Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت دفاع: امریکا نمی‌گذارد هیلکوپترها و طیارات ما برگردانده شود

معین استراتیژی و پالسی وزارت دفاع می‌گوید که امریکا به کشورهای همسایه افغانستان اجازه نمی‌دهد تا شصت فروند چرخبال و هواپیما‌های کشور که پس از تحولات پسین به کشورهای همسایه انتقال یافته‌اند را دوباره به افغانستان برگردانند.

محمد قاسم فرسد در برنامه‌ی حساب‌دهی دولت به ملت، از اخراج بیش از سی و پنج هزار تن افراد استفاده جو از فهرست این وزارت نیز سخن می‌زند.

آقای فرسد گفت: «تعداد آن‌ها ممکن تا شصت پروند باشد و در حال حاضر در یک یا دو کشور باشد و ما از آن‌ها درخواست کردیم رسماً، ولی آن‌ها اقدام به خاطری نمی‌کنند که زیر فشار امریکا قرار دارند.»

همزمان با این، فصیع الدین فطرت، رییس ستاد ارتش می‌گوید که حملات داعش در کشور به صفر رسیده و در برابر هر گروهی که اخلال امنیت کند مبارزه خواهند کرد.

رییس ستاد ارتش می‌افزاید که در جریان یک سال پسین، صدها عملیات در بخش‌های گونه‌گون کشور راه‌اندازی کرده‌اند که در نتیجه مقدار زیادی سلاح های مختلف و مواد منفجره را به دست آوردند.

آقای فطرت در برنامه‌ی حساب دهی دولت به ملت گفت: «در شهرهای بزرگ مجاهدین زیاد متوجه گروه ترورستی داعش بودند. تقریبا انجام حملات شان به صفر رسیده است.»

از سویی هم، عنایت‌الله خوارزومی، سخنگوی وزارت دفاع از ترمیم نزدیک به پنجاه هزار وسایط نظامی از سوی تیم تخنیکی این وزارت پس از روی کارآمدن دوباره امارت اسلامی خبر می‌دهد.

آقای خوارزمی می‌افزاید که پنجاه مدرسه دینی نیز در سراسر کشور در لوا‌های امنیتی کشور ایجاد شده‌اند.

او گفت: «از فتح تا فعلا ما نزدیک به پنجاه هزار وسیله را ترمیم کردیم. شاید بعضی‌های شان ترمیم‌های اساسی صورت گرفته و برخی هم عادی.»

رییس ستاد ارتش کشور، استفاده شدن خاک افغانستان بر ضد پاکستان را یک ادعا خوانده و تاکید می‌ورزد که حملات اخیر در پاکستان نتیجه‌ی ضعف امنیتی نیروهای آن کشور در تامین امنیت کشورشان می‌باشد.

مقام‌های این وزارت همچنان می‌گویند تا پایان سال آینده شمار نیروهای ارتش تا یک صدو هشتاد هزار تن خواهد رسید.

وزارت دفاع: امریکا نمی‌گذارد هیلکوپترها و طیارات ما برگردانده شود

محمد قاسم فرسد در برنامه‌ی حساب‌دهی دولت به ملت، از اخراج بیش از سی و پنج هزار تن افراد استفاده جو از فهرست این وزارت نیز سخن می‌زند.

تصویر بندانگشتی

معین استراتیژی و پالسی وزارت دفاع می‌گوید که امریکا به کشورهای همسایه افغانستان اجازه نمی‌دهد تا شصت فروند چرخبال و هواپیما‌های کشور که پس از تحولات پسین به کشورهای همسایه انتقال یافته‌اند را دوباره به افغانستان برگردانند.

محمد قاسم فرسد در برنامه‌ی حساب‌دهی دولت به ملت، از اخراج بیش از سی و پنج هزار تن افراد استفاده جو از فهرست این وزارت نیز سخن می‌زند.

آقای فرسد گفت: «تعداد آن‌ها ممکن تا شصت پروند باشد و در حال حاضر در یک یا دو کشور باشد و ما از آن‌ها درخواست کردیم رسماً، ولی آن‌ها اقدام به خاطری نمی‌کنند که زیر فشار امریکا قرار دارند.»

همزمان با این، فصیع الدین فطرت، رییس ستاد ارتش می‌گوید که حملات داعش در کشور به صفر رسیده و در برابر هر گروهی که اخلال امنیت کند مبارزه خواهند کرد.

رییس ستاد ارتش می‌افزاید که در جریان یک سال پسین، صدها عملیات در بخش‌های گونه‌گون کشور راه‌اندازی کرده‌اند که در نتیجه مقدار زیادی سلاح های مختلف و مواد منفجره را به دست آوردند.

آقای فطرت در برنامه‌ی حساب دهی دولت به ملت گفت: «در شهرهای بزرگ مجاهدین زیاد متوجه گروه ترورستی داعش بودند. تقریبا انجام حملات شان به صفر رسیده است.»

از سویی هم، عنایت‌الله خوارزومی، سخنگوی وزارت دفاع از ترمیم نزدیک به پنجاه هزار وسایط نظامی از سوی تیم تخنیکی این وزارت پس از روی کارآمدن دوباره امارت اسلامی خبر می‌دهد.

آقای خوارزمی می‌افزاید که پنجاه مدرسه دینی نیز در سراسر کشور در لوا‌های امنیتی کشور ایجاد شده‌اند.

او گفت: «از فتح تا فعلا ما نزدیک به پنجاه هزار وسیله را ترمیم کردیم. شاید بعضی‌های شان ترمیم‌های اساسی صورت گرفته و برخی هم عادی.»

رییس ستاد ارتش کشور، استفاده شدن خاک افغانستان بر ضد پاکستان را یک ادعا خوانده و تاکید می‌ورزد که حملات اخیر در پاکستان نتیجه‌ی ضعف امنیتی نیروهای آن کشور در تامین امنیت کشورشان می‌باشد.

مقام‌های این وزارت همچنان می‌گویند تا پایان سال آینده شمار نیروهای ارتش تا یک صدو هشتاد هزار تن خواهد رسید.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره