Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بسته ماندن مکتب‌ها و محروم شدن دختران از اشتراک در کانکور

شماری از دانش‌آموزان دختر می‌گویند که به علت بسته ماندن مکتب‌های دختران، از اشتراک در آزمون کانکور امسال محروم شده‌اند و اکنون در بی‌سرنوشتی بسر می‌برند.

هرچند شمار دقیق این دانش‌آموزان روشن نیست؛ اما هزاران دختر که سال گذشته صنف دوازده بودند، از آزمون کانکور محروم شده‌اند.

نازنین که یکی از این دانش‌آموزان است، می‌گوید: «ما همین خواهش داریم که مکتب باز شود ما نگران آینده خود هستیم می‌خواهیم مکتب‌ها باز شود تا ما تحصیل کنیم درس بخوانیم.»

لیمه، دانش‌آموز، می‌گوید: «صنف یازده که به دوازده رفته بی‌سرنوشت، دوازده که به کانکور رفته آمادگی کانکور می‌خواند بی‌سرنوشت‌تر است.»

این دختران از امارت اسلامی می‌خواهند تا بی‌درنگ مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم را بازگشایی کند.

آرزو، دانش‌آموز، گفت: «از امارت اسلامی خواهش دارم که هرچه زودتر مکتب‌ها را به روی دختران بازگشایی کند بخاطریکه ما می‌خواهیم تعلیم کنیم درس بخوانیم و کشور ما را ترقی و پیشرفت بدهیم.»

در همین حال، شماری از شهروندان کشور کارزاری را به هدف بازگشایی مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم در کشور، در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته اند.

مسوول راه‌اندازی کارزار "بگذارید دختران افغان بیاموزند" از جامعه جهانی می‌خواهد که مساله مکتب‌های دختران را سیاسی نسازند.

شهروندان خارجی نیز در کنار شهروندان افغانستان در این کارزار شامل استند.

عبیدالله بهیر، برگزارکننده کارزار، می‌گوید: «این یک کمپاین غیرسیاسی است هدف این است که در جریان یک هفته مهمان‌های مختلف دعوت می‌کنیم که افغان‌ها هم است و خارجی‌ها هم، استادان، آگاهان و تمامی افراد که روی باز شدن مکتب‌های مختلف بحث می‌شود.»

با این حال مسوولان وزارت معارف با تماس‌های مکرر حاضر به پاسخ‌دهی در این باره نشدند.

اما شماری از عالمان دین محرومیت دختران از مکتب را خلاف احکام شریعت می‌دانند.

رحمت الله نوروز، استاد علوم دینی، می‌گوید: «هیچ کس گفته نمی‌تواند از آدرس اسلام به دخترها خصوصا در افغانستان در این حد که ما قرار داریم چون ما نیاز داریم خواهرهای ما درس بخوانند این منع است که آنها مکتب نروند فکر می‌کنم که این مسله استراتیژی است و مشکل استراتیژی است نه مشکل اسلام است و هیچ کس گفته هم نمی‌تواند بخاطریکه در اسلام این قسم چیزی وجود ندارد.»

همزمان با بستن مکتب‌های دختران، حضور بانوان در نهادهای تحصیلات عالی و آزمون کانکور نیز کاهش یافته است.

بسته ماندن مکتب‌ها و محروم شدن دختران از اشتراک در کانکور

شماری از شهروندان کشور کارزاری را به هدف بازگشایی مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم در کشور، در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته اند.

تصویر بندانگشتی

شماری از دانش‌آموزان دختر می‌گویند که به علت بسته ماندن مکتب‌های دختران، از اشتراک در آزمون کانکور امسال محروم شده‌اند و اکنون در بی‌سرنوشتی بسر می‌برند.

هرچند شمار دقیق این دانش‌آموزان روشن نیست؛ اما هزاران دختر که سال گذشته صنف دوازده بودند، از آزمون کانکور محروم شده‌اند.

نازنین که یکی از این دانش‌آموزان است، می‌گوید: «ما همین خواهش داریم که مکتب باز شود ما نگران آینده خود هستیم می‌خواهیم مکتب‌ها باز شود تا ما تحصیل کنیم درس بخوانیم.»

لیمه، دانش‌آموز، می‌گوید: «صنف یازده که به دوازده رفته بی‌سرنوشت، دوازده که به کانکور رفته آمادگی کانکور می‌خواند بی‌سرنوشت‌تر است.»

این دختران از امارت اسلامی می‌خواهند تا بی‌درنگ مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم را بازگشایی کند.

آرزو، دانش‌آموز، گفت: «از امارت اسلامی خواهش دارم که هرچه زودتر مکتب‌ها را به روی دختران بازگشایی کند بخاطریکه ما می‌خواهیم تعلیم کنیم درس بخوانیم و کشور ما را ترقی و پیشرفت بدهیم.»

در همین حال، شماری از شهروندان کشور کارزاری را به هدف بازگشایی مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم در کشور، در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته اند.

مسوول راه‌اندازی کارزار "بگذارید دختران افغان بیاموزند" از جامعه جهانی می‌خواهد که مساله مکتب‌های دختران را سیاسی نسازند.

شهروندان خارجی نیز در کنار شهروندان افغانستان در این کارزار شامل استند.

عبیدالله بهیر، برگزارکننده کارزار، می‌گوید: «این یک کمپاین غیرسیاسی است هدف این است که در جریان یک هفته مهمان‌های مختلف دعوت می‌کنیم که افغان‌ها هم است و خارجی‌ها هم، استادان، آگاهان و تمامی افراد که روی باز شدن مکتب‌های مختلف بحث می‌شود.»

با این حال مسوولان وزارت معارف با تماس‌های مکرر حاضر به پاسخ‌دهی در این باره نشدند.

اما شماری از عالمان دین محرومیت دختران از مکتب را خلاف احکام شریعت می‌دانند.

رحمت الله نوروز، استاد علوم دینی، می‌گوید: «هیچ کس گفته نمی‌تواند از آدرس اسلام به دخترها خصوصا در افغانستان در این حد که ما قرار داریم چون ما نیاز داریم خواهرهای ما درس بخوانند این منع است که آنها مکتب نروند فکر می‌کنم که این مسله استراتیژی است و مشکل استراتیژی است نه مشکل اسلام است و هیچ کس گفته هم نمی‌تواند بخاطریکه در اسلام این قسم چیزی وجود ندارد.»

همزمان با بستن مکتب‌های دختران، حضور بانوان در نهادهای تحصیلات عالی و آزمون کانکور نیز کاهش یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره