Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامه نبردها در لغمان و ۱۱ ولایت دیگر کشور

باوجود آغاز عملیات بر ضد طالبان در ولایت لغمان، جنگ هنوز هم در حومه‌های شهر مهترلام، مرکز این ولایت و ولسوالی‌های الیشنگ و الینگاراین ولایت ادامه دارد. 

شورای ولایتی و شماری از باشنده‌گان لغمان می‌گویند که کم توجهی حکومت مرکزی، سبب شده‌است تا جنگ به مهترلام برسند و چندین پاسگاۀ دولتی بی‌درگیری یکی پی دیگری به‌دست طالبان بی‌افتند. 

اما وزارت دفاع ملی می‌گوید که حملۀ طالبان بر مهترلام عقب زده شده‌است. 

طالبان پس از تصرف مرکز ولسوالی دولت‌شاه به ولسوالی‌های الیشنگ و الینگار و سپس شهر مهترلام حمله کردند.

عبدالله، باشندۀ شهر مهترلام گفت: «در ولایت لغمان وضعیت مثل گذشته است، کدام تغییر بیشتر نیامده است و فعلا طالبان از کمبرنبدها عبور کردند.»

گلزار سنگروال، عضو شورای ولایتی لغمان گفت: «حتا به شهر مهترلام مرکز شماری از پاسگاه های مسیر الیشنگ و الینگار سقوط کرده اند.»

ارتش یک روز پیش از آغاز عملیات واپس‌گیری و عقب زدن حمله‌های طالبان به شهر مهترلام خبر داد؛ اما نبردها هنوز هم در نبرد در حومه‌های شهر مهترلام، ادامه دارند. 

بسم‌الله افغان، عضو کمیسیون دفاعی مجلس نماینده‌گان افزود: «وضعیت اگر این قسم روان باشد، تمام ولایت ها با سرنوشت لغمان به رو به رو می شوند؛ چرا رهبری درست نیست.»

فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی در این باره گفت: «عملیات های را که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان داشته اند؛ در نتیجه آن ساحات و اراضی گسترده در مهترلام و ولسوالی های لغمان پاکسازی شد.»

هم‌زمان از ادامۀ نبرد میان نیروهای دولتی و طالبان در یازده ولایت دیگر کشور نیز، خبر می‌رسد. بغلان، هلمند، کندز، تخار، بدخشان، کندهار میدان وردک و لوگر ولایت‌های اند که هم‌اکنون بخش‌های از آن‌گواۀ درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان است. 

درگیری‌های که در یک شبانه‌روز اخیر به جان باختن ۸ نظامی و غیرنظامی و نیز زخمی شدن تا ۲۰ تن دیگر انجامیده‌است. 

ظریف ظریف، باشنده بغلان، گفت: «بی کفایت ترین مسوولین است که اکنون در بغلان وجود دارند و هیچ گاهی نتوانسته اند یک وضعیت خوب را بغلان مدیریت بکنند.»

ضیایفتلی، مجلس نماینده‌گان گفت: «عقب نشینی در مجموعه هرقسم تاکتیکی یا غیرتکتیکی نگران کننده است. بخاطر این که ما نباید اراضی زیاد را از دست بدهیم یا به طالب بدهیم.»

جنگ‌های چندماه اخیر در کنار تلفات به دو طرف، هزاران تن از غیرنظامیان را آواره نیز ساخته‌اند.

ادامه نبردها در لغمان و ۱۱ ولایت دیگر کشور

درگیری‌های که در یک شبانه‌روز اخیر به جان باختن ۸ نظامی و غیرنظامی و نیز زخمی شدن تا ۲۰ تن دیگر انجامیده‌است.

تصویر بندانگشتی

باوجود آغاز عملیات بر ضد طالبان در ولایت لغمان، جنگ هنوز هم در حومه‌های شهر مهترلام، مرکز این ولایت و ولسوالی‌های الیشنگ و الینگاراین ولایت ادامه دارد. 

شورای ولایتی و شماری از باشنده‌گان لغمان می‌گویند که کم توجهی حکومت مرکزی، سبب شده‌است تا جنگ به مهترلام برسند و چندین پاسگاۀ دولتی بی‌درگیری یکی پی دیگری به‌دست طالبان بی‌افتند. 

اما وزارت دفاع ملی می‌گوید که حملۀ طالبان بر مهترلام عقب زده شده‌است. 

طالبان پس از تصرف مرکز ولسوالی دولت‌شاه به ولسوالی‌های الیشنگ و الینگار و سپس شهر مهترلام حمله کردند.

عبدالله، باشندۀ شهر مهترلام گفت: «در ولایت لغمان وضعیت مثل گذشته است، کدام تغییر بیشتر نیامده است و فعلا طالبان از کمبرنبدها عبور کردند.»

گلزار سنگروال، عضو شورای ولایتی لغمان گفت: «حتا به شهر مهترلام مرکز شماری از پاسگاه های مسیر الیشنگ و الینگار سقوط کرده اند.»

ارتش یک روز پیش از آغاز عملیات واپس‌گیری و عقب زدن حمله‌های طالبان به شهر مهترلام خبر داد؛ اما نبردها هنوز هم در نبرد در حومه‌های شهر مهترلام، ادامه دارند. 

بسم‌الله افغان، عضو کمیسیون دفاعی مجلس نماینده‌گان افزود: «وضعیت اگر این قسم روان باشد، تمام ولایت ها با سرنوشت لغمان به رو به رو می شوند؛ چرا رهبری درست نیست.»

فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی در این باره گفت: «عملیات های را که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان داشته اند؛ در نتیجه آن ساحات و اراضی گسترده در مهترلام و ولسوالی های لغمان پاکسازی شد.»

هم‌زمان از ادامۀ نبرد میان نیروهای دولتی و طالبان در یازده ولایت دیگر کشور نیز، خبر می‌رسد. بغلان، هلمند، کندز، تخار، بدخشان، کندهار میدان وردک و لوگر ولایت‌های اند که هم‌اکنون بخش‌های از آن‌گواۀ درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان است. 

درگیری‌های که در یک شبانه‌روز اخیر به جان باختن ۸ نظامی و غیرنظامی و نیز زخمی شدن تا ۲۰ تن دیگر انجامیده‌است. 

ظریف ظریف، باشنده بغلان، گفت: «بی کفایت ترین مسوولین است که اکنون در بغلان وجود دارند و هیچ گاهی نتوانسته اند یک وضعیت خوب را بغلان مدیریت بکنند.»

ضیایفتلی، مجلس نماینده‌گان گفت: «عقب نشینی در مجموعه هرقسم تاکتیکی یا غیرتکتیکی نگران کننده است. بخاطر این که ما نباید اراضی زیاد را از دست بدهیم یا به طالب بدهیم.»

جنگ‌های چندماه اخیر در کنار تلفات به دو طرف، هزاران تن از غیرنظامیان را آواره نیز ساخته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره