Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حمله انتحاری در ولایت هلمند جان ۹تن را گرفت

مقام های محلی ولایت هلمند گفته اند که درنتیجۀ انفجار یک موتر بم در این ولایت دست کم ۹ تن جان خود را از دست دادند.

عمر زواک، سخنگوی والی این ولایت می گوید که این رویداد شام روزگذشته (چهارشنبه ۹میزان) زمانی رخ داد که یک پاسگاه نیروهای امنیتی درولسوالی نهر سراج این ولایت که درمسیر شاهراه عمومی هلمند کندهار قرارگرفته است آماج یک حمله موتر بم قرارگرفت.

او می‌افزاید که دراین روی داد پنج تن از نیروهای امنیتی و چهارغیرنظامی که از محل می گذشتند جان باختند.

به گفتۀ آقای زواک درمیان قربانیان دو زن نیز شامل می باشند.

زواک گفته است که سه نیروی امنیتی و یک کودک نیز زخم برداشته اند.

آقای زواک می‌افزاید که کودک دریکی از بیمارستان ها زیر درمان قرار دارد.

حمله انتحاری در ولایت هلمند جان ۹تن را گرفت

سخنگوی والی گفته است که پنج تن از نیروهای امنیتی و چهارغیرنظامی که از محل می گذشتند جان باختند.

Thumbnail

مقام های محلی ولایت هلمند گفته اند که درنتیجۀ انفجار یک موتر بم در این ولایت دست کم ۹ تن جان خود را از دست دادند.

عمر زواک، سخنگوی والی این ولایت می گوید که این رویداد شام روزگذشته (چهارشنبه ۹میزان) زمانی رخ داد که یک پاسگاه نیروهای امنیتی درولسوالی نهر سراج این ولایت که درمسیر شاهراه عمومی هلمند کندهار قرارگرفته است آماج یک حمله موتر بم قرارگرفت.

او می‌افزاید که دراین روی داد پنج تن از نیروهای امنیتی و چهارغیرنظامی که از محل می گذشتند جان باختند.

به گفتۀ آقای زواک درمیان قربانیان دو زن نیز شامل می باشند.

زواک گفته است که سه نیروی امنیتی و یک کودک نیز زخم برداشته اند.

آقای زواک می‌افزاید که کودک دریکی از بیمارستان ها زیر درمان قرار دارد.

هم‌رسانی کنید