Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتراض در برابر کشته شدن ۸ تن در بلخ

خانواده‌های که بسته‌گان شان در یک عملیات نیروهای امارت اسلامی به روز چهار شنبه در بلخ کشته شدند، پیکرهای افراد کشته شده را به کابل آورده اند. 

آنان که در برابر ساختمان یوناما گرد آمده بودند، ادعا دارند که بسته‌گان شان بی‌گناه کشته شدند و در این زمینه خواهان عدالت استند.

سمندر، عضو خانواده قربانی می‌گوید: « من عدالت می خواهم. چنین عدالتی می خواهم، کسی که به آنان این گزارش را داده، بس همان بگوید که برادر تثبیت شود که چرا گزارش نادرست داده است.»

عین‌الله کمالپوری، عضو خانواده قربانی گفت: «گناه آنان را معلوم کنند، با کدام گناه آنان بر آنان شلیک کرده اند. آیا آنان بنده‌های خداوند نبودند، این جوانان را به شهادت رسانده اند. بی‌گناه، بی‌خطا، چرا؟»

سمیع‌الله، عضو خانواده قربانی دیگر گفت: «پرسان کن، سوال کن، ولچک کن، در موتر بیانداز، با خود ببراش، پرسان کن. بی‌گناه که داخل شده اند همه را بر سر شان شلیک کرده اند.»

شماری از معترضان دیگر می‌گویند که افراد کشته شده، به هدف قرارداد یک پروژه به خانه یکی از نزدیکان شان، به شهر مزار شریف سفر کرده بودند.

عبدالباقی، اعتراض کننده گفت: «آنان خودشان شرکت دارند، شرکت ساختمانی را پیدا کرده اند برای بدست آوردن پروژه و قرارداد کردن. به ولایات می‌رفتند و این معضله به آنان میان آمده است.»

عبدالجبار، اعتراض کننده دیگر گفت: «یک معاون شرکت است و یکی دیگر نیز رییس است که برادر استند. خواهرزاده‌های شان مارکتینگ می‌کردند، چون هم لوژیستیکی است و هم ساختمانی.»

اما وزارت داخله با رد ادعاهای معترضان، می‌گوید که افراد کشته شده، اختطاف‌گران بودند، که در یک عملیات ویژه نیروهای امارت اسلامی در بلخ از پا درآمدند.

عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله گفت: «نیروهای امنیتی ما در مزار عملیات انجام داده اند، آنجا هشت تن اختطاف‌چی را از بین برده اند. اختطاف‌چی‌ها زمانی از بین برده شدند، زمانیکه به مقاومت مسلحانه آغاز کردند. وقتی که آنان مقاومت مسلحانه را آغاز شد، با برخورد نیروهای امنیتی ما مواجه شده و از بین رفتند.»

این در حالی‌ست که دو روز پیش، فرماندهی امینه بلخ از راه‌اندازی یک عملیات ویژه در ناحیه هفتم شهر مزارشریف خبر داد. فرماندهی امنیه بلخ گفته است که در این عملیات ۸ اختطاف‌گر از سوی نیروهای ویژه امارت اسلامی از پا درآورده شدند.

اعتراض در برابر کشته شدن ۸ تن در بلخ

آنان که در برابر ساختمان یوناما گرد آمده بودند، ادعا دارند که بسته‌گان شان بی‌گناه کشته شدند و در این زمینه خواهان عدالت استند.

تصویر بندانگشتی

خانواده‌های که بسته‌گان شان در یک عملیات نیروهای امارت اسلامی به روز چهار شنبه در بلخ کشته شدند، پیکرهای افراد کشته شده را به کابل آورده اند. 

آنان که در برابر ساختمان یوناما گرد آمده بودند، ادعا دارند که بسته‌گان شان بی‌گناه کشته شدند و در این زمینه خواهان عدالت استند.

سمندر، عضو خانواده قربانی می‌گوید: « من عدالت می خواهم. چنین عدالتی می خواهم، کسی که به آنان این گزارش را داده، بس همان بگوید که برادر تثبیت شود که چرا گزارش نادرست داده است.»

عین‌الله کمالپوری، عضو خانواده قربانی گفت: «گناه آنان را معلوم کنند، با کدام گناه آنان بر آنان شلیک کرده اند. آیا آنان بنده‌های خداوند نبودند، این جوانان را به شهادت رسانده اند. بی‌گناه، بی‌خطا، چرا؟»

سمیع‌الله، عضو خانواده قربانی دیگر گفت: «پرسان کن، سوال کن، ولچک کن، در موتر بیانداز، با خود ببراش، پرسان کن. بی‌گناه که داخل شده اند همه را بر سر شان شلیک کرده اند.»

شماری از معترضان دیگر می‌گویند که افراد کشته شده، به هدف قرارداد یک پروژه به خانه یکی از نزدیکان شان، به شهر مزار شریف سفر کرده بودند.

عبدالباقی، اعتراض کننده گفت: «آنان خودشان شرکت دارند، شرکت ساختمانی را پیدا کرده اند برای بدست آوردن پروژه و قرارداد کردن. به ولایات می‌رفتند و این معضله به آنان میان آمده است.»

عبدالجبار، اعتراض کننده دیگر گفت: «یک معاون شرکت است و یکی دیگر نیز رییس است که برادر استند. خواهرزاده‌های شان مارکتینگ می‌کردند، چون هم لوژیستیکی است و هم ساختمانی.»

اما وزارت داخله با رد ادعاهای معترضان، می‌گوید که افراد کشته شده، اختطاف‌گران بودند، که در یک عملیات ویژه نیروهای امارت اسلامی در بلخ از پا درآمدند.

عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله گفت: «نیروهای امنیتی ما در مزار عملیات انجام داده اند، آنجا هشت تن اختطاف‌چی را از بین برده اند. اختطاف‌چی‌ها زمانی از بین برده شدند، زمانیکه به مقاومت مسلحانه آغاز کردند. وقتی که آنان مقاومت مسلحانه را آغاز شد، با برخورد نیروهای امنیتی ما مواجه شده و از بین رفتند.»

این در حالی‌ست که دو روز پیش، فرماندهی امینه بلخ از راه‌اندازی یک عملیات ویژه در ناحیه هفتم شهر مزارشریف خبر داد. فرماندهی امنیه بلخ گفته است که در این عملیات ۸ اختطاف‌گر از سوی نیروهای ویژه امارت اسلامی از پا درآورده شدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره