Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان باختن ۱۲۰ تن در سیلاب‌های پایتخت کنگو

دست‌کم ۱۲۰ تن درنتیجه جاری شدن سیلاب و رانش زمین در کینشاسا، پایتخت جمهوری دموکراتیک کنگو، جان باختند.

رویترز در گزارشی نوشته است که این رویداد خسارات بزرگ به پایتخت وارد کرده و بسیاری از جاده‌ها در کینشاسا مسدود شده‌اند.

دفتر نخست‌وزیر اعلام کرده است که باز شدن جاده اصلی شهر ۳ الی ۴ روز زمان نیاز دارد.

در همین حال، وزیر صحت جمهوری کنگو گفته است که احتمال زیاد وجود دارد که شمار تلفات بلندتر نیز شود.

پایتخت جمهوری کنگو در سال ۲۰۱۹ نیز گواه سیلاب‌های برخاسته از بارش باران‌های شدید بود که دست‌کم ۳۹ جان‌های شان را از دست داده‌اند.

جان باختن ۱۲۰ تن در سیلاب‌های پایتخت کنگو

در همین حال، وزیر صحت جمهوری کنگو گفته است که احتمال زیاد وجود دارد که شمار تلفات بلندتر نیز شود.

Thumbnail

دست‌کم ۱۲۰ تن درنتیجه جاری شدن سیلاب و رانش زمین در کینشاسا، پایتخت جمهوری دموکراتیک کنگو، جان باختند.

رویترز در گزارشی نوشته است که این رویداد خسارات بزرگ به پایتخت وارد کرده و بسیاری از جاده‌ها در کینشاسا مسدود شده‌اند.

دفتر نخست‌وزیر اعلام کرده است که باز شدن جاده اصلی شهر ۳ الی ۴ روز زمان نیاز دارد.

در همین حال، وزیر صحت جمهوری کنگو گفته است که احتمال زیاد وجود دارد که شمار تلفات بلندتر نیز شود.

پایتخت جمهوری کنگو در سال ۲۰۱۹ نیز گواه سیلاب‌های برخاسته از بارش باران‌های شدید بود که دست‌کم ۳۹ جان‌های شان را از دست داده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره