Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

چالش‌های فراراه رسانه‌ها؛ کمبود بودیجه ومحدودیت دسترسی به اطلاعات

همزمان با مسدود شدن فعالیت‌های بیش از یک صدو پنجاه رسانه در کشور، خبرنگاران می‌گویند که در یک ماه پسین دست‌رسی شان به اطلاعات نیز محدود شده است.

از سویی هم، کمبود بودیجه در رسانه‌ها یکی از علت‌های بیکاری و بیرون شدن خبرنگاران با تجربه از کشور گفته می‌شود.

در بیش از یک ماه پسین، ۱۵۳ رسانه دیداری، شنیداری، چاپی و رسانه‌های آنلاین فعالیت‌های شان را در افغانستان توقف داده اند.

شبکه‌های رادیویی، تلویزیونی، روزنامه‌ها و رسانه‌های آنلاین، از دست آوردهای دو دهه پسین پنداشته می‌شوند که تا هنوز فعالیت دارند، اما در یک ماه پسین ده‌ها رسانه به علت‌های گونه گون به ویژه کمبود بودجه مسدود شده اند.

عبدالسلام زاهد، مسوول رادیو بست، گفت: «پیش از این ما از موسسات و حکومت پروژه می‌گرفتیم و از مارکیت اعلانات می‌گرفتیم. اما اکنون اوضاع اقتصادی بسیار خراب است.»

بسم الله وطن دوست، خبرنگار، گفت: «رسانه‌ها به اعلانات متکی استند و اکنون اعلانات نیست. وقتی اعلانات نباشد، طبیعی است که وضعیت مالی رسانه‌ها تضعیف می‌شود.»

از سویی هم، محدود شدن برخی از فعالیت‌های رسانه‌ها و نبود آگهی‌های بازرگانی، رسانه‌ها با کمبود بودیجه روبر شده اند.

زین الله استانکزی، خبرنگار، گفت: «وضعیت رسانه‌ها خوب نیست و این علت‌های گونه‌گون دارد. یک علت‌اش این است که خبرنگاران مسلکی کشور را ترک کرده‌اند.»

اما با وجود این همه چالش‌ها، شماری از رسانه‌های کشور همانند گذشته‌ها به فعالیت‌های شان ادامه می‌دهند. وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که هیچ محدویت بر رسانه‌های آزاد وضع نشده و این رسانه‌ها می توانند به فعالیت‌های شان ادامه دهند.

ذبیح الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «در ولایات مشکلات جزئی وجود دارد و ما تلاش داریم آن مشکلات را حل سازیم. ما به رسانه‌های آزاد اجازه فعالیت داده‌ایم. ما درک می‌کنیم که بعضی خودسانسوری‌ها هم وجود دارد.»

در بیش از یک ماه پسین، ۱۵۳ رسانه دیداری، شنیداری، چاپی و رسانه‌های آنلاین فعالیت‌های شان را در افغانستان توقف داده اند.

چالش‌های فراراه رسانه‌ها؛ کمبود بودیجه ومحدودیت دسترسی به اطلاعات

مسوولان شماری از رسانه‌ها می‌گویند که کمبود بودیجه و محدودیت دسترسی به اطلاعات از چالش‌های بزرگ فراراه آنان است.

تصویر بندانگشتی

همزمان با مسدود شدن فعالیت‌های بیش از یک صدو پنجاه رسانه در کشور، خبرنگاران می‌گویند که در یک ماه پسین دست‌رسی شان به اطلاعات نیز محدود شده است.

از سویی هم، کمبود بودیجه در رسانه‌ها یکی از علت‌های بیکاری و بیرون شدن خبرنگاران با تجربه از کشور گفته می‌شود.

در بیش از یک ماه پسین، ۱۵۳ رسانه دیداری، شنیداری، چاپی و رسانه‌های آنلاین فعالیت‌های شان را در افغانستان توقف داده اند.

شبکه‌های رادیویی، تلویزیونی، روزنامه‌ها و رسانه‌های آنلاین، از دست آوردهای دو دهه پسین پنداشته می‌شوند که تا هنوز فعالیت دارند، اما در یک ماه پسین ده‌ها رسانه به علت‌های گونه گون به ویژه کمبود بودجه مسدود شده اند.

عبدالسلام زاهد، مسوول رادیو بست، گفت: «پیش از این ما از موسسات و حکومت پروژه می‌گرفتیم و از مارکیت اعلانات می‌گرفتیم. اما اکنون اوضاع اقتصادی بسیار خراب است.»

بسم الله وطن دوست، خبرنگار، گفت: «رسانه‌ها به اعلانات متکی استند و اکنون اعلانات نیست. وقتی اعلانات نباشد، طبیعی است که وضعیت مالی رسانه‌ها تضعیف می‌شود.»

از سویی هم، محدود شدن برخی از فعالیت‌های رسانه‌ها و نبود آگهی‌های بازرگانی، رسانه‌ها با کمبود بودیجه روبر شده اند.

زین الله استانکزی، خبرنگار، گفت: «وضعیت رسانه‌ها خوب نیست و این علت‌های گونه‌گون دارد. یک علت‌اش این است که خبرنگاران مسلکی کشور را ترک کرده‌اند.»

اما با وجود این همه چالش‌ها، شماری از رسانه‌های کشور همانند گذشته‌ها به فعالیت‌های شان ادامه می‌دهند. وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که هیچ محدویت بر رسانه‌های آزاد وضع نشده و این رسانه‌ها می توانند به فعالیت‌های شان ادامه دهند.

ذبیح الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «در ولایات مشکلات جزئی وجود دارد و ما تلاش داریم آن مشکلات را حل سازیم. ما به رسانه‌های آزاد اجازه فعالیت داده‌ایم. ما درک می‌کنیم که بعضی خودسانسوری‌ها هم وجود دارد.»

در بیش از یک ماه پسین، ۱۵۳ رسانه دیداری، شنیداری، چاپی و رسانه‌های آنلاین فعالیت‌های شان را در افغانستان توقف داده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره