Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسوولان: امسال بیش از ۱۰۰۰ تن از اثر رویدادهای طبیعی جان باختند

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی می‌گوید که امسال، بیش از یک هزار تن از اثر رویدادهای طبیعی جان باختند و بیش از دو هزار تن دیگر زخم برداشته اند.

مسوولان این وزارت، در حاشیه‌ی همایش ملی زیر نام "دستاوردهای پروژه کاهش خطرات حوادث طبیعی" در کابل، می‌گویند که در جریان سال روان هجری خورشیدی، نزدیک به یازده هزار خانه ویران شده اند.

ملا جانان سایق، رییس کاهش رویدادهای طبیعی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت: «در سراسر افغانستان ۱۰۹۶ نفر در اثر رویدادهای طبیعی جان باخته، ۲۱۵۷ نفر زخمی و ۱۰۸۰۶ خانه تخریب شده اند.»

مسوولان وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی می‌افزایند که اکنون بیست دو ولایت کشور با خطرهای برخاسته از رویدادهای طبیعی روبه‌رو استند.

شمس الدین حقیار، رییس روابط خارجی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در این باره گفت: «امسال در ۲۲ ولایت کشور در اثر حوادث طبیعی به مردم خسارات زیادی وارد شده و این ولایت‌ها اکنون نیز در معرض خطر رویدادهای طبیعی قرار دارند.»

بربنیاد اطلاعات وزارت دولت در امور رسیدگی به حواث طبیعی، این وزارت برای شماری از خانواده‌هایی که در رویدادهای طبیعی آسیب دیده اند، زمین توزیع کرده است.

مسوولان: امسال بیش از ۱۰۰۰ تن از اثر رویدادهای طبیعی جان باختند

مسوولان وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی می‌افزایند که اکنون بیست دو ولایت کشور با خطرهای برخاسته از رویدادهای طبیعی روبه‌رو استند.

تصویر بندانگشتی

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی می‌گوید که امسال، بیش از یک هزار تن از اثر رویدادهای طبیعی جان باختند و بیش از دو هزار تن دیگر زخم برداشته اند.

مسوولان این وزارت، در حاشیه‌ی همایش ملی زیر نام "دستاوردهای پروژه کاهش خطرات حوادث طبیعی" در کابل، می‌گویند که در جریان سال روان هجری خورشیدی، نزدیک به یازده هزار خانه ویران شده اند.

ملا جانان سایق، رییس کاهش رویدادهای طبیعی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت: «در سراسر افغانستان ۱۰۹۶ نفر در اثر رویدادهای طبیعی جان باخته، ۲۱۵۷ نفر زخمی و ۱۰۸۰۶ خانه تخریب شده اند.»

مسوولان وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی می‌افزایند که اکنون بیست دو ولایت کشور با خطرهای برخاسته از رویدادهای طبیعی روبه‌رو استند.

شمس الدین حقیار، رییس روابط خارجی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در این باره گفت: «امسال در ۲۲ ولایت کشور در اثر حوادث طبیعی به مردم خسارات زیادی وارد شده و این ولایت‌ها اکنون نیز در معرض خطر رویدادهای طبیعی قرار دارند.»

بربنیاد اطلاعات وزارت دولت در امور رسیدگی به حواث طبیعی، این وزارت برای شماری از خانواده‌هایی که در رویدادهای طبیعی آسیب دیده اند، زمین توزیع کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره