Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پنتاگون احتمال برگرداندن چرخبال‌ها به افغانستان را رد کرد

مقام‌های وزارت دفاع امریکا می‌گویند که چرخبال‌های نیروی‌های هوایی حکومت پیشین که به تاجیکستان و ازبیکستان انتقال داده شده‌اند، به امارت اسلامی داده نخواهند شد.

جان کربی، سخنگوی پنتاگون روز گذشته در یک نشست خبری گفت که هنوز تصمیم نهایی در باره این چرخبال‌ها گرفته نشده است، اما احتمال برگرداندن آن‌ها به افغانستان را رد کرد.

او گفت: «ما روی تصمیم گیری در باره این چرخبال‌ها رای زنی می‌کنیم، اما فکر می‌کنم می‌توان فرض کرد که آن‌ها به افغانستان فرستاده نخواهند شد تا توسط طالبان استفاده شوند. اما در مورد این که چرخبال‌ها در نهایت به چه کسی داده خواهد شد؟ و به کجا خواهند رفت تصمیم گرفته نشده است.»

این در حالی است که پیش از این مولوی محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع در مراسمی در کابل گفت که چرخبال‌های منتقل شده به بیرون از افغانستان باید برگردانده شوند. آقای مجاهد هشدار داد که به کسی اجازه استفاده از این چرخبال‌ها را نخواهد داد.

او گفت: «طیاره‌های ما را که در تاجیکستان و یا ازبیکستان است باید برگرداند. اجازه نمی‌دهیم که این طیاره‌ها در بیرون بماند و یا از آن آن‌ها استفاده کند.»

بر بنیاد گزارش‌ها، افغانستان تا پیش از سقوط حکومت پیشین بیش از ۱۶۴ چرخبال فعال داشت اما اکنون تنها ۸۱  چرخبال نظامی باقی مانده و متباقی آن به کشورهای گونه‌گون منتقل شده‌اند.

پنتاگون احتمال برگرداندن چرخبال‌ها به افغانستان را رد کرد

در حالی که وزارت دفاع امارت اسلامی خواستار برگرداندن چرخبال‌های نیروی‌های هوایی حکومت پیشین از سوی تاجیکستان و ازبیکستان است، اما سخنگوی پنتاگون برگرداندن این چرخبال‌ها را رد می‌کند. 

Thumbnail

مقام‌های وزارت دفاع امریکا می‌گویند که چرخبال‌های نیروی‌های هوایی حکومت پیشین که به تاجیکستان و ازبیکستان انتقال داده شده‌اند، به امارت اسلامی داده نخواهند شد.

جان کربی، سخنگوی پنتاگون روز گذشته در یک نشست خبری گفت که هنوز تصمیم نهایی در باره این چرخبال‌ها گرفته نشده است، اما احتمال برگرداندن آن‌ها به افغانستان را رد کرد.

او گفت: «ما روی تصمیم گیری در باره این چرخبال‌ها رای زنی می‌کنیم، اما فکر می‌کنم می‌توان فرض کرد که آن‌ها به افغانستان فرستاده نخواهند شد تا توسط طالبان استفاده شوند. اما در مورد این که چرخبال‌ها در نهایت به چه کسی داده خواهد شد؟ و به کجا خواهند رفت تصمیم گرفته نشده است.»

این در حالی است که پیش از این مولوی محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع در مراسمی در کابل گفت که چرخبال‌های منتقل شده به بیرون از افغانستان باید برگردانده شوند. آقای مجاهد هشدار داد که به کسی اجازه استفاده از این چرخبال‌ها را نخواهد داد.

او گفت: «طیاره‌های ما را که در تاجیکستان و یا ازبیکستان است باید برگرداند. اجازه نمی‌دهیم که این طیاره‌ها در بیرون بماند و یا از آن آن‌ها استفاده کند.»

بر بنیاد گزارش‌ها، افغانستان تا پیش از سقوط حکومت پیشین بیش از ۱۶۴ چرخبال فعال داشت اما اکنون تنها ۸۱  چرخبال نظامی باقی مانده و متباقی آن به کشورهای گونه‌گون منتقل شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره