Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مجاهد: در مدرسه‌ها علوم دینی و بخش‌های از علوم عصری تدریس می‌شود

امارت اسلامی در واکنش به سخنان رییس یوناما گفته است که عقاید اسلامی، علوم ساینسی، ریاضیات و تاریخ در مدرسه‌ها آموزش داده می‌شود.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی، نگرانی کشورها و نهادهای جهانی را در باره وجود مدرسه‌ها در کشور بی‌جا می‌خواند و از آنان می‌خواهد که در این زمینه نگرانی نداشته باشند.

آقای مجاهد گفت: «در مدارس دینی و مدارس تمامش یک نصاب واحد را دارد. در امارت اسلامی؛ معمولن بیش‌تر تعلیمات دینی می‌باشند، علم تفسیر، علم احادیث، علم فقه و علم عقاید اسلامی و هم‌چنان علم تاریخ و دیگر بخش‌هایی از تعلیمات عصری را هم دارد.»

رزا اوتونبایوا نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان روز پیش در یک نشست خبری در باره چگونگی تدریس در مدرسه‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده و افزود بود که یوناما باید در باره حضور دختران در مدرسه‌های دینی نظارت داشته باشد.

خانم اوتونباویا گفته بود: «اما در باره مدرسه باید بگویم که هر تعداد نفر که امکانش باشد، را آموزش داده می‌توانند و در باره مدرسه که امروز صحبت کردم، بخاطر این بود که بیشتر دختران به مدرسه‌ها می‌روند و این خیلی مشکل است تا مشخص شود که در آن‌جا چه می‌شود، بلی این وظیفه ماست که نظارت کنیم و بدانیم که در آنجا چه می‌گذرد.»

او در ادامه همچنان گفته است که کمک‌ها به افغانستان نباید سیاسی شود.

رزا اوتونبایوا گفت: «امروز نیمی از جمعیت افغانستان گرسنه هستند و ما کمک کافی برای زمستان نداریم که این خود یک مشکل بزرگ است و اگر ما این همکاری‌ها را هم سیاسی کنیم پس چه خواهد شد؟ تمام کودکان دچار سوءتغذیه هستند، بسیاری مردم بی‌کار هستند و ۵۰۰هزار نفر از پاکستان برگشت داده شده‌اند. من هیچ دلیلی برای سیاسی‌سازی کمک‌ها نمی‌بینم.»

معاون دید‌بان حقوق بشر در واکنش به گزارش‌های آموزش دختران در مدرسه‌های دینی، گفته است که این مدرسه‌ها جایگزین قابل قبول برای مکتب‌های دولتی نیستند.

مسوولان برخی مدرسه‌های دینی پیش از این گفته‌اند که شمار دختران در مدرسه‌ها تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. به گفته‌ی آنان، دختران پس از مسدود ماندن مکتب‌ها به فراگیری علوم دینی رو آورده‌اند.

مجاهد: در مدرسه‌ها علوم دینی و بخش‌های از علوم عصری تدریس می‌شود

رزا اوتونبایوا نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان روز پیش در یک نشست خبری در باره چگونگی تدریس در مدرسه‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی در واکنش به سخنان رییس یوناما گفته است که عقاید اسلامی، علوم ساینسی، ریاضیات و تاریخ در مدرسه‌ها آموزش داده می‌شود.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی، نگرانی کشورها و نهادهای جهانی را در باره وجود مدرسه‌ها در کشور بی‌جا می‌خواند و از آنان می‌خواهد که در این زمینه نگرانی نداشته باشند.

آقای مجاهد گفت: «در مدارس دینی و مدارس تمامش یک نصاب واحد را دارد. در امارت اسلامی؛ معمولن بیش‌تر تعلیمات دینی می‌باشند، علم تفسیر، علم احادیث، علم فقه و علم عقاید اسلامی و هم‌چنان علم تاریخ و دیگر بخش‌هایی از تعلیمات عصری را هم دارد.»

رزا اوتونبایوا نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان روز پیش در یک نشست خبری در باره چگونگی تدریس در مدرسه‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده و افزود بود که یوناما باید در باره حضور دختران در مدرسه‌های دینی نظارت داشته باشد.

خانم اوتونباویا گفته بود: «اما در باره مدرسه باید بگویم که هر تعداد نفر که امکانش باشد، را آموزش داده می‌توانند و در باره مدرسه که امروز صحبت کردم، بخاطر این بود که بیشتر دختران به مدرسه‌ها می‌روند و این خیلی مشکل است تا مشخص شود که در آن‌جا چه می‌شود، بلی این وظیفه ماست که نظارت کنیم و بدانیم که در آنجا چه می‌گذرد.»

او در ادامه همچنان گفته است که کمک‌ها به افغانستان نباید سیاسی شود.

رزا اوتونبایوا گفت: «امروز نیمی از جمعیت افغانستان گرسنه هستند و ما کمک کافی برای زمستان نداریم که این خود یک مشکل بزرگ است و اگر ما این همکاری‌ها را هم سیاسی کنیم پس چه خواهد شد؟ تمام کودکان دچار سوءتغذیه هستند، بسیاری مردم بی‌کار هستند و ۵۰۰هزار نفر از پاکستان برگشت داده شده‌اند. من هیچ دلیلی برای سیاسی‌سازی کمک‌ها نمی‌بینم.»

معاون دید‌بان حقوق بشر در واکنش به گزارش‌های آموزش دختران در مدرسه‌های دینی، گفته است که این مدرسه‌ها جایگزین قابل قبول برای مکتب‌های دولتی نیستند.

مسوولان برخی مدرسه‌های دینی پیش از این گفته‌اند که شمار دختران در مدرسه‌ها تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. به گفته‌ی آنان، دختران پس از مسدود ماندن مکتب‌ها به فراگیری علوم دینی رو آورده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره