Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت اطلاعات و فرهنگ: طرزالعمل اصلاح نوشتاری تابلوها و بلبوردها نهایی شد

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که برای اصلاح نوشتاری تابلو‌ها و بلبورد‌ها تجارتی و شخصی طرزالعملی نهایی شده و به تمامی ولایت‌های کشور فرستاده شده است.

حقمل ضیا، سرپرست معینیت این وزارت می‌گوید که نوشته‌ها باید عام فهم و با زبان‌های ملی باشد تا شهروندان کشور با مشکل روبه‌رو نشوند.

سرپرست معینیت نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «در مجموع ما کوشش می‌کنیم که تمام نوشته‌ها همه‌اش عام فهم باشد، با زبان‌های ملی باشد که مردم به آن بفهمد و تصویر‌های غیر اسلامی وجود نداشته باشد همین‌گونه در بخش‌های مختلف نباید حساسیت‌های سیاسی را برانگیزد.»

به گفته‌ی این وزارت، این پروسه به دور از تعصب نوشتاری به زبان‌های ملی به پیش خواهد رفت.

همزمان با این تصمیم وزارت اطلاعات و فرهنگ، شماری از شهروندان کشور این اقدام حکومت سپرست را می‌ستایند و آن را در ترویج فرهنگ افغانی مؤثر می‌دانند.

محمد نسیم، باشنده کابل، گفت: «ما انگلیسی را چی می‌کنیم برادر ما باید دری و پشتو را در میان خود کاربگیریم خارجی‌ها چرا لباس ما را نمی‌پوشد به زبان ما چرا صحبت نمی‌کند.»

ارسلان، بانشده کابل، گفت: «برخی از افراد که از ولایات‌های دور دست به کابل می‌آیند آن‌ها بعضی‌شان سواد نمی‌داشته باشند و اگر به زبان فارسی نوشته باشد می‌توانند با همکاری خواستن از دیگران مشکل خود را حل بسازند.»

اما در این میان برخی از دکاندارن می‌گویند که در کنار زبان‌های ملی نیاز به نوشته‌های انگلیسی نیز دارند و تغیر تابلو‌ها برای‌شان هزینه‌آور است.

سلطان، دکان‌دار، گفت: «کسانی‌که لوحه‌های‌شان به انگلیسی می‌باشد یا به دری می‌باشد مشکل نیست اما بسیاری خارجی‌ها که می‌آید آن‌ها نمی‌فهمند.»

وزارت اطلاعات و فرهنگ تأکید می‌کند که برای تطبق این روند کمیسیونی را با اشتراک شهرداری کابل، وزارت داخله و اصناف شهر نیز ایجاد کرده‌اند تا این پروسه را به گونه‌ی جدی عملی بسازند.

وزارت اطلاعات و فرهنگ: طرزالعمل اصلاح نوشتاری تابلوها و بلبوردها نهایی شد

اما در این میان برخی از دکاندارن می‌گویند که در کنار زبان‌های ملی نیاز به نوشته‌های انگلیسی نیز دارند و تغیر تابلو‌ها برای‌شان هزینه‌آور است.

تصویر بندانگشتی

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که برای اصلاح نوشتاری تابلو‌ها و بلبورد‌ها تجارتی و شخصی طرزالعملی نهایی شده و به تمامی ولایت‌های کشور فرستاده شده است.

حقمل ضیا، سرپرست معینیت این وزارت می‌گوید که نوشته‌ها باید عام فهم و با زبان‌های ملی باشد تا شهروندان کشور با مشکل روبه‌رو نشوند.

سرپرست معینیت نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «در مجموع ما کوشش می‌کنیم که تمام نوشته‌ها همه‌اش عام فهم باشد، با زبان‌های ملی باشد که مردم به آن بفهمد و تصویر‌های غیر اسلامی وجود نداشته باشد همین‌گونه در بخش‌های مختلف نباید حساسیت‌های سیاسی را برانگیزد.»

به گفته‌ی این وزارت، این پروسه به دور از تعصب نوشتاری به زبان‌های ملی به پیش خواهد رفت.

همزمان با این تصمیم وزارت اطلاعات و فرهنگ، شماری از شهروندان کشور این اقدام حکومت سپرست را می‌ستایند و آن را در ترویج فرهنگ افغانی مؤثر می‌دانند.

محمد نسیم، باشنده کابل، گفت: «ما انگلیسی را چی می‌کنیم برادر ما باید دری و پشتو را در میان خود کاربگیریم خارجی‌ها چرا لباس ما را نمی‌پوشد به زبان ما چرا صحبت نمی‌کند.»

ارسلان، بانشده کابل، گفت: «برخی از افراد که از ولایات‌های دور دست به کابل می‌آیند آن‌ها بعضی‌شان سواد نمی‌داشته باشند و اگر به زبان فارسی نوشته باشد می‌توانند با همکاری خواستن از دیگران مشکل خود را حل بسازند.»

اما در این میان برخی از دکاندارن می‌گویند که در کنار زبان‌های ملی نیاز به نوشته‌های انگلیسی نیز دارند و تغیر تابلو‌ها برای‌شان هزینه‌آور است.

سلطان، دکان‌دار، گفت: «کسانی‌که لوحه‌های‌شان به انگلیسی می‌باشد یا به دری می‌باشد مشکل نیست اما بسیاری خارجی‌ها که می‌آید آن‌ها نمی‌فهمند.»

وزارت اطلاعات و فرهنگ تأکید می‌کند که برای تطبق این روند کمیسیونی را با اشتراک شهرداری کابل، وزارت داخله و اصناف شهر نیز ایجاد کرده‌اند تا این پروسه را به گونه‌ی جدی عملی بسازند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره