تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

الیس ویلز: ثبات افغانستان در گفت‎وگو نهفته است نه در میدان جنگ!

معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی آوردن ثبات را در افغانستان وابسته به گفت وگوهای سیاسی می داند.

الیس ویلز، در یک گفت وگو با طلوع نیوز، بر ادامۀ فشارهای واشنگتن بر طالبان و پشتیبانی کشورش از نیروهای امنیتی افغانستان، تأکید می ورزد: «سرانجام، راه آوردن امنیت و ثبات در افغانستان، در گفت وگوهای سیاسی نهفته خواهد بود، نه در میدان جنگ! اما تا آن هنگام، ما به فشار آوردن بر طالبان ادامه خواهیم داد و از نیروهای امنیتی شجاع و دلیر افغانستان پشتیبانی خواهیم کرد.»

در همین حال، این مقام امریکایی، به فراز و نشیب ها در روابط میان واشنگتن و اسلام آباد، می پردازد و در این پیوند، راهبرد جنوب آسیای ایالات متحده امریکا را، فرصتی دیگر برای پاکستان می داند.

او می افزاید: «از دید ما، پاکستان این فرصت را دارد که با پشتیبانی از یک توافق مبتنی بر گفت وگو، منافع مشروعش را حفظ کند. ما راهبرد جنوب آسیا را، فرصتی برای پاکستان می بینیم. این که رییس جمهور تصمیم گرفت کمک های نظامی را به پاکستان، به حال تعلیق درآورد، نشان دهندۀ ناامیدی ما است. ما گواه تلاش های تهاجمی پاکستان برای مختل ساختن توانایی طالبان به ویژه از بهر فعالیت در این سوی مرز، نبوده ایم.»

در چنین اوضاع، کابل آماده می شود که راهبرد تازه اش را، در پیکار با هراس افگنی و نیز چگونگی تأمین صلح در کشور، با کشورهای دخیل در ماجرای افغانستان، به بحث بگیرد.

انتظار می رود که دومین نشست «روند کابل»، در آخرین روزهای ماه فبروری سال روان میلادی، برگزار  شود.

دور نخست این نشست، از بهر روشن ساختن سرنوشت گفت وگوهای صلح افغانستان، در ماه جوزای امسال، در کابل برگزار شده بود.

الیس ویلز: ثبات افغانستان در گفت‎وگو نهفته است نه در میدان جنگ!

این مقام امریکایی می گوید که راهبرد جنوب آسیای ایالات متحده امریکا، فرصتی برای پاکستان و دست یافتن این کشور به منافع مشروعش است.

تصویر بندانگشتی

معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی آوردن ثبات را در افغانستان وابسته به گفت وگوهای سیاسی می داند.

الیس ویلز، در یک گفت وگو با طلوع نیوز، بر ادامۀ فشارهای واشنگتن بر طالبان و پشتیبانی کشورش از نیروهای امنیتی افغانستان، تأکید می ورزد: «سرانجام، راه آوردن امنیت و ثبات در افغانستان، در گفت وگوهای سیاسی نهفته خواهد بود، نه در میدان جنگ! اما تا آن هنگام، ما به فشار آوردن بر طالبان ادامه خواهیم داد و از نیروهای امنیتی شجاع و دلیر افغانستان پشتیبانی خواهیم کرد.»

در همین حال، این مقام امریکایی، به فراز و نشیب ها در روابط میان واشنگتن و اسلام آباد، می پردازد و در این پیوند، راهبرد جنوب آسیای ایالات متحده امریکا را، فرصتی دیگر برای پاکستان می داند.

او می افزاید: «از دید ما، پاکستان این فرصت را دارد که با پشتیبانی از یک توافق مبتنی بر گفت وگو، منافع مشروعش را حفظ کند. ما راهبرد جنوب آسیا را، فرصتی برای پاکستان می بینیم. این که رییس جمهور تصمیم گرفت کمک های نظامی را به پاکستان، به حال تعلیق درآورد، نشان دهندۀ ناامیدی ما است. ما گواه تلاش های تهاجمی پاکستان برای مختل ساختن توانایی طالبان به ویژه از بهر فعالیت در این سوی مرز، نبوده ایم.»

در چنین اوضاع، کابل آماده می شود که راهبرد تازه اش را، در پیکار با هراس افگنی و نیز چگونگی تأمین صلح در کشور، با کشورهای دخیل در ماجرای افغانستان، به بحث بگیرد.

انتظار می رود که دومین نشست «روند کابل»، در آخرین روزهای ماه فبروری سال روان میلادی، برگزار  شود.

دور نخست این نشست، از بهر روشن ساختن سرنوشت گفت وگوهای صلح افغانستان، در ماه جوزای امسال، در کابل برگزار شده بود.

هم‌رسانی کنید