Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روآوردن دختران دانش‌آموز و دانشجو به هنر نقاشی

در ادامه بسته ماندن مکتب‌های بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها به روی دختران، شماری از دانش‌آموزان و دانش‌جویان دختر به یادگیری هنر نقاشی رو آورده‌اند.

دختران می‌گویند که به هدف کاهش فشارهای روحی و روانی، هنر نقاشی را در یک کارگاه فرا می‌گیرند.

هنگامه، دانش‌آموز، گفت: «ما خیلی خوش هستیم بخاطر این‌که وقتی‌که مکتب‌های ما بند شد حالت روحی ما خراب بود وقتی‌که اینجا آمدیم نقاشی که کار می‌کنیم یک کمی خوب‌تر شدیم از وقت کرده.»

جینا، دانش‌آموز دیگر، گفت: «دانش‌آموزان را باید تشویق کنند تا در هر عرصه که می‌خواهند پیشرفت کند.»

مریم دانشجوی سال دوم حقوق وعلوم سیاسی بود که دانشگاه‌ها به روی دختران بسته شد. او می‌گوید که به هدف کاهش فشارهای روانی و ناامیدی به نقاشی روآورده است.

مریم به طلوع‌نیوز، گفت: «بعد از بسته شدن پوهنتون‌ها تصمیم گرفتم بخاطری‌که خیلی با مشکلات روحی و روانی مواجه شده بودم یک کاری دیگر را در پیش بگیرم بعد از تصمیم گرفتن آمدم در این کارگاه نقاشی و رسامی را آغاز کردم.»

برخی از مسوولان کارگاه هنر نقاشی می‌گویند که این کارگاه تنها برای بانوان فعالیت دارد.

مژگان، مسوول کارگاه نقاشی، گفت: «نظر به این‌که مکاتب برای مدت یک سال بسته شد این‌ها نتوانستن به مکتب بروند خواستیم همین استعدادشان هدر نرود خواستیم از طریق هنر برای‌شان خدمت نمایم.»

پروانه، مسوول دیگر کارگاه نقاشی، گفت: «هدف ما از جور کردن این کارگاه همین بود که دخترهای‌که در گوشه و کنار مان هستند و به نقاشی علاقه دارند ما یک کارگاه را تاسیس کردیم.»

به گفته مسوولان، تاکنون دانش‌جویان و دانش‌آموزان در این کارگاه پنجاه اثر هنری را نقاشی کرده‌اند.

این در حالی‌ است که بیش از ۵۶۱ روز از بسته ماندن مکتب‌های دختران در کشور می‌گذرد و تاکنون از بازگشایی مکتب‌ها خبری نیست.

روآوردن دختران دانش‌آموز و دانشجو به هنر نقاشی

برخی از مسوولان کارگاه هنر نقاشی می‌گویند که این کارگاه تنها برای بانوان فعالیت دارد.

تصویر بندانگشتی

در ادامه بسته ماندن مکتب‌های بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها به روی دختران، شماری از دانش‌آموزان و دانش‌جویان دختر به یادگیری هنر نقاشی رو آورده‌اند.

دختران می‌گویند که به هدف کاهش فشارهای روحی و روانی، هنر نقاشی را در یک کارگاه فرا می‌گیرند.

هنگامه، دانش‌آموز، گفت: «ما خیلی خوش هستیم بخاطر این‌که وقتی‌که مکتب‌های ما بند شد حالت روحی ما خراب بود وقتی‌که اینجا آمدیم نقاشی که کار می‌کنیم یک کمی خوب‌تر شدیم از وقت کرده.»

جینا، دانش‌آموز دیگر، گفت: «دانش‌آموزان را باید تشویق کنند تا در هر عرصه که می‌خواهند پیشرفت کند.»

مریم دانشجوی سال دوم حقوق وعلوم سیاسی بود که دانشگاه‌ها به روی دختران بسته شد. او می‌گوید که به هدف کاهش فشارهای روانی و ناامیدی به نقاشی روآورده است.

مریم به طلوع‌نیوز، گفت: «بعد از بسته شدن پوهنتون‌ها تصمیم گرفتم بخاطری‌که خیلی با مشکلات روحی و روانی مواجه شده بودم یک کاری دیگر را در پیش بگیرم بعد از تصمیم گرفتن آمدم در این کارگاه نقاشی و رسامی را آغاز کردم.»

برخی از مسوولان کارگاه هنر نقاشی می‌گویند که این کارگاه تنها برای بانوان فعالیت دارد.

مژگان، مسوول کارگاه نقاشی، گفت: «نظر به این‌که مکاتب برای مدت یک سال بسته شد این‌ها نتوانستن به مکتب بروند خواستیم همین استعدادشان هدر نرود خواستیم از طریق هنر برای‌شان خدمت نمایم.»

پروانه، مسوول دیگر کارگاه نقاشی، گفت: «هدف ما از جور کردن این کارگاه همین بود که دخترهای‌که در گوشه و کنار مان هستند و به نقاشی علاقه دارند ما یک کارگاه را تاسیس کردیم.»

به گفته مسوولان، تاکنون دانش‌جویان و دانش‌آموزان در این کارگاه پنجاه اثر هنری را نقاشی کرده‌اند.

این در حالی‌ است که بیش از ۵۶۱ روز از بسته ماندن مکتب‌های دختران در کشور می‌گذرد و تاکنون از بازگشایی مکتب‌ها خبری نیست.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره