Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

امریکاو پاکستان پشتیبانی شان را از اعلام آتش‌بس حکومت اعلام کردند

ایالات متحده امریکا روز دوشنبه (۲۹ اسد) پشتیبانی‌اش را ازآتش‌بس مشروط حکومت افغانستان با طالبان اعلام کرد.    

وزارت خارجۀ ایالات متحده با نشر اعلامیه‌یی می‌گوید که آتش‌بس گذشته درافغانستان نشان داد که مردم آن کشور به گونه جدی خواهان پایان جنگ استند و واشنگتن امیدوار است تا آتش‌بس بعدی، افغانستان را بیشتر به سوی یک امنیت پایدار، نزدیکتر سازد.

وزارت خارجه امریکا گفت که ایالات متحده و شرکای بین‌المللی آن از این ابتکار مردم و حکومت افغانستان حمایت می کنند و از طالبان می‌خواهند که این گروه نیز آتش‌بس اعلام کند.

دراعلامیه آمده‌است که واشنگتن آماده پشتیبانی، تسهیل و شرکت در گفت‌وگوهای رور در روی حکومت افغانستان و طالبان است.

اعلامیه همچنان تاکید دارد که هیچ مانعی برای گفت‌وگوها وجود ندارد و زمان صلح فرا رسیده‌است.

درهمین حال وزارت خارجه پاکستان نیز اعلام کرده است که اسلام آباد از تمام تلاش‌ها که در دستیابی به ثبات پایدار و صلح پایدار در افغانستان کمک می‌کند، ابراز  پشتیبانی می‌کند.

محمد فیصل، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان دریک خبرنامه گفته است که پاکستان عید قربان را به عنوان یک مناسبت خوب برای همه احزاب برای تعهد به آتش بس میداند.

فیصل در  ادامه گفت است که :« مردم افغانستان این ابتکار را مستحق بودند. "با توجه به روز استقلال افغانستان، اعلام آتش‌بس اهمیت بیشتری دارد.»

این درحالی است که، در آستانۀ عید قربان، رییس‌جمهور غنی در برابر طالبان آتش‌بس مشروط سه ماهه اعلام کرد. این آتش‌بس از امروز دوشنبه (۲۹ اسد) شروع می‌شود و تا میلادالنبی ادامه می‌یابد.

امریکاو پاکستان پشتیبانی شان را از اعلام آتش‌بس حکومت اعلام کردند

وزارت خارجه پاکستان نیز اعلام کرده است که اسلام آباد از تمام تلاش‌ها که در دستیابی به ثبات پایدار و صلح پایدار در افغانستان کمک می‌کند.

Thumbnail

ایالات متحده امریکا روز دوشنبه (۲۹ اسد) پشتیبانی‌اش را ازآتش‌بس مشروط حکومت افغانستان با طالبان اعلام کرد.    

وزارت خارجۀ ایالات متحده با نشر اعلامیه‌یی می‌گوید که آتش‌بس گذشته درافغانستان نشان داد که مردم آن کشور به گونه جدی خواهان پایان جنگ استند و واشنگتن امیدوار است تا آتش‌بس بعدی، افغانستان را بیشتر به سوی یک امنیت پایدار، نزدیکتر سازد.

وزارت خارجه امریکا گفت که ایالات متحده و شرکای بین‌المللی آن از این ابتکار مردم و حکومت افغانستان حمایت می کنند و از طالبان می‌خواهند که این گروه نیز آتش‌بس اعلام کند.

دراعلامیه آمده‌است که واشنگتن آماده پشتیبانی، تسهیل و شرکت در گفت‌وگوهای رور در روی حکومت افغانستان و طالبان است.

اعلامیه همچنان تاکید دارد که هیچ مانعی برای گفت‌وگوها وجود ندارد و زمان صلح فرا رسیده‌است.

درهمین حال وزارت خارجه پاکستان نیز اعلام کرده است که اسلام آباد از تمام تلاش‌ها که در دستیابی به ثبات پایدار و صلح پایدار در افغانستان کمک می‌کند، ابراز  پشتیبانی می‌کند.

محمد فیصل، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان دریک خبرنامه گفته است که پاکستان عید قربان را به عنوان یک مناسبت خوب برای همه احزاب برای تعهد به آتش بس میداند.

فیصل در  ادامه گفت است که :« مردم افغانستان این ابتکار را مستحق بودند. "با توجه به روز استقلال افغانستان، اعلام آتش‌بس اهمیت بیشتری دارد.»

این درحالی است که، در آستانۀ عید قربان، رییس‌جمهور غنی در برابر طالبان آتش‌بس مشروط سه ماهه اعلام کرد. این آتش‌بس از امروز دوشنبه (۲۹ اسد) شروع می‌شود و تا میلادالنبی ادامه می‌یابد.

هم‌رسانی کنید