Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انس حقانی رها شد اما در بند خانه‌گی قرار خواهد داشت

منابع به طلوع‌نیوز می‌گویند که انس حقانی با دو عضو دیگر شبکه حقانی شام دوشنبه از زندان بگرام رها شدند و به قطر فرستاده شدند اما آنان در قطر در بازداشت خانه‌گی قرار خواهند داشت. 

هرچند این سه عضو شبکه حقانی با  دو آموزگار دانشگاه امریکایی افغانستان مبادله شده اند اما از چه گونگی رهایی این آموزگاران اطلاعات دقیقی دردست نیست. 

این در حالی است که رییس جمهور غنی در تماس های تلیفونی با پومپئو وزیر خارجه امریکا و رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی امریکا روی قدم های لازم برای آزادسازی زندانیان حقانی گفتگو کرد و تأکید کرد که یک آتش بس و یا کاهش خشونت برای آغاز مذاکرات میان افغانان ضروری است.

ریاست جمهوری در پیام های توییتری گفت که این گفتگو روز دوشنبه انجام شدند.

به گفتۀ ریاست جمهوری، مقام‌های امریکایی روی پشتیبانی شان از تصمیم رییس جمهور تأکید کردند و تعهد کردند که در صورتی که طالبان حسن نیت نشان ندهد، در پاسخ به هرگونه خشونت از سوی این گروه، یکجا با حکومت افغانستان کار کنند.

ریاست جمهوری همچنان می‌گوید که در این گفتگو دوطرف توافق کردند که برای آغاز مذاکرات میان افغانان و رسیدن به یک راه حل سیاسی، یک آتش بس و یا کاهش خشونت به عنوان یک پیش شرط لازمی است.

ریاست جمهوری می افزاید: «وزیر خارجه امریکا و سفیر اوبراین از کارکردهای نیروهای افغان به ویژه برای نابودسازی پناه گاه های داعش در ننگرهار ستایش کردند و روی تعهد دوامدار امریکا برای پشتیبانی از این نیروها تأکید کردند تا از افغانستان هیچگاهی به عنوان مکانی برای تروریزم جهانی کار گرفته نشود.»

انس حقانی رها شد اما در بند خانه‌گی قرار خواهد داشت

منابع می‌گویند که این سه عضو شبکه حقانی در دوحه در بند خانه‌گی قرار خواهند داشت. 

Thumbnail

منابع به طلوع‌نیوز می‌گویند که انس حقانی با دو عضو دیگر شبکه حقانی شام دوشنبه از زندان بگرام رها شدند و به قطر فرستاده شدند اما آنان در قطر در بازداشت خانه‌گی قرار خواهند داشت. 

هرچند این سه عضو شبکه حقانی با  دو آموزگار دانشگاه امریکایی افغانستان مبادله شده اند اما از چه گونگی رهایی این آموزگاران اطلاعات دقیقی دردست نیست. 

این در حالی است که رییس جمهور غنی در تماس های تلیفونی با پومپئو وزیر خارجه امریکا و رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی امریکا روی قدم های لازم برای آزادسازی زندانیان حقانی گفتگو کرد و تأکید کرد که یک آتش بس و یا کاهش خشونت برای آغاز مذاکرات میان افغانان ضروری است.

ریاست جمهوری در پیام های توییتری گفت که این گفتگو روز دوشنبه انجام شدند.

به گفتۀ ریاست جمهوری، مقام‌های امریکایی روی پشتیبانی شان از تصمیم رییس جمهور تأکید کردند و تعهد کردند که در صورتی که طالبان حسن نیت نشان ندهد، در پاسخ به هرگونه خشونت از سوی این گروه، یکجا با حکومت افغانستان کار کنند.

ریاست جمهوری همچنان می‌گوید که در این گفتگو دوطرف توافق کردند که برای آغاز مذاکرات میان افغانان و رسیدن به یک راه حل سیاسی، یک آتش بس و یا کاهش خشونت به عنوان یک پیش شرط لازمی است.

ریاست جمهوری می افزاید: «وزیر خارجه امریکا و سفیر اوبراین از کارکردهای نیروهای افغان به ویژه برای نابودسازی پناه گاه های داعش در ننگرهار ستایش کردند و روی تعهد دوامدار امریکا برای پشتیبانی از این نیروها تأکید کردند تا از افغانستان هیچگاهی به عنوان مکانی برای تروریزم جهانی کار گرفته نشود.»

هم‌رسانی کنید