Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دختران در پی رونق حکاکی نورستانی در هرات

گروه‌ی از دختران هنرمند در هرات در تلاش رونق حکاکی نورستانی در این ولایت اند.

حکاکی نورستانی که زادگاه آن ولایت نورستان است، از سه سال به این‌سو در هرات رواج یافته است.

شماری از این دختران پس از محروم شدن از مکتب و دانشگاه، به هنر حکاکی رو آورده‌اند.

ثریا سادات، حکاک به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «حکاکی نورستانی که است فورمولی کار می‌شود؛ حتی اندازه‌گیریش فورمول دارد و در کل یک سبک خاص دارد.»

این دختران هنرمند با حک کردن روی چوب، ساخته‌های هنری متنوع خلق می‌کنند. این هنر با ظرافت ویژه‌ی که دارد صبر و حوصله زیاد می‌خواهد و بیشتر زنان و دختران این هنر را پیش می‌برند.

ملیکا سادات، حکاک به طلوع‌نیوز گفت: «دقت بسیار زیاد برای این کار نیاز است، به همین دلیل خانم‌ها و دخترخانم‌ها می‌توانند راحت‌تر این کار را نسبت به آقایان پیش ببرند. بخاطر خانم‌ها در ظریف کاری خیلی خوب هستند.»

دخترانی که به دنبال محروم شدن از آموزش، به حکاکی نورستانی رو آورده‌اند، تلاش می‌ورزند تا حس حضور در صنف‌های مکتب و دانشگاه را با شرکت این کارگاه، تا حدودی پر سازند.

مدینه درویشی، حکاک گفت: «متعلم مکتب بودم و از روزی که مکتب‌ها بسته شد، چون علاقه زیاد به حکاکی داشتم، به همین خاطر به هنر حکاکی رو آوردم.»

به گفته‌ی چهره‌های فرهنگی، حکاکی نورستانی هزاران سال پیشینه دارد و از نورستان به دیگر بخش‌های کشور گسترش یافته است. اکنون دختران هنرمند هراتی تلاش می‌ورزند که حکاکی نورستانی را مانند دیگر هنرهای کهن در هرات، جان تازه بدهند.

دختران در پی رونق حکاکی نورستانی در هرات

شماری از این دختران پس از محروم شدن از مکتب و دانشگاه، به هنر حکاکی رو آورده‌اند.

تصویر بندانگشتی

گروه‌ی از دختران هنرمند در هرات در تلاش رونق حکاکی نورستانی در این ولایت اند.

حکاکی نورستانی که زادگاه آن ولایت نورستان است، از سه سال به این‌سو در هرات رواج یافته است.

شماری از این دختران پس از محروم شدن از مکتب و دانشگاه، به هنر حکاکی رو آورده‌اند.

ثریا سادات، حکاک به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «حکاکی نورستانی که است فورمولی کار می‌شود؛ حتی اندازه‌گیریش فورمول دارد و در کل یک سبک خاص دارد.»

این دختران هنرمند با حک کردن روی چوب، ساخته‌های هنری متنوع خلق می‌کنند. این هنر با ظرافت ویژه‌ی که دارد صبر و حوصله زیاد می‌خواهد و بیشتر زنان و دختران این هنر را پیش می‌برند.

ملیکا سادات، حکاک به طلوع‌نیوز گفت: «دقت بسیار زیاد برای این کار نیاز است، به همین دلیل خانم‌ها و دخترخانم‌ها می‌توانند راحت‌تر این کار را نسبت به آقایان پیش ببرند. بخاطر خانم‌ها در ظریف کاری خیلی خوب هستند.»

دخترانی که به دنبال محروم شدن از آموزش، به حکاکی نورستانی رو آورده‌اند، تلاش می‌ورزند تا حس حضور در صنف‌های مکتب و دانشگاه را با شرکت این کارگاه، تا حدودی پر سازند.

مدینه درویشی، حکاک گفت: «متعلم مکتب بودم و از روزی که مکتب‌ها بسته شد، چون علاقه زیاد به حکاکی داشتم، به همین خاطر به هنر حکاکی رو آوردم.»

به گفته‌ی چهره‌های فرهنگی، حکاکی نورستانی هزاران سال پیشینه دارد و از نورستان به دیگر بخش‌های کشور گسترش یافته است. اکنون دختران هنرمند هراتی تلاش می‌ورزند که حکاکی نورستانی را مانند دیگر هنرهای کهن در هرات، جان تازه بدهند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره