Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تلاش نافرجام طالبان برای تصرف شهر مهترلام، ۲۰ شورشی کشته شدند

مقامهای محلی ولایت لغمان امروز (پنج‌شنبه ۱۲ حوت) اعلام کرد که دست کم ۲۰ شورشی طالب در جریان دو روز درگیری در شهر مهترلام مرکز این ولایت از سوی نیروهای امنیتی کشور از پادرآمدند و ۱۳ تن دیگر زخم برداشتند.

درگیری‌های شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان دو روز پیش زمانی آغاز شد که ده‏ها هراس افگن به بخش‌های از شهرمهترلام مرکز این ولایت حمله کردند و چندین پاسگاه را تصرف کردند.

عبدالجبار نعیمی، والی لغمان می‎گوید که طالبان در نخست توانستند چند پاسگاه را به دست آوردند، اما بعدأ نیروهای دولتی توانستند این پاسگاه‌ها را دوباره تصرف کنند و ضربۀ شدیدی را به طالبان وارد سازند.

وی اضافه کرد: «طالبان مسلح بامداد روز سه‌شنبه از چند سو بر شهر مهترلام حملات شان را آغاز کردند و در آغاز چند پاسگاه را در ادارۀ خود در آوردند، اما سپس با حملات نیروهای دولتی طالبان مجبور شدند که فرار کنند.»

در همین حال، زمان وزیری، فرمانده قول اردوی ۲۰۱ سیلاب می‎گوید که در نتیجه نبردهای اخیر ۲۰ جنگجوی طالب  کشته شدند و ۱۳ دیگر شان زخم برداشته‌اند.

وی می افزاید: «در نتیجۀ حملات دو روزه نیروهای امنیتی تلفات سنگینی به طالبان وارد شده است و نیروهای دولتی توانستند که تمامی بخش‎های شهر مهترلام را از وجود هراس افگنان پاکسازی کنند.»

اما این نبرد های دو روزه باشنده‎گان لغمان را سخت نگران ساخته‎اند.

حسن گل، یک باشنده لغمان، می‎گوید: «ما از حکومت مرکزی می‌خواهیم تا به نا امنی‎های لغمان رسیده‎گی کنند و هراس افگنان را از این ولایت نابود کنند.»

ولی خان، یک باشندۀ دیگر این ولایت می‎گوید: «طالبان فعالیت های‎شان را حتی به شهر مهترلام رسانیدند و ما از حکومت می‏خواهیم که به این نگرانی‎های باشنده‎گان لغمان رسیده‌گی کنند.»

از سوی هم، گل آغا، سرباز ارتش، می‌گوید: «ما در پاسگاۀ خود بودیم که ناگاه‌های حملات طالبان آغاز شد و ما مجبور شدیم که پاسگاه خود را رها کنیم و به جای مصون برویم.»

دراین نبردها دو سرباز ارتش نیز جان باختند و چند سرباز دیگر زخم برداشته‌اند.

باشنده‌گان لغمان هشدار می‎دهند که اگر طالبان و یا دیگر گروه‎های هراس‌افگن دیگر در این ولایت نابود نشوند، بهار سال آینده دشوار ترین بهار برای باشنده‌گان این ولایت خواهد بود.

تلاش نافرجام طالبان برای تصرف شهر مهترلام، ۲۰ شورشی کشته شدند

درگیری‌های شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان دو روز پیش زمانی آغاز شد که ده‏ها هراس افگن به بخش‌های از شهرمهترلام مرکز این ولایت حمله کردند و چندین پاسگاه را تصرف کردند.

Thumbnail

مقامهای محلی ولایت لغمان امروز (پنج‌شنبه ۱۲ حوت) اعلام کرد که دست کم ۲۰ شورشی طالب در جریان دو روز درگیری در شهر مهترلام مرکز این ولایت از سوی نیروهای امنیتی کشور از پادرآمدند و ۱۳ تن دیگر زخم برداشتند.

درگیری‌های شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان دو روز پیش زمانی آغاز شد که ده‏ها هراس افگن به بخش‌های از شهرمهترلام مرکز این ولایت حمله کردند و چندین پاسگاه را تصرف کردند.

عبدالجبار نعیمی، والی لغمان می‎گوید که طالبان در نخست توانستند چند پاسگاه را به دست آوردند، اما بعدأ نیروهای دولتی توانستند این پاسگاه‌ها را دوباره تصرف کنند و ضربۀ شدیدی را به طالبان وارد سازند.

وی اضافه کرد: «طالبان مسلح بامداد روز سه‌شنبه از چند سو بر شهر مهترلام حملات شان را آغاز کردند و در آغاز چند پاسگاه را در ادارۀ خود در آوردند، اما سپس با حملات نیروهای دولتی طالبان مجبور شدند که فرار کنند.»

در همین حال، زمان وزیری، فرمانده قول اردوی ۲۰۱ سیلاب می‎گوید که در نتیجه نبردهای اخیر ۲۰ جنگجوی طالب  کشته شدند و ۱۳ دیگر شان زخم برداشته‌اند.

وی می افزاید: «در نتیجۀ حملات دو روزه نیروهای امنیتی تلفات سنگینی به طالبان وارد شده است و نیروهای دولتی توانستند که تمامی بخش‎های شهر مهترلام را از وجود هراس افگنان پاکسازی کنند.»

اما این نبرد های دو روزه باشنده‎گان لغمان را سخت نگران ساخته‎اند.

حسن گل، یک باشنده لغمان، می‎گوید: «ما از حکومت مرکزی می‌خواهیم تا به نا امنی‎های لغمان رسیده‎گی کنند و هراس افگنان را از این ولایت نابود کنند.»

ولی خان، یک باشندۀ دیگر این ولایت می‎گوید: «طالبان فعالیت های‎شان را حتی به شهر مهترلام رسانیدند و ما از حکومت می‏خواهیم که به این نگرانی‎های باشنده‎گان لغمان رسیده‌گی کنند.»

از سوی هم، گل آغا، سرباز ارتش، می‌گوید: «ما در پاسگاۀ خود بودیم که ناگاه‌های حملات طالبان آغاز شد و ما مجبور شدیم که پاسگاه خود را رها کنیم و به جای مصون برویم.»

دراین نبردها دو سرباز ارتش نیز جان باختند و چند سرباز دیگر زخم برداشته‌اند.

باشنده‌گان لغمان هشدار می‎دهند که اگر طالبان و یا دیگر گروه‎های هراس‌افگن دیگر در این ولایت نابود نشوند، بهار سال آینده دشوار ترین بهار برای باشنده‌گان این ولایت خواهد بود.

هم‌رسانی کنید