Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید امارت اسلامی بر برطرف شدن مشکل آموزش و تحصیل

سردار احمد شکیب سرپرست سفارت امارت اسلامی در پاکستان می‌گوید که حکومت سرپرست برای برطرف شدن مشکلات موجود در بخش آموزش و تحصیل آماده‌گی کامل دارد.

این دیپلومات امارت اسلامی در مراسم فراغت دانش‌جویان افغانستان در پاکستان می‌افزاید که این مشکل در آینده نزدیک برطرف خواهد شد.

به گفته آقای شکیب، فراهم کردن فرصت‌های تحصیلی از سوی حکومت پاکستان، برای دانش‌جویان کشور نشانه از حسن نیت است.

سرپرست سفارت امارت اسلامی در پاکستان، در این باره گفت: «با اطمینان گفته می‌توانیم، در آینده نزدیک نه تنها بر این مشکلات موجود در عرصه تعلیم و تحصیل فایق خواهیم آمد بلکه افغانستان همچنان در عرصه آموزش روی پای خود خواهد ایستاد.»

از سوی دیگر، برخی از دانش‌آموزان می‌گویند که بسته شدن دانشگاه‌ها و مکتب‌ها به روی دختران، آنان را با سرنوشت نامعلوم روبه‌رو کرده و امارت اسلامی باید به دختران اجازه آموزش و تحصیل را دهد.

مریم هاشمی، دانش‌آموز، گفت: «خواست ما از امارت اسلامی این است، که به زودترین فرصت بدون بهانه‌جویی حق و ناحق، باید دروازه‌های مکاتب و همچنان پوهنتون‌ها را باز کنند.»

فاطمه رضایی، دانش‌آموز دیگر، گفت: «اگر می‌خواهند که کشور پیشرفت کند باید بگذارند که برادر و خواهر باهم یکجا در پیشرفت کشور سهم داشته باشد.»

صدیقه جعفری، دانش‌آموز، گفت: «باید مکاتب و دانشگاها را به زود ترین فرصت برای ما باز کنند، تا رویا‌های را که در سر داریم باید برایش برسیم.»

بیش از سه‌صد روز از ممنوعیت رفتن دانش‌جویان دختر به دانشگاه و بیش از ششصد روز از بسته شدن مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران می‌گذرد اما تا هنوز درباره بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها تصمیم گرفته نشده است.

تاکید امارت اسلامی بر برطرف شدن مشکل آموزش و تحصیل

این دیپلومات امارت اسلامی در مراسم فراغت دانش‌جویان افغانستان در پاکستان می‌افزاید که این مشکل در آینده نزدیک برطرف خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

سردار احمد شکیب سرپرست سفارت امارت اسلامی در پاکستان می‌گوید که حکومت سرپرست برای برطرف شدن مشکلات موجود در بخش آموزش و تحصیل آماده‌گی کامل دارد.

این دیپلومات امارت اسلامی در مراسم فراغت دانش‌جویان افغانستان در پاکستان می‌افزاید که این مشکل در آینده نزدیک برطرف خواهد شد.

به گفته آقای شکیب، فراهم کردن فرصت‌های تحصیلی از سوی حکومت پاکستان، برای دانش‌جویان کشور نشانه از حسن نیت است.

سرپرست سفارت امارت اسلامی در پاکستان، در این باره گفت: «با اطمینان گفته می‌توانیم، در آینده نزدیک نه تنها بر این مشکلات موجود در عرصه تعلیم و تحصیل فایق خواهیم آمد بلکه افغانستان همچنان در عرصه آموزش روی پای خود خواهد ایستاد.»

از سوی دیگر، برخی از دانش‌آموزان می‌گویند که بسته شدن دانشگاه‌ها و مکتب‌ها به روی دختران، آنان را با سرنوشت نامعلوم روبه‌رو کرده و امارت اسلامی باید به دختران اجازه آموزش و تحصیل را دهد.

مریم هاشمی، دانش‌آموز، گفت: «خواست ما از امارت اسلامی این است، که به زودترین فرصت بدون بهانه‌جویی حق و ناحق، باید دروازه‌های مکاتب و همچنان پوهنتون‌ها را باز کنند.»

فاطمه رضایی، دانش‌آموز دیگر، گفت: «اگر می‌خواهند که کشور پیشرفت کند باید بگذارند که برادر و خواهر باهم یکجا در پیشرفت کشور سهم داشته باشد.»

صدیقه جعفری، دانش‌آموز، گفت: «باید مکاتب و دانشگاها را به زود ترین فرصت برای ما باز کنند، تا رویا‌های را که در سر داریم باید برایش برسیم.»

بیش از سه‌صد روز از ممنوعیت رفتن دانش‌جویان دختر به دانشگاه و بیش از ششصد روز از بسته شدن مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران می‌گذرد اما تا هنوز درباره بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها تصمیم گرفته نشده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره