Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزیر انرژی ایران: در صورت عدم تخصیص حق‌آبه از راه قانونی پی‌گیری می‌کنیم

علی‌اکبر محرابیان وزیر انرژی ایران می‌گوید که اگر طالبان به تعهدات خود درباره تخصیص حق‌آبه ایران عمل نکند ایران از ابزارهای قانونی و حقوقی استفاده خواهد کرد.

به گزارش رسانه‌های ایرانی علی‌اکبر محرابیان هم‌چنین گفته که پی‌گیری حق‌آبه ایران از دریای هلمند، هنوز از اولویت‌های این وزارت است.

وزیر انرژی ایران تصریح کرده است: «بارش‌های اخیر سبب رهاسازی حق‌آبه ما شود و اگر نشد براساس قوانین بین‌المللی پی‌گیری خواهیم کرد.»

اما ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی می‌گوید که حکومت سرپرست متعهد به معاهده ۱۳۵۱است، اما خشک‌سالی در افغانستان باید مد نظر گرفته شود.

سخن‌گوی امارت اسلامی افزود: «در عموم ما با ایران تعهد داریم در این مورد همان چیزی که در ۱۳۵۱ به امضا رسید قابل تعمیل است. ولی خشک‌سالی را هم باید مد نظر بگیریم که افغانستان فعلا با خشک‌سالی مواجه است و خشک‌سالی تنها در ایران نه بل در تمام منطقه از خشک‌سالی رنج می‌برد.»

با این حال، برخی از آگاهان مسایل آب می‌گویند که بر اساس معاهده که میان افغانستان و ایران صورت گرفته  باید حق‌آبه ایران تحویل داده شود.

آنان می‌افزایند که اگر ایران و افغانستان در مورد معاهده آب هلمند به توافق نرسند موضوع به حقوق بین‌المللی راجع خواهد شد.

داکتر نجیب‌الله سدید پژوهش‌گر منابع آب و محیط زیست گفت: «به اساس معاهده که بین افغانستان و ایران موجود است اگر به اثر بارندگی‌های اخیر در دهراوود جریان به صد رسیده باشد به اساس او جریان در حقیقت حق‌آبه ایران باید محاسبه شود و این وقت سال بهترین وقت سال است حق‌آبه ایران و پایین دست نیمروز تحویل داده شود.»

پیش از این نیز علی اکبر محرابیان وزیر انرژی  ایران گفته بود که کشوراش به هیچ وجه از حق‌آبه ایران از دریای هلمند کوتاه نخواهد آمد.

وزیر انرژی ایران: در صورت عدم تخصیص حق‌آبه از راه قانونی پی‌گیری می‌کنیم

با این حال برخی از آگاهان مسایل آب می‌گویند که بر اساس معاهده که میان افغانستان و ایران صورت گرفته  باید حق‌آبه ایران تحویل داده شود.

تصویر بندانگشتی

علی‌اکبر محرابیان وزیر انرژی ایران می‌گوید که اگر طالبان به تعهدات خود درباره تخصیص حق‌آبه ایران عمل نکند ایران از ابزارهای قانونی و حقوقی استفاده خواهد کرد.

به گزارش رسانه‌های ایرانی علی‌اکبر محرابیان هم‌چنین گفته که پی‌گیری حق‌آبه ایران از دریای هلمند، هنوز از اولویت‌های این وزارت است.

وزیر انرژی ایران تصریح کرده است: «بارش‌های اخیر سبب رهاسازی حق‌آبه ما شود و اگر نشد براساس قوانین بین‌المللی پی‌گیری خواهیم کرد.»

اما ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی می‌گوید که حکومت سرپرست متعهد به معاهده ۱۳۵۱است، اما خشک‌سالی در افغانستان باید مد نظر گرفته شود.

سخن‌گوی امارت اسلامی افزود: «در عموم ما با ایران تعهد داریم در این مورد همان چیزی که در ۱۳۵۱ به امضا رسید قابل تعمیل است. ولی خشک‌سالی را هم باید مد نظر بگیریم که افغانستان فعلا با خشک‌سالی مواجه است و خشک‌سالی تنها در ایران نه بل در تمام منطقه از خشک‌سالی رنج می‌برد.»

با این حال، برخی از آگاهان مسایل آب می‌گویند که بر اساس معاهده که میان افغانستان و ایران صورت گرفته  باید حق‌آبه ایران تحویل داده شود.

آنان می‌افزایند که اگر ایران و افغانستان در مورد معاهده آب هلمند به توافق نرسند موضوع به حقوق بین‌المللی راجع خواهد شد.

داکتر نجیب‌الله سدید پژوهش‌گر منابع آب و محیط زیست گفت: «به اساس معاهده که بین افغانستان و ایران موجود است اگر به اثر بارندگی‌های اخیر در دهراوود جریان به صد رسیده باشد به اساس او جریان در حقیقت حق‌آبه ایران باید محاسبه شود و این وقت سال بهترین وقت سال است حق‌آبه ایران و پایین دست نیمروز تحویل داده شود.»

پیش از این نیز علی اکبر محرابیان وزیر انرژی  ایران گفته بود که کشوراش به هیچ وجه از حق‌آبه ایران از دریای هلمند کوتاه نخواهد آمد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره