Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روند توزیع گذرنامه فردا در هفت ولایت آغاز می‌شود

ریاست پاسپورت می‌گوید که روند توزیع گذرنامه‌ها را  سر از فردا در هفت ولایت کشور آغاز می‌کند.

علم گل حقانی، رییس عمومی ریاست پاسپورت می‌گوید که این روند در ولایت‌های هرات، کندهار، کندز، بلخ، ننگرهار، خوست، و پکتیا از سر گرفته می‌شود.

به گفته ریاست پاسپورت، در بیشتر از یک ماه بیش از یک صد هزار گذرنامه را به شهروندان کشور توزیع کرده و پنج صد میلیون عواید به خزانه دولت افزود شده است.

حقانی گفت: «ما به مدیریت‌های پاسپورت در هفت ولایت هدایت می‌دهیم که توزیع پاسپورت را سر از فردا آغاز کنند.»

حقانی می‌افزاید که روزانه برای سه هزار درخواست کننده که فورم‌های آنلاین را خانه پری کرده اند و نیز برای پنجاه تا صد بیمار عاجل گذرنامه توزیع می‌شود.

او افزود: «تا کنون بیش از یک لگ پاسپورت توزیع شده است.»

اما هنوز هم شهروندان هر روز در پشت دروازه ریاست پاسپورت برای دریافت گذرنامه صف می‌کشند.

بیشتر این شهروندان می‌گویند که شب‌ها در پشت دروازه این ریاست سپری کرده اند و شماری از آنان بیماردارانی هستند که برای درمان بیماران شان برای درمان به بیرون از کشور، می‌خواهند گذرنامه دریافت کنند.

محمد ابراهیم، درخواست کننده گذرنامه، گفت: «مریض داریم و این‌جا منتظریم که پاسپورت بگیریم.» 

عمران، درخواست کننده گذرنامه، گفت: «تقاضای ما این است که به مریض داران حق اولویت بدهند و نظم را رعایت کنند.»

به گفته مسوولان در ریاست عمومی پاسپورت، نُه صد هزار گذرنامه دراین ریاست وجود دارد و قرار است چهار نیم میلیون گذرنامه تازه هم در آینده نزدیک چاپ شود.

روند توزیع گذرنامه فردا در هفت ولایت آغاز می‌شود

سر از فردا در ولایت‌های هرات، کندهار، کندز، بلخ، ننگرهار، خوست، و پکتیا روند توزیع گذرنامه از سر گرفته می‌شود.

تصویر بندانگشتی

ریاست پاسپورت می‌گوید که روند توزیع گذرنامه‌ها را  سر از فردا در هفت ولایت کشور آغاز می‌کند.

علم گل حقانی، رییس عمومی ریاست پاسپورت می‌گوید که این روند در ولایت‌های هرات، کندهار، کندز، بلخ، ننگرهار، خوست، و پکتیا از سر گرفته می‌شود.

به گفته ریاست پاسپورت، در بیشتر از یک ماه بیش از یک صد هزار گذرنامه را به شهروندان کشور توزیع کرده و پنج صد میلیون عواید به خزانه دولت افزود شده است.

حقانی گفت: «ما به مدیریت‌های پاسپورت در هفت ولایت هدایت می‌دهیم که توزیع پاسپورت را سر از فردا آغاز کنند.»

حقانی می‌افزاید که روزانه برای سه هزار درخواست کننده که فورم‌های آنلاین را خانه پری کرده اند و نیز برای پنجاه تا صد بیمار عاجل گذرنامه توزیع می‌شود.

او افزود: «تا کنون بیش از یک لگ پاسپورت توزیع شده است.»

اما هنوز هم شهروندان هر روز در پشت دروازه ریاست پاسپورت برای دریافت گذرنامه صف می‌کشند.

بیشتر این شهروندان می‌گویند که شب‌ها در پشت دروازه این ریاست سپری کرده اند و شماری از آنان بیماردارانی هستند که برای درمان بیماران شان برای درمان به بیرون از کشور، می‌خواهند گذرنامه دریافت کنند.

محمد ابراهیم، درخواست کننده گذرنامه، گفت: «مریض داریم و این‌جا منتظریم که پاسپورت بگیریم.» 

عمران، درخواست کننده گذرنامه، گفت: «تقاضای ما این است که به مریض داران حق اولویت بدهند و نظم را رعایت کنند.»

به گفته مسوولان در ریاست عمومی پاسپورت، نُه صد هزار گذرنامه دراین ریاست وجود دارد و قرار است چهار نیم میلیون گذرنامه تازه هم در آینده نزدیک چاپ شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره