Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افغانستان؛ محور گفت‌وگوها در نشست‌های جهانی در ۱۴۰۲

بیش از بیست نشست جهانی در سال ۱۴۰۲ خورشیدی پیرامون افغانستان برگزار شد که نماینده امارت اسلامی در بسیاری این نشست‌ها حضور نداشت. 

تشکیل حکومت فراگیر، کار گرفته نشدن از خاک افغانستان ضد کشورهای دیگر، پیکار با مواد مخدر و رعایت حقوق بشری به‌ویژه حقوق زنان و دختران از خواست‌های بودند که به شکل پی‌هم در این نشست‌ها مطرح شدند؛ خواست‌های که به باور امارت اسلامی، همه در افغانستان رعایت شده‌اند. 

نشست اتحادیه اروپا - آسیای مرکزی در قزاقستان، نشست مجمع اسلو در ناروی، نشست شانگهای به میزبانی هند، نشست آستانه در قزاقستان، نشست سمرقند در ازبیکستان، نشست فارمت مسکو در کازان و نشست امنیتی هرات در تاجیکستان از نشست‌های مهم پیرامون افغانستان بودند.

آصف علی درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در یکی از این نشست‌ها در پیوند به صلح در افغانستان گفته است: «پاکستان باور دارد که با انجام تعامل با مقام‌های کنونی افغانستان می‌توانیم به آوردن صلح به این کشور و آرامش مردم افغانستان کمک کنیم.»

نماینده امارت اسلامی در برخی از این نشست‌ها از جمله فارمت مسکو، مجمع اسلو و سمرقند حضور داشت.

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در یکی از این نشست‌ها گفت: «کشور من، افغانستان پس از بیشتر از چهار دهه تهاجم‌های کشورهای بیگانه، جنگ و هرج و مرج، وقتی به‌سوی امنیت و ثبات گام بر می‌دارد با به کارگیری حقوق بشر مورد تحریم‌ها قرار می‌گیرد.»

در کنار این نشست‌ها، نشست‌های مخالفان سیاسی امارت اسلامی نیز در بیرون از کشور برگزار شد که اوضاع افغانستان در بُعدهای مختلف در این نشست‌ها به بحث گرفته شد. نشست "افغانستان میان گذشته و آینده" در مسکو و نشست ویانا در اتریش از نشست‌های مهم مخالفان سیاسی امارت اسلامی در این سال بودند.

برگزاری این نشست‌ها خالی از واکنش هم نبودند. برخی از مقام‌های حکومت سرپرست از جمله شیرمحمد عباس ستانکزی معین سیاسی وزارت خارجه و مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع برگزاری همچون نشست‌ها در بیرون از کشور را مغرضانه و دسیسه‌ای در برابر افغانستان خواندند.

نشست اول دوحه پیرامون اوضاع افغانستان در بیستم ماه قوس برگزار شد. در این نشست که دو روز ادامه داشت، درباره مسایل مهم از جمله حقوق بشر در کشور گفت‌وگو صورت گرفت.

نشست دوم دوحه هم در ماه دلو برگزار شد. قرار بود در این نشست نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای تطبیق توصیه‌های ارزیابی مستقل هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد به هدف ادغام دوباره افغانستان به سازمان ملل متحد برگزیده شود؛ اما انتونیو گوترش در پایان این نشست افزود که برای تعیین این نماینده با "طالبان" نیز رای‌زنی خواهند کرد؛ مساله‌ی که تا هنوز ناروشن باقی مانده است.

آقای گوترش در پایان این نشست به خبرنگاران گفت: «ما افغانستانی می‌خواهیم که با خود و همسایه‌های خود در صلح باشد و افغانستانی می‌خواهیم که قادر به تعهدات بین‌المللی باشد و بتواند تعهدات بین‌المللی را برآورده سازد.»

شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در ۱۴۰۲ دست‌کم هفت نشست درباره افغانستان برگزار کرد.

نشست شورای امنیت درباره ارزیابی مستقلانه‌ هماهنگ‌کننده ویژه‌ سازمان ملل متحد در ماه قوس، نشست شورای امنیت درباره نتایج نشست دوحه و تعیین نماینده ویژه در ماه حوت، نشست شورای امنیت درباره گزارش سه ماهه دبیرکل سازمان ملل متحد در ماه حوت، نشست بعدی شورای امنیت درباره تمدید ماموریت یوناما، نشست شورای امنیت درباره تمدید ماموریت گروه نظارت بر تحریم‌ها بر امارت اسلامی، نشست شورای امنیت درباره کودکان و درگیری‌های افغانستان و نشست شورای امنیت درباره داعش و افغانستان در این مدت برگزار شدند.
 
با این وجود، این نشست‌ها نتوانست راه‌گشایی برای چالش‌های کنونی افغانستان باشد.

افغانستان؛ محور گفت‌وگوها در نشست‌های جهانی در ۱۴۰۲

نماینده امارت اسلامی در برخی از این نشست‌ها از جمله فارمت مسکو، مجمع اسلو و سمرقند حضور داشت.

تصویر بندانگشتی

بیش از بیست نشست جهانی در سال ۱۴۰۲ خورشیدی پیرامون افغانستان برگزار شد که نماینده امارت اسلامی در بسیاری این نشست‌ها حضور نداشت. 

تشکیل حکومت فراگیر، کار گرفته نشدن از خاک افغانستان ضد کشورهای دیگر، پیکار با مواد مخدر و رعایت حقوق بشری به‌ویژه حقوق زنان و دختران از خواست‌های بودند که به شکل پی‌هم در این نشست‌ها مطرح شدند؛ خواست‌های که به باور امارت اسلامی، همه در افغانستان رعایت شده‌اند. 

نشست اتحادیه اروپا - آسیای مرکزی در قزاقستان، نشست مجمع اسلو در ناروی، نشست شانگهای به میزبانی هند، نشست آستانه در قزاقستان، نشست سمرقند در ازبیکستان، نشست فارمت مسکو در کازان و نشست امنیتی هرات در تاجیکستان از نشست‌های مهم پیرامون افغانستان بودند.

آصف علی درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در یکی از این نشست‌ها در پیوند به صلح در افغانستان گفته است: «پاکستان باور دارد که با انجام تعامل با مقام‌های کنونی افغانستان می‌توانیم به آوردن صلح به این کشور و آرامش مردم افغانستان کمک کنیم.»

نماینده امارت اسلامی در برخی از این نشست‌ها از جمله فارمت مسکو، مجمع اسلو و سمرقند حضور داشت.

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در یکی از این نشست‌ها گفت: «کشور من، افغانستان پس از بیشتر از چهار دهه تهاجم‌های کشورهای بیگانه، جنگ و هرج و مرج، وقتی به‌سوی امنیت و ثبات گام بر می‌دارد با به کارگیری حقوق بشر مورد تحریم‌ها قرار می‌گیرد.»

در کنار این نشست‌ها، نشست‌های مخالفان سیاسی امارت اسلامی نیز در بیرون از کشور برگزار شد که اوضاع افغانستان در بُعدهای مختلف در این نشست‌ها به بحث گرفته شد. نشست "افغانستان میان گذشته و آینده" در مسکو و نشست ویانا در اتریش از نشست‌های مهم مخالفان سیاسی امارت اسلامی در این سال بودند.

برگزاری این نشست‌ها خالی از واکنش هم نبودند. برخی از مقام‌های حکومت سرپرست از جمله شیرمحمد عباس ستانکزی معین سیاسی وزارت خارجه و مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع برگزاری همچون نشست‌ها در بیرون از کشور را مغرضانه و دسیسه‌ای در برابر افغانستان خواندند.

نشست اول دوحه پیرامون اوضاع افغانستان در بیستم ماه قوس برگزار شد. در این نشست که دو روز ادامه داشت، درباره مسایل مهم از جمله حقوق بشر در کشور گفت‌وگو صورت گرفت.

نشست دوم دوحه هم در ماه دلو برگزار شد. قرار بود در این نشست نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای تطبیق توصیه‌های ارزیابی مستقل هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد به هدف ادغام دوباره افغانستان به سازمان ملل متحد برگزیده شود؛ اما انتونیو گوترش در پایان این نشست افزود که برای تعیین این نماینده با "طالبان" نیز رای‌زنی خواهند کرد؛ مساله‌ی که تا هنوز ناروشن باقی مانده است.

آقای گوترش در پایان این نشست به خبرنگاران گفت: «ما افغانستانی می‌خواهیم که با خود و همسایه‌های خود در صلح باشد و افغانستانی می‌خواهیم که قادر به تعهدات بین‌المللی باشد و بتواند تعهدات بین‌المللی را برآورده سازد.»

شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در ۱۴۰۲ دست‌کم هفت نشست درباره افغانستان برگزار کرد.

نشست شورای امنیت درباره ارزیابی مستقلانه‌ هماهنگ‌کننده ویژه‌ سازمان ملل متحد در ماه قوس، نشست شورای امنیت درباره نتایج نشست دوحه و تعیین نماینده ویژه در ماه حوت، نشست شورای امنیت درباره گزارش سه ماهه دبیرکل سازمان ملل متحد در ماه حوت، نشست بعدی شورای امنیت درباره تمدید ماموریت یوناما، نشست شورای امنیت درباره تمدید ماموریت گروه نظارت بر تحریم‌ها بر امارت اسلامی، نشست شورای امنیت درباره کودکان و درگیری‌های افغانستان و نشست شورای امنیت درباره داعش و افغانستان در این مدت برگزار شدند.
 
با این وجود، این نشست‌ها نتوانست راه‌گشایی برای چالش‌های کنونی افغانستان باشد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره