Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

غنی پایان آتش‌بس یک جانبۀ حکومت در برابر طالبان را اعلام کرد

رییس‌جمهورغنی، پیش از چاشت روز شنبه (۹سرطان) در یک نشست خبری در ارگ ریاست‌جمهوری، پایان آتش‌بس یک‌جانبۀ حکومت افغانستان با طالبان را اعلام کرد.

آقای غنی، گفت که پس از این نیروهای دولتی اجازه‌ی راه‌اندازی عملیات را دارند: «آتش‌بس به‌پایان رسید و نیروهای افغان می‌توانند که عملیات را راه‌اندازی کنند.»

آقای غنی بیان داشت که اعلام آتش‌بس و نیز تمدید آن، نتایج مثبت داشت و مردم افغانستان از آن استقبال کردند و بسیاری‌از طالبان نیز از جنگ خسته‌اند و صلح می‌خواهند.

به‌گفته‌ی آقای غنی، پیش‌از اعلام آتش‌بس، حکومت افغانستان در یک بن‌بست به‌سر می‌برد و پس‌از اعلام این آتش‌بس، این بن‌بست شکسته شد.

او، با اشاره به نشست شانگ‌های، گفت که در این نشست همه بر به‌میان‌آمدن صلح در افغانستان، تأکید داشتند.

رییس‌جمهور، در ادامه‌ی سخنانش گفت که در روند صلح معامله نخواهد شد. او اطمینان داد که پیمان صلح، به‌گونه‌ی پنهانی بسته نمی‌شود.

آقای غنی، در پاسخ به این پرسش که آیا حکومت افغانستان مناطقی را به طالبان واگذار می‌کند یا خیر، گفت: «سپردن مناطق امن، طرح حکومت نیست و نه در این باره اجماع سیاسی وجود دارد. حکومت یک حکومت است و ما هیچ منطقه‌یی را به کسی نمی‌سپاریم.»

در پایان، آقای غنی گفت که گفت‌وگوها ادامه می‌یابند و در این زمینه، پیش‌رفت نیاز است.

این در حالی است که حکومت افغانستان به‌مناسبت فراه رسیدن عید رمضان، هفت روز را در برابر طالبان آتش‌بس اعلام کرد که پس از آن، گروه طالبان نیز سه‌روز عید را آتش‌بس کردند.

اما در آستانه‌ی پایان آتش‌بس طالبان، رییس‌جمهورغنی بار دیگر آتش‌بس را یک جانبه برای ده‌روز تمدید کرد و از طالبان نیز خواست که آتش‌بس‌شان را تمدید کنند – درخواستی‌که ازسوی گروه طالبان پاسخی نیافت – جنگجویان این گروه حمله‌های‌شان بر نیروهای امنیتی را ازسرگرفتند.

غنی پایان آتش‌بس یک جانبۀ حکومت در برابر طالبان را اعلام کرد

«سپردن مناطق امن، طرح حکومت نیست و نه در این باره اجماع سیاسی وجود دارد. حکومت یک حکومت است و ما هیچ منطقه‌یی را به کسی نمی‌سپاریم.»

Thumbnail

رییس‌جمهورغنی، پیش از چاشت روز شنبه (۹سرطان) در یک نشست خبری در ارگ ریاست‌جمهوری، پایان آتش‌بس یک‌جانبۀ حکومت افغانستان با طالبان را اعلام کرد.

آقای غنی، گفت که پس از این نیروهای دولتی اجازه‌ی راه‌اندازی عملیات را دارند: «آتش‌بس به‌پایان رسید و نیروهای افغان می‌توانند که عملیات را راه‌اندازی کنند.»

آقای غنی بیان داشت که اعلام آتش‌بس و نیز تمدید آن، نتایج مثبت داشت و مردم افغانستان از آن استقبال کردند و بسیاری‌از طالبان نیز از جنگ خسته‌اند و صلح می‌خواهند.

به‌گفته‌ی آقای غنی، پیش‌از اعلام آتش‌بس، حکومت افغانستان در یک بن‌بست به‌سر می‌برد و پس‌از اعلام این آتش‌بس، این بن‌بست شکسته شد.

او، با اشاره به نشست شانگ‌های، گفت که در این نشست همه بر به‌میان‌آمدن صلح در افغانستان، تأکید داشتند.

رییس‌جمهور، در ادامه‌ی سخنانش گفت که در روند صلح معامله نخواهد شد. او اطمینان داد که پیمان صلح، به‌گونه‌ی پنهانی بسته نمی‌شود.

آقای غنی، در پاسخ به این پرسش که آیا حکومت افغانستان مناطقی را به طالبان واگذار می‌کند یا خیر، گفت: «سپردن مناطق امن، طرح حکومت نیست و نه در این باره اجماع سیاسی وجود دارد. حکومت یک حکومت است و ما هیچ منطقه‌یی را به کسی نمی‌سپاریم.»

در پایان، آقای غنی گفت که گفت‌وگوها ادامه می‌یابند و در این زمینه، پیش‌رفت نیاز است.

این در حالی است که حکومت افغانستان به‌مناسبت فراه رسیدن عید رمضان، هفت روز را در برابر طالبان آتش‌بس اعلام کرد که پس از آن، گروه طالبان نیز سه‌روز عید را آتش‌بس کردند.

اما در آستانه‌ی پایان آتش‌بس طالبان، رییس‌جمهورغنی بار دیگر آتش‌بس را یک جانبه برای ده‌روز تمدید کرد و از طالبان نیز خواست که آتش‌بس‌شان را تمدید کنند – درخواستی‌که ازسوی گروه طالبان پاسخی نیافت – جنگجویان این گروه حمله‌های‌شان بر نیروهای امنیتی را ازسرگرفتند.

هم‌رسانی کنید