Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش شمار دختران در مدرسه‌های دینی در کشور

مسوولان برخی مدرسه‌های دینی می‌گویند که شمار دختران در مدرسه‌ها تا پنجاه درصد افزایش یافته است.

به گفته‌ی این مسوولان، دختران پس از مسدود ماندن مکتب‌ها به فراگیری علوم دینی رو آورده‌اند.

شبانه، استاد یک مدرسه به طلوع‌نیوز گفت: «آماری که از شاگردان است، بیشتر شده. ما خوش به این هستیم که همین خدمات را می‌توانیم به دختران عرضه ‌کنیم.»

طارق، استاد در یکی از مدرسه‌های دینی در کابل گفت: «بعد از این که مکاتب به روی دختران بسته شده، شاگردان اناث تقریبا پنجاه فیصد افزایش پیدا کرده. در ارتباط به محدودیت دختران در قسمت درس خواندن شأن در مدارس هیچ محدودیت وضع نشده است.»

انجیلا که همزمان با بسته شدن دانشگاه‌ها به روی دختران، سال ششم دانشگاه را در رشته پزشکی سپری می‌کرد، حالا به مدرسه می‌رود.

انجیلا به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «تعلیم بالای هر فرد مسلمان فرض است. بالای زن و مرد فرض است. باید مدارس، مکاتب و دانشگاه‌ها را به روی دختران باز کنند تا دختران بتوانند به تعلیم خود ادامه بدهند.»

شمار دیگر از دختران دانش‌جو و دانش‌آموز خواهان بازگشایی دروازه مکتب‌ها و دانشگاه‌ها هستند.

مقدس، دانش‌آموز گفت: «مکتب جایی است که بر علاوه مضامین ساینسی، مضامین دینی را می‌خوانیم و مدرسه جایی است که جز مضامین دینی دیگر مضامین را نمی‌توانیم بخوانیم.»

مریم یکی دیگر از دانش‌آموزان می‌گوید: «خواست ما از امارت اسلامی این است که دروازه مکاتب را به روی دختران باز کند.»

کریم الله آخندزاده، معین وزارت معارف می‌گوید که هم اکنون ۱۴هزار مدرسه دینی با حضور بیش از ۳۳۰هزار دانش‌آموز پسر و دختر در ولایت‌های گوناگون فعالیت دارند. کریم الله آخندزاده گفت: «در محموع ۱۴هزار مدرسه دینی در سیستم احصایوی وزارت معارف ثبت شده است.»

در همین حال، برخی از فعالان حقوق زن از برخورد دوگانه امارت اسلامی با زنان و دختران در کشور انتقاد می‌کنند. آنان می‌گویند که حکومت سرپرست باید ممنوعیت‌ها را از میان بردارد.

ثریا پیکان، فعال حقوق زن گفت: «امارت اسلامی باید دختران را اجازه بدهند تا همرای مضامین دینی، علوم مدرن را نیز بخوانند و دروازه مکاتب و دانشگاه را باز کنند.»

این در حالی‌ست که بیش از ۷۰۰ روز از بسته ماندن دروازه مکتب‌ها و بیش از ۲۳۰ روز از بسته ماندن دروازه دانشگاه‌ها به روی دختران می‌گذرد.

افزایش شمار دختران در مدرسه‌های دینی در کشور

شمار دیگر از دختران دانش‌جو و دانش‌آموز خواهان بازگشایی دروازه مکتب‌ها و دانشگاه‌ها هستند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان برخی مدرسه‌های دینی می‌گویند که شمار دختران در مدرسه‌ها تا پنجاه درصد افزایش یافته است.

به گفته‌ی این مسوولان، دختران پس از مسدود ماندن مکتب‌ها به فراگیری علوم دینی رو آورده‌اند.

شبانه، استاد یک مدرسه به طلوع‌نیوز گفت: «آماری که از شاگردان است، بیشتر شده. ما خوش به این هستیم که همین خدمات را می‌توانیم به دختران عرضه ‌کنیم.»

طارق، استاد در یکی از مدرسه‌های دینی در کابل گفت: «بعد از این که مکاتب به روی دختران بسته شده، شاگردان اناث تقریبا پنجاه فیصد افزایش پیدا کرده. در ارتباط به محدودیت دختران در قسمت درس خواندن شأن در مدارس هیچ محدودیت وضع نشده است.»

انجیلا که همزمان با بسته شدن دانشگاه‌ها به روی دختران، سال ششم دانشگاه را در رشته پزشکی سپری می‌کرد، حالا به مدرسه می‌رود.

انجیلا به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «تعلیم بالای هر فرد مسلمان فرض است. بالای زن و مرد فرض است. باید مدارس، مکاتب و دانشگاه‌ها را به روی دختران باز کنند تا دختران بتوانند به تعلیم خود ادامه بدهند.»

شمار دیگر از دختران دانش‌جو و دانش‌آموز خواهان بازگشایی دروازه مکتب‌ها و دانشگاه‌ها هستند.

مقدس، دانش‌آموز گفت: «مکتب جایی است که بر علاوه مضامین ساینسی، مضامین دینی را می‌خوانیم و مدرسه جایی است که جز مضامین دینی دیگر مضامین را نمی‌توانیم بخوانیم.»

مریم یکی دیگر از دانش‌آموزان می‌گوید: «خواست ما از امارت اسلامی این است که دروازه مکاتب را به روی دختران باز کند.»

کریم الله آخندزاده، معین وزارت معارف می‌گوید که هم اکنون ۱۴هزار مدرسه دینی با حضور بیش از ۳۳۰هزار دانش‌آموز پسر و دختر در ولایت‌های گوناگون فعالیت دارند. کریم الله آخندزاده گفت: «در محموع ۱۴هزار مدرسه دینی در سیستم احصایوی وزارت معارف ثبت شده است.»

در همین حال، برخی از فعالان حقوق زن از برخورد دوگانه امارت اسلامی با زنان و دختران در کشور انتقاد می‌کنند. آنان می‌گویند که حکومت سرپرست باید ممنوعیت‌ها را از میان بردارد.

ثریا پیکان، فعال حقوق زن گفت: «امارت اسلامی باید دختران را اجازه بدهند تا همرای مضامین دینی، علوم مدرن را نیز بخوانند و دروازه مکاتب و دانشگاه را باز کنند.»

این در حالی‌ست که بیش از ۷۰۰ روز از بسته ماندن دروازه مکتب‌ها و بیش از ۲۳۰ روز از بسته ماندن دروازه دانشگاه‌ها به روی دختران می‌گذرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره