Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

طالبان: شش‌ونیم ملیون دالر از خانه امرالله صالح بدست آوردیم

طالبان روز دوشنبه با پخش یک نوار تصویری می‌گویند که در جریان عملیات تصفیه‌یی، از خانه امرالله صالح شش ونیم میلیون دالر را به دست آورده اند.

شهاب لیوال، عضو کمیسیون فرهنگی طالبان، به طلوع‌نیوز گفت: «مجاهدین ما امروز از خانه امرالله صالح شش ونیم ملیون دالر و هژده سکه طلا را بدست آوردند که به وزارت مالیه برگردانده خواهد شد.»

اما نه شخص امرالله صالح و نه هم کدام منبع نزدیک به او تا اکنون در این باره واکنش نشان نداده است.

از سوی دیگر، این نوار تصویری که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، ظاهرا حکایت از تیر باران شدن مردی با لباس نظامی از سوی طالبان دارد. کاربران شبکه‌های اجتماعی ادعا دارند که این رویداد در پنجشیر رخ داده است.

حشمت الله، باشنده پنجشیر در این باره گفت: «هرچه عاجل باید به این قضیه رسیدگی صورت بگیرد. وضعیت مردم پنجشیر نگران کننده است.»

نقیب الله، باشنده دیگر پنجشیر به طلوع‌نیوز گفت: «ازسوی نهادهای بین المللی و حقوق بشر باید پیگیری شود. این یک جنایت است.»

با این حال، طالبان می‌گویند که چگونگی این رویداد را بررسی می‌کنند.

مولوی عبدالحق حماد، یکی از افراد طالبان، به طلوع‌نیوز گفت: «این نوع ویدیوها و عکس‌ها برضد طالبان نشر می‌شوند، اما طالبان بارها ثابت کردند که این ویدیوها یا از سابق است و یا هم به کشورهای دیگر ارتباط دارد.»

پیش ازاین رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طالبان خواسته بود که اجازه تحقیق مستقلانه در مورد گزارش‌ها از چگونگی کشته شدن غیرنظامیان در پنجشیر را فراهم کنند.

طالبان: شش‌ونیم ملیون دالر از خانه امرالله صالح بدست آوردیم

تاکنون امرالله صالح و یا افراد نزدیک به وی در این باره چیزی نگفته اند.

تصویر بندانگشتی

طالبان روز دوشنبه با پخش یک نوار تصویری می‌گویند که در جریان عملیات تصفیه‌یی، از خانه امرالله صالح شش ونیم میلیون دالر را به دست آورده اند.

شهاب لیوال، عضو کمیسیون فرهنگی طالبان، به طلوع‌نیوز گفت: «مجاهدین ما امروز از خانه امرالله صالح شش ونیم ملیون دالر و هژده سکه طلا را بدست آوردند که به وزارت مالیه برگردانده خواهد شد.»

اما نه شخص امرالله صالح و نه هم کدام منبع نزدیک به او تا اکنون در این باره واکنش نشان نداده است.

از سوی دیگر، این نوار تصویری که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، ظاهرا حکایت از تیر باران شدن مردی با لباس نظامی از سوی طالبان دارد. کاربران شبکه‌های اجتماعی ادعا دارند که این رویداد در پنجشیر رخ داده است.

حشمت الله، باشنده پنجشیر در این باره گفت: «هرچه عاجل باید به این قضیه رسیدگی صورت بگیرد. وضعیت مردم پنجشیر نگران کننده است.»

نقیب الله، باشنده دیگر پنجشیر به طلوع‌نیوز گفت: «ازسوی نهادهای بین المللی و حقوق بشر باید پیگیری شود. این یک جنایت است.»

با این حال، طالبان می‌گویند که چگونگی این رویداد را بررسی می‌کنند.

مولوی عبدالحق حماد، یکی از افراد طالبان، به طلوع‌نیوز گفت: «این نوع ویدیوها و عکس‌ها برضد طالبان نشر می‌شوند، اما طالبان بارها ثابت کردند که این ویدیوها یا از سابق است و یا هم به کشورهای دیگر ارتباط دارد.»

پیش ازاین رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طالبان خواسته بود که اجازه تحقیق مستقلانه در مورد گزارش‌ها از چگونگی کشته شدن غیرنظامیان در پنجشیر را فراهم کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره