تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شمار بیجاشده‌گان و برگشت کننده‌گان به ۵ونیم میلیون تن رسیده است

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان می‌گوید که شماری بی‌جا شده‌گان داخلی و بازگشت کننده‌گان در افغانستان به بیش از پنج میلیون و پنج‌صد هزار تن افزایش یافته است.

در تازه‌ترین گزارش کمیشینری سازمان ملل متحد، شمار بیجا شده‌گان داخلی در افغانستان و بازگشت کننده‌گان افغان از کشورهای ایران و پاکستان به پنج میلیون و پنج‌صد هزار تن افزایش یافته است، اما وزارت مهاجران و عودت کننده‌گان می‌گوید که این وزارت در همکاری با نهادهای مسوول می کوشد تا از مهاجرت‌های غیرقانونی جلوگیری کنند.

ارسلان خروتی، تنظیم کننده وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان، گفت: «خواست ما این است که اینان به کشورشان بمانند. کشور امنیت است و روی فرصت‌های کاری و اقتصادی هم توجه خواهد شد.»

شماری از شهروندان افغان که به تازه‌گی از مرز ایران به کابل آمده اند، می‌گویند که می‌خواستند از راه نیمروز به ایران بروند اما با بسیار دشواری خود شان را به نزدیک مرز ایران رسانیدند و سپس برگشت داده شدند. 

امان الله، باشنده تخار، گفت: «هشت روز است که از خانه برآمدم. شش روز نزدیک مرز ایران بودم. بیش از سه هزار مرد، زن و کودک آن‌جا هستند. وضعیت زیاد خراب است.»

در همین حال شماری از شهروندان کشور می‌گویند که به علت نبود فرصت‌های کاری و نیز ناداری تصمیم گرفته اند که با پذیرفتن خطرهای احتمالی افغانستان را ترک کنند و به کشورهای دیگر پناه ببرند.

سید ولی، باشنده بدخشان به طلوع‌نیوز گفت: «راضی نیستم از کشورم فرار کنم، اما مجبور هستم که بروم و خانواده‌ام را دستگیری کنم. زیاد به تکلیف هستم.»

از سوی دیگر صدها خانواده از ولایت‌های گونه‌گون کشور در جریان نبردها خانه‌های‌شان را ترک کردند و به کابل آمده اند و می‌گویند که به کمک‌های اولیه نیاز دارند. احسان الله، باشنده زابل گفت: «اینان خانواده دارند، اولاد دارند و همه به کمک‌ نیاز دارند.»

آمارهای کمیشنری سازمان ملل متحده نشان می‌دهد که از آغاز سال میلادی امسال تاکنون بیش از پنج صد هزار تن از پناه‌جویان افغان از پاکستان و ایران به افغانستان برگشته‌اند و این برگشت کننده‌گان نیازمند کمک‌های بی‌درنگ استند.

شمار بیجاشده‌گان و برگشت کننده‌گان به ۵ونیم میلیون تن رسیده است

در تازه‌ترین گزارش این سازمان آمده است که بیش از پنج صد هزار تن که در هشت ماه اخیر از پاکستان و ایران به افغانستان برگشته اند، نیز مشمول این بیجا شده‌گان استند.

Thumbnail

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان می‌گوید که شماری بی‌جا شده‌گان داخلی و بازگشت کننده‌گان در افغانستان به بیش از پنج میلیون و پنج‌صد هزار تن افزایش یافته است.

در تازه‌ترین گزارش کمیشینری سازمان ملل متحد، شمار بیجا شده‌گان داخلی در افغانستان و بازگشت کننده‌گان افغان از کشورهای ایران و پاکستان به پنج میلیون و پنج‌صد هزار تن افزایش یافته است، اما وزارت مهاجران و عودت کننده‌گان می‌گوید که این وزارت در همکاری با نهادهای مسوول می کوشد تا از مهاجرت‌های غیرقانونی جلوگیری کنند.

ارسلان خروتی، تنظیم کننده وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان، گفت: «خواست ما این است که اینان به کشورشان بمانند. کشور امنیت است و روی فرصت‌های کاری و اقتصادی هم توجه خواهد شد.»

شماری از شهروندان افغان که به تازه‌گی از مرز ایران به کابل آمده اند، می‌گویند که می‌خواستند از راه نیمروز به ایران بروند اما با بسیار دشواری خود شان را به نزدیک مرز ایران رسانیدند و سپس برگشت داده شدند. 

امان الله، باشنده تخار، گفت: «هشت روز است که از خانه برآمدم. شش روز نزدیک مرز ایران بودم. بیش از سه هزار مرد، زن و کودک آن‌جا هستند. وضعیت زیاد خراب است.»

در همین حال شماری از شهروندان کشور می‌گویند که به علت نبود فرصت‌های کاری و نیز ناداری تصمیم گرفته اند که با پذیرفتن خطرهای احتمالی افغانستان را ترک کنند و به کشورهای دیگر پناه ببرند.

سید ولی، باشنده بدخشان به طلوع‌نیوز گفت: «راضی نیستم از کشورم فرار کنم، اما مجبور هستم که بروم و خانواده‌ام را دستگیری کنم. زیاد به تکلیف هستم.»

از سوی دیگر صدها خانواده از ولایت‌های گونه‌گون کشور در جریان نبردها خانه‌های‌شان را ترک کردند و به کابل آمده اند و می‌گویند که به کمک‌های اولیه نیاز دارند. احسان الله، باشنده زابل گفت: «اینان خانواده دارند، اولاد دارند و همه به کمک‌ نیاز دارند.»

آمارهای کمیشنری سازمان ملل متحده نشان می‌دهد که از آغاز سال میلادی امسال تاکنون بیش از پنج صد هزار تن از پناه‌جویان افغان از پاکستان و ایران به افغانستان برگشته‌اند و این برگشت کننده‌گان نیازمند کمک‌های بی‌درنگ استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره