Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی دیدبان حقوق بشر از بازداشت‌ بانوان و پاسخ امارت اسلامی

دیدبان حقوق بشر با ابراز نگرانی از وضعیت موجود در برابر بانوان معترض در افغانستان، گفته است که بازداشت، تهدید و سرکوب بانوان هنوز هم ادامه دارد.

دیدبان حقوق بشر در گزارشی که نشر کرده، از ادامه در بند ماندن بانوان معترض از جمله ژولیا پارسی، منیژه صدیقی، ندا پروانی و پریسا آزاده ابراز نگرانی کرده است.

هیدر بار، معاون دیدبان حقوق بشر گفته است: «دیدبان حقوق بشر گزارشی مبنی بر این‌که طالبان به بازداشت خودسرانه و سرکوب بانون در افغانستان ادامه می‌دهند، نشر کرد، ما به‌گونه‌ی مشخص چهار بانویی را می‌شناسیم که در حال حاضر در بند طالبان هستند. ما این حقیقت را نیز بیان کردیم که شماری بانوان بازداشت شده بیشتر از این هستند و خبر بازداشت بسیاری از بانوان هیچ‌گاهی پوشش رسانه‌ای نداشته است، به این دلیل پوشش رسانه‌ای نداشته که خانواده‌های آنان بسیار وحشت‌زده و ترسانده شده‌اند. به همین دلیل آنان خاموش مانده‌اند.»

اما امارت اسلامی می‌گوید که شماری از بانوان به هدف جلوگیری از عملی شدن برنامه‌های خارجی و حفظ امنیت عامه، بازداشت شده‌اند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفت: «توقیف به این معنا نیست که ما صدای کسی را خاموش می‌کنیم یا با کسی ظلم و تجاوز می‌شود؛ بل به خاطر حفظ امنیت عامه و عدم عملی شدن دسیسه‌های بیرونی در افغانستان است.»

با این حال، برخی از فعالان حقوق بانوان خواستار رهایی بانوان معترض هستند.

هویدا حدیث، فعال حقوق بانوان به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «هدف فعالان عرصه حقوق بانوان و کسانی‌که به جاده‌ها ریختند، این بود که بتوانند صدای بانوان افغانستان را برای جهان بشنوانند.»

سونم لطیف یکی دیگر از فعالان حقوق بانوان گفت: «بانونی‌که بازداشت شده‌اند، آنان کدام فعالیت ضد حکومتی و امنیتی نداشته‌اند، فقط خواست آنان این بود که زنان و دختران افغان درس بخوانند.»

پس از روی‌کار آمدن دوباره امارت اسلامی در کشور، شماری از بانوان در پایتخت و ولایت‌های دیگر به جاده‌ها برآمدند و با راه‌اندازی اعتراض‌ها خواستار دست‌رسی بانون به حق آموزش و کار در کشور شدند.

نگرانی دیدبان حقوق بشر از بازداشت‌ بانوان و پاسخ امارت اسلامی

اما امارت اسلامی می‌گوید که شماری از بانوان به هدف جلوگیری از عملی شدن برنامه‌های خارجی و حفظ امنیت عامه، بازداشت شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

دیدبان حقوق بشر با ابراز نگرانی از وضعیت موجود در برابر بانوان معترض در افغانستان، گفته است که بازداشت، تهدید و سرکوب بانوان هنوز هم ادامه دارد.

دیدبان حقوق بشر در گزارشی که نشر کرده، از ادامه در بند ماندن بانوان معترض از جمله ژولیا پارسی، منیژه صدیقی، ندا پروانی و پریسا آزاده ابراز نگرانی کرده است.

هیدر بار، معاون دیدبان حقوق بشر گفته است: «دیدبان حقوق بشر گزارشی مبنی بر این‌که طالبان به بازداشت خودسرانه و سرکوب بانون در افغانستان ادامه می‌دهند، نشر کرد، ما به‌گونه‌ی مشخص چهار بانویی را می‌شناسیم که در حال حاضر در بند طالبان هستند. ما این حقیقت را نیز بیان کردیم که شماری بانوان بازداشت شده بیشتر از این هستند و خبر بازداشت بسیاری از بانوان هیچ‌گاهی پوشش رسانه‌ای نداشته است، به این دلیل پوشش رسانه‌ای نداشته که خانواده‌های آنان بسیار وحشت‌زده و ترسانده شده‌اند. به همین دلیل آنان خاموش مانده‌اند.»

اما امارت اسلامی می‌گوید که شماری از بانوان به هدف جلوگیری از عملی شدن برنامه‌های خارجی و حفظ امنیت عامه، بازداشت شده‌اند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفت: «توقیف به این معنا نیست که ما صدای کسی را خاموش می‌کنیم یا با کسی ظلم و تجاوز می‌شود؛ بل به خاطر حفظ امنیت عامه و عدم عملی شدن دسیسه‌های بیرونی در افغانستان است.»

با این حال، برخی از فعالان حقوق بانوان خواستار رهایی بانوان معترض هستند.

هویدا حدیث، فعال حقوق بانوان به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «هدف فعالان عرصه حقوق بانوان و کسانی‌که به جاده‌ها ریختند، این بود که بتوانند صدای بانوان افغانستان را برای جهان بشنوانند.»

سونم لطیف یکی دیگر از فعالان حقوق بانوان گفت: «بانونی‌که بازداشت شده‌اند، آنان کدام فعالیت ضد حکومتی و امنیتی نداشته‌اند، فقط خواست آنان این بود که زنان و دختران افغان درس بخوانند.»

پس از روی‌کار آمدن دوباره امارت اسلامی در کشور، شماری از بانوان در پایتخت و ولایت‌های دیگر به جاده‌ها برآمدند و با راه‌اندازی اعتراض‌ها خواستار دست‌رسی بانون به حق آموزش و کار در کشور شدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره