Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شمار جان باخته‌گان انفجارها در بلخ به ۱۱ تن افزایش یافت

شمار جان باخته‌گان دو انفجار شامگاه روز پنجشنبه، در مزار شریف به یازده تن، و شمار زخمیان آن به هفده تن افزایش یافته است. محمد آصف وزیری، سخنگوی فرماندهی امنیه بلخ می‌گوید که انفجار نخست در حوزه سوم امنیتی و انفجار دوم در حوزه دهم امنیتی شهر مزار شریف رخ داده‌است. به گفته او هر دو انفجار برخاسته از جاسازی مواد منفجره در دو موتر مسافربری شهری بوده‌است.

محمد آصف وزیری، سخنگوی فرماندهی امنیه بلخ گفت: «ما عامیلن واقعه سه دکان را گرفتار کردیم و به پنجه قانون سپردیم، عاملین این قضیه را هم به زودترین فرصت گرفتار می‌کنیم و به پنجه قانون می‌سپاریم.»

امیرخان، گواه رویداد گفت: «ما از این وضعیت کاملا خسته شده ایم، چند روز قبل ده‌ها شهید و زخمی داشتیم. شب گذشته در این حادثه چهادره الی پانزده شهید داشتیم و بیش از بیست زخمی داشتیم.»

عبدالغفور، باشنده مزار گفت: «امروز اگر این مصیبت برای ما اهل تشیه است، فراد این دامنگیر تمام مردم می‌شود.»

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور یک بار دیگر هدف قرار دادن غیرنظامیان در شهر مزارشریف را نکوهش کرده است. آقای کرزی در تویتی می‌گوید که انفجارهای شام پنج‌شنبه در مزارشریف کار دشمنان صلح و آرامش مردم افغانستان است.

 قربانیان هر دو انفجار، غیر نظامیان استند.

به گفته منابع صحی،  وضعیت هفت تن از زخمیان نگران کننده است و سه تن از زخمیان پاهای‌شان بریده شده‌اند.

 نجیب‌الله توانا، رییس صحت عامه بلخ گفت: «از جمله شهدای ما دو تن طبقه اناث استند و تن از کودکان است و هفت تن دیگر شان طبقه ذکور است.»

محمد زمان، با برادر و برادر ‌زاده‌اش در انفجار نخست روز پنج‌شنبه هنگامی که می‌خواستند از دکان به خانه بروند زخم برداشتند. پاهای برادر زاده‌ پانزده ساله‌اش قطع شده‌است.

خواهر زاده محمد زمان گفت: «واقعا خیلی متاثر شدیم، حالتی برای ما پیش شده که من برای چند لحظه فکرم کار نمی‌کرد که چه کنیم.»

از سویی هم، در یکی از قبرستان‌ها سیزده قبر برای جان باخته‌گان آماده شده‌است که از میان آنان پیکر دو تن از جان باخته‌گان به خاک سپرده شده‌است.

محمدیاسین، سیزده ساله که پدرش را از دست داده‌است، می‌گوید که آرزو دارد تا دیگر هم‌سن و سالانش همانند او بی‌پدر نشود.

محمدیاسین، باشنده مزارشریف گفت: «در خانه پنج فامیل استیم، پدرم در کارت فروشی شهید شده است. خواست من از حکومت این است که دیگر کودکان مثل من بی‌پدر نشوند.»

مسوولیت هر دو انفجار را گروه داعش به عهده گرفته‌است.

این درحالی‌ست که روز پنج‌شنبه گذشته نیز در مسجد سه دکان در مزارشریف انفجاری رخ داد که در آن ۳۱ تن از نمازگزاران جان باختند و ۸۷ تن دیگر زخم برداشتند.

شمار جان باخته‌گان انفجارها در بلخ به ۱۱ تن افزایش یافت

به گفته منابع صحی،  وضعیت هفت تن از زخمیان نگران کننده است و سه تن از زخمیان پاهای‌شان بریده شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

شمار جان باخته‌گان دو انفجار شامگاه روز پنجشنبه، در مزار شریف به یازده تن، و شمار زخمیان آن به هفده تن افزایش یافته است. محمد آصف وزیری، سخنگوی فرماندهی امنیه بلخ می‌گوید که انفجار نخست در حوزه سوم امنیتی و انفجار دوم در حوزه دهم امنیتی شهر مزار شریف رخ داده‌است. به گفته او هر دو انفجار برخاسته از جاسازی مواد منفجره در دو موتر مسافربری شهری بوده‌است.

محمد آصف وزیری، سخنگوی فرماندهی امنیه بلخ گفت: «ما عامیلن واقعه سه دکان را گرفتار کردیم و به پنجه قانون سپردیم، عاملین این قضیه را هم به زودترین فرصت گرفتار می‌کنیم و به پنجه قانون می‌سپاریم.»

امیرخان، گواه رویداد گفت: «ما از این وضعیت کاملا خسته شده ایم، چند روز قبل ده‌ها شهید و زخمی داشتیم. شب گذشته در این حادثه چهادره الی پانزده شهید داشتیم و بیش از بیست زخمی داشتیم.»

عبدالغفور، باشنده مزار گفت: «امروز اگر این مصیبت برای ما اهل تشیه است، فراد این دامنگیر تمام مردم می‌شود.»

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور یک بار دیگر هدف قرار دادن غیرنظامیان در شهر مزارشریف را نکوهش کرده است. آقای کرزی در تویتی می‌گوید که انفجارهای شام پنج‌شنبه در مزارشریف کار دشمنان صلح و آرامش مردم افغانستان است.

 قربانیان هر دو انفجار، غیر نظامیان استند.

به گفته منابع صحی،  وضعیت هفت تن از زخمیان نگران کننده است و سه تن از زخمیان پاهای‌شان بریده شده‌اند.

 نجیب‌الله توانا، رییس صحت عامه بلخ گفت: «از جمله شهدای ما دو تن طبقه اناث استند و تن از کودکان است و هفت تن دیگر شان طبقه ذکور است.»

محمد زمان، با برادر و برادر ‌زاده‌اش در انفجار نخست روز پنج‌شنبه هنگامی که می‌خواستند از دکان به خانه بروند زخم برداشتند. پاهای برادر زاده‌ پانزده ساله‌اش قطع شده‌است.

خواهر زاده محمد زمان گفت: «واقعا خیلی متاثر شدیم، حالتی برای ما پیش شده که من برای چند لحظه فکرم کار نمی‌کرد که چه کنیم.»

از سویی هم، در یکی از قبرستان‌ها سیزده قبر برای جان باخته‌گان آماده شده‌است که از میان آنان پیکر دو تن از جان باخته‌گان به خاک سپرده شده‌است.

محمدیاسین، سیزده ساله که پدرش را از دست داده‌است، می‌گوید که آرزو دارد تا دیگر هم‌سن و سالانش همانند او بی‌پدر نشود.

محمدیاسین، باشنده مزارشریف گفت: «در خانه پنج فامیل استیم، پدرم در کارت فروشی شهید شده است. خواست من از حکومت این است که دیگر کودکان مثل من بی‌پدر نشوند.»

مسوولیت هر دو انفجار را گروه داعش به عهده گرفته‌است.

این درحالی‌ست که روز پنج‌شنبه گذشته نیز در مسجد سه دکان در مزارشریف انفجاری رخ داد که در آن ۳۱ تن از نمازگزاران جان باختند و ۸۷ تن دیگر زخم برداشتند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره