Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت معارف: بخشی از دانش‌آموزان در مسجدها آموزش خواهند دید

وزارت معارف به تازه‌گی اعلام کرده‌است که دانش‌آموزان مکتب‌ها از صنف اول تا سوم در مسجدها آموزش داده خواهند شد.

وزارت معارف با نشر اعلامیه‌یی در این باره گفته‌است که این وزارت ساختار خودرا تغییر داده‌است تا «اسلام جایگاۀ محوری را در سیستم تعلیم و تربیه داشته باشد.»

در این اعلامیه آمده‌است: «وزارت معارف مساجد را در ایکو سیستم تعلیمی شامل نموده که بر اساس آن تمام شاگردان صنوف ۱ - ۳ تعلیمات خویش را از مساجد محل خویش فراخواهند گرفت. در سه سال نخست تعلیم و تربیه، رفتن به مسجد یک هویت قوی اسلامی را در شاگردان ایجاد و پرورش خواهد داد و محوریت اسلام را برای شاگردان ما برجسته خواهد نمود.»

وزارت معارف گفته‌است که بربنیاد سیستم آموزشی قبلی، جایگاۀ اسلام در حاشیه قرار داشت.

این وزارت این طرحش را یک تغییر مهم و بزرگ خوانده و گفته‌است که این طرح ایجاب یک برنامۀ عاقلانه و تطبیق تدریجی و گام به گام را می‌کند.

وزارت معارف از چند ماه بدینسو از سوی رنگینه حمیدی سرپرستی می‌شود. بانو حمیدی نامزد وزیر این وزارت بود که هفتۀ پیش از سوی مجلس نماینده‌گان رأی اعتماد نگرفت.

مجلس سنا امروز یک‌شنبه بانو حمیدی را برای پاسخ‌گویی دربارۀ چالش‌های کنونی در وزارت معارف به نشست عمومی این مجلس فراخوانده بود.

چگونگی حذف معینیت تعلیمات اسلامی وزارت معارف، کمبود آموزگاران مکتب‌ها و تنخواه‌های کم آموزگاران از انتقادهایی اند که در برابر وزارت معارف مطرح می‌شوند.

رنگینه حمیدی در نشست مجلس سنا گفت که ۱۲۰مشاور دارد اما ماه‌ها با آنان دیدار نمی‌کند.

بانو حمیدی هم‌چنین گفت که شماری از فارغان مکتب‌های کشور بی‌سواد استند.

او هم‌چنان علت نگرفتن رأی‌ اعتماد از سوی مجلس را، عملی نکردن خواست‌های غیرقانونی شماری از اعضای مجلس دانست: «این‌که جای بسیار شرم است. اما باید بگویم که شماری از فارغان مکتب‌ها استند که به فرایض نماز آگاهی ندارند.»

او افزود: «یکی از کمبود رأی من این هم بود که من الحمدالله در پنج ماه گذشته هیچ نوع فشار را نپذیرفتیم و از هیچ‌کس افراد غیرمسلکی را استخدام نکردم.»

فضل‌هادی مسلمیار، رییس مجلس سنا نیز بیان داشت: «مسؤولیت این معینیت در چارچوکات وزارت معارف این بود که میان مدرسه‌ها انسجام بوجود بیاورد و بخاطر حل مشکلات و انسجام مدرسه‌های دولتی و غیردولتی کار کند.»

با این همه، سرپرست وزارت معارف گفت که ۲۲۰هزار آموزگار در وزارت معارف کار می‌کنند و افزایش تنخواه‌های آنان در اوضاع کنونی به‌علت کمبود بودجه ممکن نیست.

وزارت معارف: بخشی از دانش‌آموزان در مسجدها آموزش خواهند دید

وزارت معارف از چند ماه بدینسو از سوی رنگینه حمیدی سرپرستی می‌شود. بانو حمیدی نامزد وزیر این وزارت بود که هفتۀ پیش از سوی مجلس نماینده‌گان رأی اعتماد نگرفت.

تصویر بندانگشتی

وزارت معارف به تازه‌گی اعلام کرده‌است که دانش‌آموزان مکتب‌ها از صنف اول تا سوم در مسجدها آموزش داده خواهند شد.

وزارت معارف با نشر اعلامیه‌یی در این باره گفته‌است که این وزارت ساختار خودرا تغییر داده‌است تا «اسلام جایگاۀ محوری را در سیستم تعلیم و تربیه داشته باشد.»

در این اعلامیه آمده‌است: «وزارت معارف مساجد را در ایکو سیستم تعلیمی شامل نموده که بر اساس آن تمام شاگردان صنوف ۱ - ۳ تعلیمات خویش را از مساجد محل خویش فراخواهند گرفت. در سه سال نخست تعلیم و تربیه، رفتن به مسجد یک هویت قوی اسلامی را در شاگردان ایجاد و پرورش خواهد داد و محوریت اسلام را برای شاگردان ما برجسته خواهد نمود.»

وزارت معارف گفته‌است که بربنیاد سیستم آموزشی قبلی، جایگاۀ اسلام در حاشیه قرار داشت.

این وزارت این طرحش را یک تغییر مهم و بزرگ خوانده و گفته‌است که این طرح ایجاب یک برنامۀ عاقلانه و تطبیق تدریجی و گام به گام را می‌کند.

وزارت معارف از چند ماه بدینسو از سوی رنگینه حمیدی سرپرستی می‌شود. بانو حمیدی نامزد وزیر این وزارت بود که هفتۀ پیش از سوی مجلس نماینده‌گان رأی اعتماد نگرفت.

مجلس سنا امروز یک‌شنبه بانو حمیدی را برای پاسخ‌گویی دربارۀ چالش‌های کنونی در وزارت معارف به نشست عمومی این مجلس فراخوانده بود.

چگونگی حذف معینیت تعلیمات اسلامی وزارت معارف، کمبود آموزگاران مکتب‌ها و تنخواه‌های کم آموزگاران از انتقادهایی اند که در برابر وزارت معارف مطرح می‌شوند.

رنگینه حمیدی در نشست مجلس سنا گفت که ۱۲۰مشاور دارد اما ماه‌ها با آنان دیدار نمی‌کند.

بانو حمیدی هم‌چنین گفت که شماری از فارغان مکتب‌های کشور بی‌سواد استند.

او هم‌چنان علت نگرفتن رأی‌ اعتماد از سوی مجلس را، عملی نکردن خواست‌های غیرقانونی شماری از اعضای مجلس دانست: «این‌که جای بسیار شرم است. اما باید بگویم که شماری از فارغان مکتب‌ها استند که به فرایض نماز آگاهی ندارند.»

او افزود: «یکی از کمبود رأی من این هم بود که من الحمدالله در پنج ماه گذشته هیچ نوع فشار را نپذیرفتیم و از هیچ‌کس افراد غیرمسلکی را استخدام نکردم.»

فضل‌هادی مسلمیار، رییس مجلس سنا نیز بیان داشت: «مسؤولیت این معینیت در چارچوکات وزارت معارف این بود که میان مدرسه‌ها انسجام بوجود بیاورد و بخاطر حل مشکلات و انسجام مدرسه‌های دولتی و غیردولتی کار کند.»

با این همه، سرپرست وزارت معارف گفت که ۲۲۰هزار آموزگار در وزارت معارف کار می‌کنند و افزایش تنخواه‌های آنان در اوضاع کنونی به‌علت کمبود بودجه ممکن نیست.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره