Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دانش‌آموزان نابینا در پایتخت خواهان ایجاد فرصت‌های آموزشی اند

برخی دانش‌آموزان نابینا در پایتخت خواهان ایجاد فرصت‌های بیش‌تر آموزشی در کشور هستند.

آنان می‌گویند که امکانات آموزشی باید در تمامی ولایت‌های کشور برای نابینایان فراهم ساخته شود.

بشرا که دانش‌آموز صنف سوم انستیتوت مسلکی روشندلان در کابل است، درباره‌ی چالش‌های آموزشی که دارد، سخن می‌گوید.

او ابراز امیدواری می‌کند که در آینده آموزگار شود.

بشرا به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «دو دفعه من را بردند و عملیات شدم وقتی که عملیات شدم باز پیش داکتر بردند مرا گفتند که یکبار امتحان شود در مکتب که دیده می‌تواند یا خیر، وقتی که تخته را گذاشتند و من نتوانستم ببینم بعدا من را در این مکتب آوردند.»

محمد خالد، یکی دیگر از دانش‌آموزان نابینا گفت: «علاقه خاص من در علم تجوید و قراعت است که این علم در افغانستان کم است. اگر زمینه آموزش این در افغانستان فراهم شود اساتید مجرب آورده شود.»

علی ضیا به طلوع‌نیوز گفت: «مکاتب نابینایی را در ولایاتی که دوردست استند فراهم بکنند بخاطر که در ولایت ما نابینایانی زیادی داریم که از مکتب بازمانده اند بخاطر نبودن مکتب مسلکی.»

در همین حال، نور محمد فیضی، آمر انستیتوت مسلکی روشن‌دلان در کابل از نهادهای مددرسان می‌خواهند تا در زمینه آموزش با این نهاد همکاری کنند. آقای فیضی می‌گوید که آموزش نابینایان در بخش‌های تعلیمات اسلامی، تعلیمات عمومی و حرفه جریان دارد.

آقای فیضی در این باره گفت: «از دونرها خواست من این است که اینجا بیایند و برای ما در قسمت بریل (خط مخصوص نابینایان) همکاری بکنند.»

مسوولان در انستیتوت مسلکی روشن‌دلان می‌افزایند که در حال حاضر ۳۴۰ نابینا به شمول بانوان در این انستیتوت سرگرم آموزش اند.

دانش‌آموزان نابینا در پایتخت خواهان ایجاد فرصت‌های آموزشی اند

بشرا که دانش‌آموز صنف سوم انستیتوت مسلکی روشندلان در کابل است، درباره‌ی چالش‌های آموزشی که دارد، سخن می‌گوید.

تصویر بندانگشتی

برخی دانش‌آموزان نابینا در پایتخت خواهان ایجاد فرصت‌های بیش‌تر آموزشی در کشور هستند.

آنان می‌گویند که امکانات آموزشی باید در تمامی ولایت‌های کشور برای نابینایان فراهم ساخته شود.

بشرا که دانش‌آموز صنف سوم انستیتوت مسلکی روشندلان در کابل است، درباره‌ی چالش‌های آموزشی که دارد، سخن می‌گوید.

او ابراز امیدواری می‌کند که در آینده آموزگار شود.

بشرا به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «دو دفعه من را بردند و عملیات شدم وقتی که عملیات شدم باز پیش داکتر بردند مرا گفتند که یکبار امتحان شود در مکتب که دیده می‌تواند یا خیر، وقتی که تخته را گذاشتند و من نتوانستم ببینم بعدا من را در این مکتب آوردند.»

محمد خالد، یکی دیگر از دانش‌آموزان نابینا گفت: «علاقه خاص من در علم تجوید و قراعت است که این علم در افغانستان کم است. اگر زمینه آموزش این در افغانستان فراهم شود اساتید مجرب آورده شود.»

علی ضیا به طلوع‌نیوز گفت: «مکاتب نابینایی را در ولایاتی که دوردست استند فراهم بکنند بخاطر که در ولایت ما نابینایانی زیادی داریم که از مکتب بازمانده اند بخاطر نبودن مکتب مسلکی.»

در همین حال، نور محمد فیضی، آمر انستیتوت مسلکی روشن‌دلان در کابل از نهادهای مددرسان می‌خواهند تا در زمینه آموزش با این نهاد همکاری کنند. آقای فیضی می‌گوید که آموزش نابینایان در بخش‌های تعلیمات اسلامی، تعلیمات عمومی و حرفه جریان دارد.

آقای فیضی در این باره گفت: «از دونرها خواست من این است که اینجا بیایند و برای ما در قسمت بریل (خط مخصوص نابینایان) همکاری بکنند.»

مسوولان در انستیتوت مسلکی روشن‌دلان می‌افزایند که در حال حاضر ۳۴۰ نابینا به شمول بانوان در این انستیتوت سرگرم آموزش اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره