Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازسازی بیش از ۶۰ چرخبال و هواپیما از سوی وزارت دفاع

وزارت دفاع امارت اسلامی می‌گوید که مهندسان فرماندهی نیروهای هوایی این وزارت بیش از ۶۰ چرخبال و هواپیما را تاکنون بازسازی کرده‌اند.

مقام‌های این وزارت می‌گویند که سه هواپیمای مسافربری نظامی نیز بازسازی شده‌اند.

عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع امارت اسلامی، در این باره گفت: «توسط تیم انجنیری و تخنیکی قوماندانی قوای هوایی تا اکنون بیش از شصت طیاره‌های مختلف ترمیم گردیده و آماده خدمت گذاری می‌باشد. دو بال طیاره ترانسپورتی نظامی نوع "ای ان ۳۲ و یک بال طیاره "ای ان ۲۶" ترانسپورتی نظامی ترمیم گردیده و آماده فعالیت می‌باشد.»

شماری از آگاهان مسایل نظامی به این باور استند که برای ایجاد اردوی منظم، نیروی هوایی توانا نیاز است و باید ظرفیت‌های دیگر نیز با نیروهای امارت اسلامی یکجا شوند.

حکمت الله حکمت، آگاه مسایل نظامی، به طلوع‌نیوز گفت: «نظر به زمان انکشاف که در وزارت دفاع صورت گرفته قابل تقدیر است امیدوار هستیم که انکشاف دیگر هم موثرتر و مثبت‌تر رشد کند.»

اسدالله ندیم، آگاه مسایل نظامی، می‌گوید: «طالبان اگر می‌خواهد که از این هلیکوپترها استفاده کنند باید منسوبان حکومت پیشین خصوصآ مسلکی و فنی به وظیفه جذب کنند.»

صادق شینواری، آگاه مسایل نظامی، در باره چرخبال‌ها گفت: «در نگه‌داشت درست این چرخبال‌ها باید مسوولان مربوطه توجه بیشتر داشته باشند.»

بربنیاد اطلاعات وزارت دفاع امارت اسلامی، روند بازسازی چرخبال‌ها و هواپیماهای آسیب‌دیده ادامه دارد.

پیش از این، امارت اسلامی گفته بود که بیش از ۴۰ چرخبال افغانستان در هنگام سقوط دولت پیشین از سوی نظامیان حکومت پیشین به تاجیکستان و ازبیکستان منتقل شده‌اند.

بازسازی بیش از ۶۰ چرخبال و هواپیما از سوی وزارت دفاع

شماری از آگاهان مسایل نظامی به این باور استند که برای ایجاد اردوی منظم، نیروی هوایی توانا نیاز است.

تصویر بندانگشتی

وزارت دفاع امارت اسلامی می‌گوید که مهندسان فرماندهی نیروهای هوایی این وزارت بیش از ۶۰ چرخبال و هواپیما را تاکنون بازسازی کرده‌اند.

مقام‌های این وزارت می‌گویند که سه هواپیمای مسافربری نظامی نیز بازسازی شده‌اند.

عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع امارت اسلامی، در این باره گفت: «توسط تیم انجنیری و تخنیکی قوماندانی قوای هوایی تا اکنون بیش از شصت طیاره‌های مختلف ترمیم گردیده و آماده خدمت گذاری می‌باشد. دو بال طیاره ترانسپورتی نظامی نوع "ای ان ۳۲ و یک بال طیاره "ای ان ۲۶" ترانسپورتی نظامی ترمیم گردیده و آماده فعالیت می‌باشد.»

شماری از آگاهان مسایل نظامی به این باور استند که برای ایجاد اردوی منظم، نیروی هوایی توانا نیاز است و باید ظرفیت‌های دیگر نیز با نیروهای امارت اسلامی یکجا شوند.

حکمت الله حکمت، آگاه مسایل نظامی، به طلوع‌نیوز گفت: «نظر به زمان انکشاف که در وزارت دفاع صورت گرفته قابل تقدیر است امیدوار هستیم که انکشاف دیگر هم موثرتر و مثبت‌تر رشد کند.»

اسدالله ندیم، آگاه مسایل نظامی، می‌گوید: «طالبان اگر می‌خواهد که از این هلیکوپترها استفاده کنند باید منسوبان حکومت پیشین خصوصآ مسلکی و فنی به وظیفه جذب کنند.»

صادق شینواری، آگاه مسایل نظامی، در باره چرخبال‌ها گفت: «در نگه‌داشت درست این چرخبال‌ها باید مسوولان مربوطه توجه بیشتر داشته باشند.»

بربنیاد اطلاعات وزارت دفاع امارت اسلامی، روند بازسازی چرخبال‌ها و هواپیماهای آسیب‌دیده ادامه دارد.

پیش از این، امارت اسلامی گفته بود که بیش از ۴۰ چرخبال افغانستان در هنگام سقوط دولت پیشین از سوی نظامیان حکومت پیشین به تاجیکستان و ازبیکستان منتقل شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره