حکومت ترکیه استند: «فکر می‌کنم میان دو چیز باید فرق بگذاریم. ما هیچ مشکلی با کُردان نداریم، ما با گروه‌های هراس‌افگن مشکل داریم. هراس افگنانی که جدا از کُردان می‌آیند. آنان کی استند؟ آنان چه استند؟ آنان نیروهای دموکراتیک سوریه، نیروهای حفاظت از مردم حزب کارگران کردستان استند!»

رییسان جمهور دو کشور دربارۀ خرید سپر دفاعی موشکی «اس ۴۰۰روسی» از سویی ترکیه نیز گفت گو کردند.

ایالات متحدۀ امریکا، مخالف خرید سپر دفاع موشکی «اس ۴۰۰ روسی» از سویی ترکیه‌ است. به گفتۀ واشنگتن، خرید این سپر دفاع موشکی از سویی ترکیه، مخالف توافق‌نامه‌های ناتو و یک تهدید در برابر جنگده‌های «اف ۳۵» امریکایی است.

امریکا می‌گوید که با خرید سپر دفاع موشکی «اس ۴۰۰روسی» از سوی ترکیه، انقره جنگدۀ «اف ۳۵» را از امریکا بدست نخواهد آورد.

هم‌رسانی کنید