Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتراض صدها تن در خوست در واکنش به "بدرفتاری" با مهاجران افغان

صدها تن از باشنده‌گان ولایت خوست در گردهمایی از آنچه پخش ویدیوها در باره بد رفتاری با مهاجران افغان در ایران می‌دانند، اعتراض کردند.

آنان همچنان از امارت اسلامی می‌خواهند که زمینه کار را فراهم کند، تا شهروندان کشور مجبور به ترک کشور نشوند.

نقیب الله، باشنده خوست گفت: «جامعه جهانی باید به افغان‌ها زمینه کار را فراهم سازد تا هر جوان در داخل کشور کار یابد.»

آنان از جامعه جهانی می‌خواهند که افغانستان را در اوضاع کنونی تنها نگذارد و کمک‌های بشری‌اش را افزایش دهد تا به گفته آنان از مهاجرت‌های گسترده در افغانستان جلوگیری شود.

حبیب خان، باشنده خوست گفت: «کدام قوانین که وجود دارد مطابق به همان قوانین با افغا‌ها برخورد کنند. در غیر آن این بسیار بد است. این کرامت انسانی نیست که یک طفل افغان و یا یک جوان افغان در ایران کشته شود.»

از سویی هم، شماری از اعتراض کننده‌گان از امارت اسلامی می‌خواهند که مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان را بازگشایی کند.

محمد علی، بزرگ قومی گفت: «خواست تمام مردم افغانستان این است که مکتب‌های دختران که بسته شده اند را در چوکات اسلامی و رعایت حجاب باز کنند.»

این اعتراضات در حالی انجام می‌شوند که سفارت ایران در کابل ادعای آزار و اذیت مهاجران افغان در ایران را نمی‌پذیرد و می‌گوید که برخی از حلقات در تلاش تیره ساختن روابط کابل با تهران استند.

اعتراض صدها تن در خوست در واکنش به "بدرفتاری" با مهاجران افغان

آنان از جامعه جهانی می‌خواهند که افغانستان را در اوضاع کنونی تنها نگذارد و کمک‌های بشری‌اش را افزایش دهد تا به گفته آنان از مهاجرت‌های گسترده در افغانستان جلوگیری شود.

تصویر بندانگشتی

صدها تن از باشنده‌گان ولایت خوست در گردهمایی از آنچه پخش ویدیوها در باره بد رفتاری با مهاجران افغان در ایران می‌دانند، اعتراض کردند.

آنان همچنان از امارت اسلامی می‌خواهند که زمینه کار را فراهم کند، تا شهروندان کشور مجبور به ترک کشور نشوند.

نقیب الله، باشنده خوست گفت: «جامعه جهانی باید به افغان‌ها زمینه کار را فراهم سازد تا هر جوان در داخل کشور کار یابد.»

آنان از جامعه جهانی می‌خواهند که افغانستان را در اوضاع کنونی تنها نگذارد و کمک‌های بشری‌اش را افزایش دهد تا به گفته آنان از مهاجرت‌های گسترده در افغانستان جلوگیری شود.

حبیب خان، باشنده خوست گفت: «کدام قوانین که وجود دارد مطابق به همان قوانین با افغا‌ها برخورد کنند. در غیر آن این بسیار بد است. این کرامت انسانی نیست که یک طفل افغان و یا یک جوان افغان در ایران کشته شود.»

از سویی هم، شماری از اعتراض کننده‌گان از امارت اسلامی می‌خواهند که مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان را بازگشایی کند.

محمد علی، بزرگ قومی گفت: «خواست تمام مردم افغانستان این است که مکتب‌های دختران که بسته شده اند را در چوکات اسلامی و رعایت حجاب باز کنند.»

این اعتراضات در حالی انجام می‌شوند که سفارت ایران در کابل ادعای آزار و اذیت مهاجران افغان در ایران را نمی‌پذیرد و می‌گوید که برخی از حلقات در تلاش تیره ساختن روابط کابل با تهران استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره