Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

زنان معترض: سرنوشت بانوان ناپدید شده روشن شود

اعضای جنبش زنان معترض در کابل می‌گویند که مرسل عیار یکی از اعضای این جنبش چهارشنبه شب از سوی منسوبین امارت اسلامی از خانه‌اش بازداشت و به جای ناروشنی انتقال یافته است.

همکاران این بانوی معترض از جامعه جهانی می‌خواهند که برای روشن شدن سرنوشت زنان ناپدید شده، بالای امارت اسلامی فشار بیاورند.

شمایل توانا، فعال حقوق زن به طلوع‌نیوز گفت: «دیروز مرسل را ده تن از نظامیان طالب پشت دروازه شان آمده و او را به شکل خشونت بار با خود شان بردند.»

در همین حال، مدافعان حقوق زنان در کشور از امارت اسلامی می‌خواهند که باید سرنوشت مرسل و دو بانوی ناپدید شده دیگر را هرچه زودتر مشخص و آنان را از بند رها کنند. مونسه مبارز، عضو جنبش زنان معترض، گفت: «اگر این بازداشت‌ها از آدرس امارت اسلامی صورت بگیرد و یا از کدام آدرس دیگر، در هردو حالت امارت اسلامی مسوول این بازداشت‌ها می‌باشد.»

مرسل عیار برای دادخواهی از حقوق زنان در روز های پسین بار ها در جمع اعتراض کننده‌گان دیده شده است. او در حالی ناپدید می‌شود که بیش از پانزده روز از ناپدید شدن تمنا پریانی و پروانه ابراهیم خیل دو بانوی معترض در کابل می‌گذرد، اما مسوولان امارت اسلامی از این موضوع ابراز بی خبری می‌کند.

اما مسوولان امارت اسلامی می‌گویند از بازداشت مرسل عیار اطلاعی ندارند. بلال کریمی، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «این یک حرف نو است. ما تا هنوز نشنیدیم. در پی معلومات استیم.»

سازمان‌های جهانی به شمول سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از اوضاع حقوق بشری زنان، از امارت اسلامی خواهان بررسی موضوع ناپدید شدن دختران معترض در کشور شده و تاکید کرده اند که حکومت تازه برای به رسمیت شناخته شدن حقوق زنان را حرمت بدارد.

زنان معترض: سرنوشت بانوان ناپدید شده روشن شود

اما مسوولان امارت اسلامی می‌گویند از بازداشت مرسل عیار اطلاعی ندارند. بلال کریمی، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «این یک حرف نو است. ما تا هنوز نشنیدیم. در پی معلومات استیم.»

تصویر بندانگشتی

اعضای جنبش زنان معترض در کابل می‌گویند که مرسل عیار یکی از اعضای این جنبش چهارشنبه شب از سوی منسوبین امارت اسلامی از خانه‌اش بازداشت و به جای ناروشنی انتقال یافته است.

همکاران این بانوی معترض از جامعه جهانی می‌خواهند که برای روشن شدن سرنوشت زنان ناپدید شده، بالای امارت اسلامی فشار بیاورند.

شمایل توانا، فعال حقوق زن به طلوع‌نیوز گفت: «دیروز مرسل را ده تن از نظامیان طالب پشت دروازه شان آمده و او را به شکل خشونت بار با خود شان بردند.»

در همین حال، مدافعان حقوق زنان در کشور از امارت اسلامی می‌خواهند که باید سرنوشت مرسل و دو بانوی ناپدید شده دیگر را هرچه زودتر مشخص و آنان را از بند رها کنند. مونسه مبارز، عضو جنبش زنان معترض، گفت: «اگر این بازداشت‌ها از آدرس امارت اسلامی صورت بگیرد و یا از کدام آدرس دیگر، در هردو حالت امارت اسلامی مسوول این بازداشت‌ها می‌باشد.»

مرسل عیار برای دادخواهی از حقوق زنان در روز های پسین بار ها در جمع اعتراض کننده‌گان دیده شده است. او در حالی ناپدید می‌شود که بیش از پانزده روز از ناپدید شدن تمنا پریانی و پروانه ابراهیم خیل دو بانوی معترض در کابل می‌گذرد، اما مسوولان امارت اسلامی از این موضوع ابراز بی خبری می‌کند.

اما مسوولان امارت اسلامی می‌گویند از بازداشت مرسل عیار اطلاعی ندارند. بلال کریمی، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «این یک حرف نو است. ما تا هنوز نشنیدیم. در پی معلومات استیم.»

سازمان‌های جهانی به شمول سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از اوضاع حقوق بشری زنان، از امارت اسلامی خواهان بررسی موضوع ناپدید شدن دختران معترض در کشور شده و تاکید کرده اند که حکومت تازه برای به رسمیت شناخته شدن حقوق زنان را حرمت بدارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره